asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 11 12 13 14 15

ВИБІР ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І ТЕМПЕРАТУРНІ УМОВИ, ЯКИХ НЕОБХІДНО ДОДЕРЖУВАТИСЯ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ (ГЛИБОКОЗАМОРОЖЕНИХ) І ЗАМОРОЖЕНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


1. Транспортні засоби для перевезення таких швидкозаморожених (глибокозаморожених) і заморожених харчових продуктів повинні вибиратися й використовуватися таким чином, щоб найвища температура в будь-якій точці вантажу під час перевезення не перевищувала зазначеного розміру.

Із цією метою транспортні засоби, що використовуються для перевезення швидкозаморожених харчових продуктів, за винятком залізничних транспортних засобів, оснащуються пристроєм, передбаченим у доповненні 1 до цього додатка. Разом з тим якщо температура харчових продуктів перевіряється, то така перевірка здійснюється згідно з процедурою, викладеною в доповненні 2 до цього додатка.

2. У цьому зв'язку температура харчових продуктів у будь-якій точці вантажу в ході завантаження, перевезення та (або) розвантаження не повинна перевищувати зазначеного розміру.

3. Якщо потрібно відкрити транспортний засіб, наприклад для проведення огляду, то необхідно виключити вплив на харчові продукти тих процедур чи умов, які суперечать цілям цього додатка та Міжнародної конвенції про погодження умов проведення контролю вантажів на кордонах.

4. У ході деяких операцій, наприклад розмороження випарника транспортного засобу-рефрижератора, дозволяється нетривале збільшення температури на поверхні харчових продуктів, що не перевищує відповідного розміру більш ніж на 3° C в будь-якій частині вантажу, наприклад поблизу випарника.

Морозиво _____________________________________________________________________ -20° C

Заморожені або швидкозаморожені
(глибокозаморожені) риба, рибні продукти,
молюски, ракоподібні й усі інші
швидкозаморожені (глибокозаморожені)
харчові продукти ________________________________________________________________ -18° C 

Всі заморожені харчові продукти
(за винятком масла) _____________________________________________________________ -12° C 

Масло _________________________________________________________________________ -10° C

Зазначені нижче глибокозаморожені й заморожені харчові продукти, що підлягають негайній подальшій переробці в пункті призначення1:
_____________________________________________________________________________________ 

____________
1 Поступове підвищення температури в ході перевезення зазначених вище глибокозаморожених і заморожених харчових продуктів, призначених для негайної подальшої переробки в пункті призначення, дозволяється, якщо після прибуття в пункт призначення їхня температура не перевищує розміру, визначеного відправником і зазначеного в договорі про перевезення. Ця температура не повинна перевищувати максимального розміру, припустимого для того самого харчового продукту під час заморожування й зазначеного в додатку 3. У транспортному документі повинна вказуватись назва харчового продукту, а також той факт, що він є глибокозамороженим або замороженим і що він призначений для негайної подальшої переробки в пункті призначення. Таке перевезення повинне здійснюватись транспортними засобами, допущеними на підставі УПШ, без використання термічного обладнання для підвищення температури харчових продуктів.

Концентрований фруктовий сік 


 


Додаток 2,
доповнення 1 

<< предыдущая страница   следующая страница >>