asyan.org
добавить свой файл
1

На обласний конкурс “”Викладач року – 2003”


Слово про колегу
“...виникла необхідність розробки методик використання новітніх технологій. Розроблені методики застосування різних комп’ютерних програм є значним кроком уперед і потребують всілякої пропаганди в освітніх засобах масової інформації”

(з матеріалів науково-методичної конференції Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації).

Відповідь проста: схожою на нашу героїню, викладача Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку.


 1. Прізвище, ім’я, по батькові – Редько Надія Сергіївна

2. Рік народження – 1957й

 1. Національність – росіянка

 2. Професія – викладач, завідувачка кабінету бухгалтерського обліку

 3. Освіта – Ленінградський сільськогосподарський інститут

 4. Категорія – вища, старший викладач, нагороджена нагрудними знаками “Відмінник освіти України” та „Відмінник аграрної освіти і науки”

 5. Особисті якості:

 • фанатична відданість професії;

 • любов до молодого покоління;

 • працелюбність і оптимізм;

 • емоційна чуйність;

 • відповідальність;

 • високий рівень інформативності;

 • чесність і справедливість;

 • прагнення до знань;

 • оригінальність суджень;

 • позитивна енергетика;


8. Новаторство

 1. Упровадження в навчальний процес комп’ютерної програми 1С: Бухгалтерія

 2. Організація роботи комп’ютерного лікнепу для колег з метою освоєння програми 1С: Бухгалтерія

 3. Підготовка опорного конспекту та наскрізного навчального завдання для обробки облікової інформації з використанням названої вище програми.

 4. Демонстрація перших інтегрованих занять.

 5. Вершиною новаторської діяльності Надії Сергіївни на сьогодні є видання :

  • Посібника з теорії бухгалтерського обліку для студентів заочного відділення, написаний під її керівництвом та за безпосередньою участю;

  • Посібника „Інформатика та комп’ютерна техніка” , написаного у співавторстві з колегами лабораторії комп’ютеризації;

 • Посібника “Інформаційні системи і технології в обліку” – результат тісної співпраці з чоловіком Редьком М.М.

 • Програми нової дисципліни “Інформаційні системи і технології в обліку” для спеціальності 5.050111 „Бухгалтерський облік”

Участь у конкурсах НМЦ:

Роки

2001

2002

2003

2004

Подано авторських робіт на виставку


1


2


3


2

Зайняте місце, інша відзнака

-

Імісце

Імісце

Ще не визначене
  • у 2002р. експонати Редько Н.С., подані на виставку педагогічного досвіду і творчості молоді НМЦ, зайняли І місце серед ВНЗ економічного профілю, а авторка нагороджена дипломом І ступеня. Це:

   1. навчальне практичне завдання для обробки облікової інформації з використанням програми 1С: Бухгалтерія;

   2. опорний конспект вивчення програми 1С: Бухгалтерія 7.7


9. Особливі знання, вміння та навички
Що відчуваєш ти,

Коли із неба

Спускається Господня благодать

І Ангельським крилом

Торкається до тебе?”

Редько Н.С. – це викладач, яка з особливим розумінням ставиться до формування іміджу свого навчального закладу, до упровадження нових прогресивних технологій навчання. Високий рівень професійно-педагогічної підготовки, використання комп’ютерних навчальних програм на базі глибоких знань профілюючих облікових дисциплін забезпечують проведення зразкових занять, а фанатична відданість справі породжує все нові і нові нестандартні підходи до активізації навчальної діяльності студентів: це і брейн-ринги, і елітарна гра “Що? Де? Коли?”, і ідея проведення професійного шоу “Я навчаюся , тому що...” і т.ін.


- Викладач Редько Н.С. наполеглива у праці, працює над удоско-наленням власних умінь, впроваджує новинки у навчальний процес

^ О.В. Шешина,

голова циклової комісіїА особливе бачення шляхів удосконалення навчального заняття дає можливість викладачеві розробляти просто казкові (не по змісту, а по задуму і втіленню) сценарії. Прикладом може бути використання ведучого ПК під час подачі нового матеріалу – інноваційний метод, який викладач з успіхом застосовує для забезпечення ефективності та результативності лекційних занять.

Мета такого заняття – для колег показати в дії програму “Диспетчер”, у якій використання ведучого екрана забезпечує синхронне зображення матеріалу на екранах студентських ПК – з успіхом реалізується. При цьому викладач вдало демонструє у вигляді ілюстративного матеріалу роботу студентів , таким чином залучаючи студентів до співавторства.

Позитивним є й те, що викладач Редько Н.С. поєднує навчання з вихованням кращих людських якостей студентів, робить це делікатно і ненав’язливо, причому постійно; це є невід’ємним елементом її навчальних занять.

Ясний і критичний розум, спостережливість, педагогічний такт і висока моральна культура допомагають викладачу не лише знаходити спільну мову зі студентами під час занять, а й бути авторитетним керівником елітарного клубу “Що? Де? Коли?”.
Встановити довірливі і серйозні взаємовідносини з студентами, зберігаючи при цьому дистанцію і дисципліну, не кожному під силу, бо, виявляється, для цього замало мати просто мінімальний набір особистих позитивних рис, а потрібні ще й уміння та навички.
Т
-. Високопродуктивна робота викладача на курсах “Оператор комп’ютерного набору” підняла престиж технікуму

^ О.В. Шешина,

голова циклової комісії
еоретичні знання Редько Н.С., які вона викладає максимально захоплююче і доступно для студентів з різним рівнем успішності , підтверджуються практичними навичками, які реалізуються під час роботи курсів робітничої професії “Оператор комп’ютерного набору” та індивідуальних занять з бажаючими студентами по курсу “1С: Бухгалтерія”.
Вміння викладача сприймати, розуміти і правильно оцінювати внутрішній стан кожного студента, уміння підібрати оптимальний і ефективний спосіб стимулювання його діяльності на занятті приваблюють до Редько Н.С. багатьох студентів і у вільний від занять час. Наряду з цікавими та змістовними навчальними заняттями викладач прикладає багато зусиль для забезпечення яскравої, корисної і приємної позааудиторної роботи, як навчальної, так і виховної. Робота елітарного клубу, організація та особиста участь у КВК, випуск стінгазет, створення, оформлення і поповнення власної Web-сторінки - далеко не повний перелік діяльності, що забезпечує поглиблення знань і вмінь студента.

При бажанні можна проаналізувати результативність використовуваних викладачем технологій навчання:

Група

Бухгалтерський облік

2001-02н.р.

2002-03н.р.

Середній

бал

Якісний

показник

Середній

бал

Якісний

показник

22

4,02

78,9

4,07

75,5

27

4,11

83,6

4,26

84,0

32

4,27

83,7

4,33

89,110. Посадові обов’язки

Я
- Вона постійно виношує ідеї по удосконаленню процесу комп’ютеризації обліку і дуже вболіває за справу

^ Ю.В. Лисенко ,

заст. директора
к завідувач кабінету бухгалтерського обліку Редько Н.С. веде активну діяльність по розширенню комп’ютерної мережі в технікумі. За її ініціативою установлений ІІІ-й та формується ІУ комп’ютерний клас, що спеціалізується на освоєнні програми 1С: Бухгалтерія, розширюється та удосконалюється периферія ПК циклової комісії облікових дисциплін. При цьому викладач постійно підвищує свій професійний рівень та педагогічну майстерність. Редько Н.С. створює і коригує навчальні програми, тематичні та робочі плани з врахуванням головного: забезпечити максимально сприятливі умови для викладача та для успішного засвоєння навчальної програми студентами.
11. “Неписані” обов’язки

Кураторство у ВНЗ – праця невдячна, її не можна виміряти гривнями, і вона, як правило, не обмежується рядом функцій, затверджених адміністрацією.

Випускники технікуму з теплотою згадують, як, спочатку обережно, зверталися до Надії Сергіївни за допомогою, порадою чи просто добрим словом, і кожного разу впевнювалися, що не помилились у виборі порадника.

^

12. Обсяг і режим роботи


О
Прихована мрія Надії Сергіївни – щоб доба мала 48 годин

замість 24-х.
бсяг – нескінченний, бо є бажання творити; режим – “на грани безопасного”, якщо говорити мовою ПК. Надія Сергіївна є Президентом Клубу Творчих Педагогів, вона – офіційний наставник молодих викладачів, вона – ініціатор і головний режисер та ведучий більшості професійних шоу, вечорів, конкурсів, вікторин, вона ж – натхненник і головний помічник молодих викладачів.

^

13. Дім – фортеця?Іронічне, але майже філософське питання: скільки землі мусить обробляти викладач, щоб відчути себе інтелігентом?
Вдома Надія Сергіївна з чоловіком теж господарі, яких пошукати. Матеріальні доходи викладачів давно відомі, а в сім’ї дві здібні до навчання доньки, отож подружжя і тут мусить бути на рівні, щоби й вищу освіту в далекому Харкові діти здобули, і мали що “їсти й пити, ще й хороше походити”, як у народній пісні співається.

І все ж на фоні непростої економічної ситуації Надія Сергіївна Редько продовжує самовіддано виконувати свій обов’язок, знаходить втіху та головну винагороду в успіхах студентів та в їх прагненні до знань.
14. Хоббі

Улюблена справа і робота - поняття для Редько Н.С. нерозривні. Її уподобання різноманітні і водночас спрямовані на формування цілісності натури, характеру, на здоровий спосіб життя .

Надія Сергіївна пише навчальні посібники для студентів - і ходить зі студентами в турпоходи, активно пропагує бухгалтерські знання у вільний від занять час - і займається лижним спортом, любить готувати українські пиріжки та борщі - і все знає про пости.
15. Життєве кредо

Мудрість: по-перше, чиста, потім мирна, скромна, послушна, сповнена милосердя і – добрих плодів...
16. Завтрашні реалії

Вирішення проблеми застосування нових інформаційних технологій під час викладання дисципліни – це головне завдання на шляху формування нового покоління техноінформаційного суспільства. Редько Н.С. мріє про той час, коли інформаційні технології стануть звичайним засобом для розв’язання побутових, навчальних, виробничих завдань та проблем повсякденного життя, а найголовніше – звільнять бухгалтера від рутинної праці та дадуть можливість більше часу витрачати на пошук шляхів якісного розвитку підприємства.

17. Переконання


Живе слово викладача ніколи не втратить своєї освітньої функції.
18. Чим заповнене життя

А життя заповнене щоденною рутинною роботою, яка протягом десятиріч часом і стомлює, і розчаровує, але не дає змоги розслабитися чи залишитися у відстаючих, яка надихає на новаторські ідеї і змушує триматися “у формі”, роботу, яка сама нас шукає і завжди знаходить , роботу непрестижну й невигідну, але улюблену й бажану – роботу викладача технікуму.
Надія Сергіївна – оптиміст. Її не полишає віра в те, що кращі часи українського народу – попереду, її не полишає надія , що Україна встане з колін.

Шановний читачу! Щиро вдячні за увагу, яку Ви приділили нашій роботі. Переконані, що Вам сподобався запропонований матеріал.
Бажаємо й Вам мати таких колег – трудівників, фанатів своєї справи, самовідданих борців за світле майбуття нового покоління.
Якщо забажаєте ближче познайомитися з Редько Надією Сергіївною, викладачем бухгалтерського обліку, ось Вам електронна адреса технікуму: sgtehn@cg.ukrtel.net

З повагою

К.ЗУБАР, завідувачка педкабінету

11 червня 2003 року

ВИСНОВКИ


 1. Суть новаторства старшого викладача Редько Надії Сергіївни - втілення ідеї створення новітньої навчальної дисципліни, яка б забезпечувала тісний інтегральний зв’язок комп’ютеризації з фаховими знаннями.

 2. Початком цього процесу стало написання методики використання програми 1С Бухгалтерія 7.7. , для чого було розроблене наскрізне навчальне завдання по обробці облікової інформації.

 3. Продовженням був “Опорний конспект вивчення програми 1С: Бухгалтерія 7.7”, створений спочатку як підмога для викладачів споріднених навчальних закладів, які зверталися по допомогу та консультації.

 4. Наступна інноваційна робота – “Навчальне практичне завдання вивчення програми 1С: Бухгалтерія 7.7”, яка разом з названим вище Опорним конспектом отримала Диплом І ступеня в номінації “Досвід впровадження інноваційних технологій навчання”.

 5. Паралельно готувався навчальний посібник “Інформатика та комп’ютерна техніка” для студентів ВНЗ І-ІІ р.а.

 6. Логічним завершенням стала розробка навчальної програми нововведеної дисципліни “Інформаційні системи і технології обліку”. До речі, зараз автор працює над однойменним посібником для студентів заочного відділення спеціальності 5.050111 “Бухгалтерський облік”.

Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку, 2003 рік