asyan.org
добавить свой файл
1
IEEE Transactions on Nuclear Science

Інструкція для рецензентівПри рецензуванні, зверніть, будь ласка, увагу на наступні пункти:
  1. Передісторія та контекст

Чи вступ та вихідні дані є достатньо повними щоб хтось, хто не є експертом у даній області, міг зрозуміти зміст та значення даної роботи?

Чи посилання на пов’язані роботи є адекватними та доречними?

Чи зрозуміло, що є новим у цій роботі?

Чи адектватно описаний зв’язок між даною роботою та іншими роботами у даній галузі?

Чи описано як ця робота покращує сучасний рівень розвитку науки?


  1. ^ Технічна якість

Чи робота є релевантною та акуратною, без помилок, непорозумінь та неясностей?

Чи інтерпретації та моделювання підтримуються експериментальними даними?

Чи повним є аналіз експериментальних даних?

Чи робота містить нові результати, нові застосування або нові розробки?

Чи ця робота має загальну придатність, тобто чи не є обмеженою для використання лише у частковій системі, яка подана у роботі?

Чи висновки є вагомими та обґрунтованими?


  1. ^ Ясність та повність

Чи робота логічно побудована?

Чи презентовані дані та/чи моделювання є ясними та легкими у розумінні?

Чи обговорення ясне та недвозначне?

Чи достатньо інформації надано для того, щоб досвідчений читач цілком зрозумів, що було зроблено, щоб повторити експеримент чи відтворити представлені результати?

Чи достатньо деталей надано для підримки описаних висновків?

Чи є робота “повноцінною”, тобто чи не потребує додаткових розширених посилань на інші роботи, щоб бути зрозумілою?


  1. Презентативність

Чи англійська граматика та використання є задовільною?

Чи робота написана невизначено і не містить непотрібних повторень?

Чи у роботі проводисться переформулювання загальновідномих наукових чи технічних принципів, замість того, щоб просто дати на такі принципи підходяще посилання?


  1. ^ Рисунки і таблиці

Чи рисунки і таблиці ясно промарковані, чіткі та з підходящими заголовками?

Чи рисунки і таблиці релевантні та згадуються у тексті?

Чи таблиці та рисунки виглядають скороченіше (бідніше), ніж сирі дані?

Чи нумерація рисунків та таблиць є підходящою?
^ Символи, абревіатури та акроніми

Чи усі нестандартні абревіатури та акроніми розшифровані при першому використанні?

Чи у роботі використовуються правильні та сумісні символи та абревіатури?


7. Обсяг

Чи розміри статті є підходящям для обсягу та типу предтавленому матеріалу? (8 сторінок це максимальний обсяг для “стандартної” статті. Якщо стаття більша, чи цей обсяг потрібен для розвитку та пояснення матеріалу? Якщо ні, запропонуйте місця у статті, які можуть бути видалені.)
8. Доречність

Чи є робота архівною (наприклад, містить лише тестові результати, які вже за декілька років застаріють, або аналіз окремого дизайну без ілюстрування загально використовуваних принципів, або опис властивостей специфічної тестової установки, або область існування або характеристик комерційного продукту тощо).

Чи робота гарно пасує для TNS та інтересів його читачів?

Чи ця робота загалом підходить для друку в TNS?

Чи ця робота має бути поміщена у розділ “Correspondence”, замість повної версії?

(Correspondence зазвичай включає дві головні категорії. Перша для коментарів попередньо опублікованих праць. Інша категорія це короткі статті, які описують нові ідеї чи результати, які особливо варті друку або для цікавості нашої спільноти, проте не містять достатньо матеріалу щоб заслуговувати бути повноцінною статтею. Обсяги такої статті мають бути зменшені до менш як 2 (або, у виключних випадках – 3) журнальні сторінки.