asyan.org
добавить свой файл
1
Ukraina Lithuanica:

студії з історії Великого князівства Литовського

Т. І.
Зміст

Студії

Політика і право
Гурбик Андрій

трактування «судових околиць» в громадському судочинстві на українських землях великого князівства литовського

Ващук Дмитро

дотримання та використання інституту „старини” у великому князівстві литовському в достатутний період (на прикладі земської служби)

Дзярнович Олег

берестейський повіт до та після реформи 1565–1566 рр.: до історії адміністративно-територіальних одиниць у великому князівстві литовському

^ Степонавічене Лірія

деякі особливості реалізації норм заставного права (в перші роки функціонування другого литовського статута)

Малов Олександр

боротьба за невель у кінці смути

Степанков Валерій

велике князівство литовське в політичних планах богдана хмельницького (1648 – первша половина 1649 рр.)

^ Перрі Морін

богдан хмельницький та питання про видачу московському уряду самозванця тимофія анкундінова (1650 р.)

Газін Володимир

литовська еліта між швецією, московською державою, польщею та козацькою україною в середині 50-х рр. XVII ст.
^ Соціально-економічні відносини
Петров Микола

кам’янець-подільський – політико-адміністративний, оборонний, містобудівний, економічний центр подільської землі у складі великого князівства литовського (60–90-і роки XIV ст.)

^ Блануца Андрій

великокнязівська політика земельних надань на українських землях великого князівства литовського у другій половині XV ст. (за матеріалами литовської метрики)

^ Жеребцова Лариса

структура митної системи великого князівства литовського у кінці XV – середині XVI ст.

Берковський Владислав

до питання експорту товарів з волині в XV – першій половині XVII ст. торгівля воском та худобою


Історіографічні розвідки

Дячок Олег

право великого князівства литовського та українських земель у його складі на сторінках українських юридичних видань (1991–2007 рр.)

Юсова Наталія

міркування мирона кордуби стосовно часу й обставин утворення української народності
Рецензії та огляди
Блануца Андрій

Метрикіана в Білорусі. Metriciana. Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літовскага. – Мінськ: Athenaeum. – Т. І. – 2001, 186 с.; Т. ІІ. – 2003, 236 с.; Т. ІІІ. – 2004, 298 с.

Волощук Мирослав

Font Marta. Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek. – Szeged, 2005. – 330 с. (Фонт Марта. Королі династії Арпадів та князі Рюриковичі. – Сегед, 2005. – 330 с.)