asyan.org
добавить свой файл
1
АКТ про розбіжності № ______
«____» _____________200_р.


1. Вантажовідправник:


6. Вантажоотримувач:


2. Перевізник:


7. Місце приймання:

3. Водій :


8. Дата і час початку приймання:

4. № автомобілю :

9. Дата і час закінчення приймання:


5. ТТН №


^ 10. Особи, що беруть участь у складанні акту (посада, ПІБ):

Від вантажоодержувача:

1.

(компанія, посада)(ПІБ)

2.

(компанія, посада)


(ПІБ)

3.

(компанія, посада)


(ПІБ)

4. Від перевізника:

Водій / Експедитор


(ПІБ)

Вищезазначені особи з правилами приймання продукції по кількості на якості ознайомлені.


^ 11. Наявність пломби на автомобілі :

так, непорушена  так, але пломба порушена  без пломби

12. Кількість фактично прийнятих палет ___________

13. Кількість палет згідно ТТН ___________

14. Стан упаковки палети

(вказати: наявність пошкодження цілісності упаковки, характер пошкодження упаковки)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. При прийманні продукції, згідно до ТТН №______________________,

та видаткової(их) накладної(их) № _______________________________ виявлено розбіжності:

^ Назва товару, характер розбіжності

Нестача,

кіл-ть

Надлишок, кіл-ть

Пошкодження, кіл-ть


Всього:
^ 15. Детальний опис характеру пошкодження, браку продукції

(вказати: розміщення продукції в машині, розміщення на палеті (в середині, скраю, в верхньому чи нижньому ряді, наскільки пошкоджена продукція, придатність до реалізації,), наявність сторонніх предметів в машині і таке інше)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
^ 17. Детальний опис факту нестачі чи пересортиці

(де виявлено – в середині палети, в нижньому чи верхньому ряді і таке інше)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
^ 18. Відмітка про відмову прийняти пошкоджену продукцію:

18.1. Пошкоджена продукція у кількості ___________________________________ приймається

18.2. Пошкоджена продукція у кількості ___________________________________ НЕ приймається та повертається вантажовідправнику
^ 19. Підписи учасників.

Особи, які підписали даний акт попереджені про те, що вони несуть відповідальність встановлену законодавством України за підписання акту прийому продукції по кількості і якості, що містять неправдиву інформацію.
^ Від вантажоодержувача:

__________________________________________________________________________

посада прізвище підпис

_
місце для печатки

__________________________________________________________________________


посада прізвище підпис

___________________________________________________________________________

посада прізвище підпис

Від перевізника:
__________________________________________________________________________

посада прізвище підпис

Коментарі та зауваження:


Примітка:

Усі пункти Акту є обов’язковими для заповнення. Акт обов‘язково повинен бути підписаний всіма учасниками, що брали участь в прийманні продукції. Учасник, який не згідний зі змістом акту, зобов'язаний підписати його з обмовкою про свою незгоду та викласти свою думку в розділі «Коментарі та зауваження».

У випадку, якщо одна зі сторін відмовляється підписувати даний Акт, інша сторона має скласти відповідний Акт з підписами мінімум двох свідків.