asyan.org
добавить свой файл
1
.linkform ' Dohod_03' prototype is 'Dohod'

.nameinlist' Додаток N 3'

.group 'UKRAINA'

.p 50

.var NumbPage : integer

.endvar

.fields

Pred

INN

FIO

God1

Mes1 God1

Mes2 God2


KolMes

(double(Руб1)+Double(Коп1)/100)

SummaChild

(double(Руб2)+Double(Коп2) /100)

SummaPens

SummaHelp

(double(Руб3)+Double(Коп3)/100)

(double(Руб4)+Double(Коп4)/100)

Бух

.endfields

.begin

NumbPage := 1;

End.

.{

.{?internal;NumbPage<>1;
.}

.begin

NumbPage := NumbPage + 1;

End.


Додаток N 3
до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом ГДПІ України
від 21 квітня 1993 р. N 12

(із змінами та доповненнями)

Форма N 3
Штамп підприємства

(назва, код юридичної особи

за ЄДРПОУ або ідентифікаційний

номер фізичної особи, номер телефону)

^


__________ N ___________ДОВІДКА

Ідентифікаційний номер ^Видана ^

(прізвище, ім'я, по батькові)

в тому, що йому (їй) в @@@@ році за період з ^ @@@@ р.

по ^ @@@@ р.

за ^ повних відпрацьованих місяців:
1. Нараховано сукупний доход в сумі &&&&&&&&&&&.&& грн.

2. З цього сукупного доходу проведено такі вирахування:

2.1. Вирахування на дітей до 16 років &&&&&&&&&&&.&& грн.

2.2. Вирахування 1, 5, 10, 15 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (зазначити підставу) &&&&&&&&&&&.&& грн.

2.3. Внески на придбання акцій, благодійні та інші цілі
__________________________________________________________________________
(перелічити та зазначити суму) __________________ грн.

2.4. Внески на пенсійні рахунки, відкриті в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках &&&&&&&.&& грн.

2.5. Сума допомоги, вартість подарунків (призів) &&&&&&&&&&&.&& грн.,
яка не включена до сукупного доходу.

3. Сума сукупного доходу, з якого справлявся податок &&&&&&&&&&&.&& грн.

4. Сума утриманого прибуткового податку &&&&&&&&&&&.&& грн.

Примітка. Виправлення, підтирання не дозволяються.

М. П. Головний бухгалтер ^ _____________________
(прізвище, ініціали, підпис)

.}

.endform