asyan.org
добавить свой файл
1
9 клас
Електричний струм
1. Яке з наведених нижче виразів може слугувати визначенням поняття електричний струм?

A. Направлений рух частинок.

Б. Хаотичний рух частинок.

B. Зміна положення одних частинок, щодо відповідності та інших.

Г. Направлений рух заряджених частинок.

Д. Будь-які дії електричного поля на заряджену частку.
2. Яка одиниця використовується для вимірювання сили струму?

A. Ом. Б. Н. B. А. Г. В. Д. Дж Ж. Вт Е. Кл.
3. Яке з наведених нижче виразів характеризує силу струму на ділянці кола?

А. ρl\S В.U\R

Б. ξ\R+r Г.Iδt

Д. ξq
4. Як називається фізична величина, яка характеризує дію струму?

A. Напруга. Б. Опір. B. Сила струму. Г. Електрорушійна сила. Д. Потужність.
5. Чому дорівнює повний опір електричної ланцюга на рис. 1?

A. 2 Ом.

Б. 3 Ом.

B. 1 / 3 Ом.

Г. 5 / 2 Ом.

Д. 8 Ом.

Є. 12 Ом. Рис. 1
6. На який зі схем (рис. 2) амперметр найбільш точно вимірює силу струму в резисторі?
A. 1.

B. 2.

В. З.

Г. 4.

7. Чому дорівнює опір резистора при напрузі на ньому 2 В і силі струму 4 А?

A. 2 Ом. Б. 0,5 Ом. B. 8 Ом. Г. 1 Ом. Д. 16 Ом.

8. Електричне коло складається з джерела струму, ЕРС якого 6 В, внутрішній опір 1 Ом, і резистоР Сякогоом 2 Ом. Чому дорівнює сила струму в ланцюзі?
A. 18 А. Г. 2 А.

Б. 6 А. Д. 1 А.

B. ЗА.
9. Чому дорівнює повний опір ланцюга, схема которого зображена на рис. 3?

A. 1 Ом.

Б. 2 Ом.

B. 3 Ом.

Г. 4 Ом.

Д. 5 Ом.
10. Як зміняться показання вольтметра і амперметра (Рис. 4), якщо повзунок реостата пересунути вниз?

A. Показання вольтметра зменшиться, амперметра – збільшиться.

Б. Показання вольтметра збільшиться, амперметра – зменшиться.

B. Показання приладів не зміняться

Г. Показання обох приладів збільшаться.

Д. Показання обох приладів зменшаться.

11. Чому дорівнює показання амперметра, якщо ЕРС джерела струму 6 В, внутрішній опір 1 Ом, а опор ламп Л1 Л2 рівні 2 Ом (рис. 5)?

A. 1 А.

Б. 2 А.

B. ЗА.

Г. 1,2 А.

Д. 0,6 А.
12. Як зміниться показання амперметра, якщо розімкнути ключ К (рис. 5)?

A. Не змінеться, так як ЕРС залишиться колишньою.

Б. Збільшиться, тому що опір ланцюга зменшится.

B. Зменшиться, тому що опір ланцюга зросте

Г. Зменшиться, тому що опір ланцюга зменшиться

Д. Збільшиться, тому що опір ланцюга зросте
13. Чому дорівнює показання другого амперметра (Рис. 6), якщо показання першого дорівнює 1 А? Опір резисторів R1=R2=R3

A. 1 А.

Б. 1,5 А.

B. 2 А.

Г. 2,5 А.

Д. ЗА.

14. З резисторів R1 = 6 Ом і R2 = 3 Ом склали електричний ланцюг (мал. 7) і підключили його до джерела струму. На якому резисторі виділиться більша кількість теплоти?

A. На першому – в 2 рази більше, ніж на другому.

Б. На другому – в 2 рази більше, ніж на першому.

B. На обох однаково.

Г. На першому – в 4 рази більше, ніж на другому.

Д. На другому – в 4 рази більше, ніж на першому.
15. На рис. 8 представлений графік зміни показників амперметра і вольтметра при зміні опору зовнішнього ланцюга. Яка точка графіка відповідає

розімкнутому колі?

А. 1

Б. 2

В. 3

Г. 4

Д. 5