asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад:

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних

службовців – працівників податкових органів Сумської області

Загальні положення1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців - працівників державної податкової служби Сумської області (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців - працівників державної податкової служби Сумської області наказом (розпорядженням) керівника відповідного податкового органу, який здійснює призначення на посаду державного службовця - працівників державної податкової служби Сумської області, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію заступник керівника державного органу. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів апарату державного органу.

4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.
^

Умови проведення конкурсу5. Рішення про проведення конкурсу приймається керівником податкового органу за наявності вакантної посади державного службовця.

6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі;

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

7. Особи, які подали необхідні документи до податкового органу для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

8. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення державного органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.
^

Оголошення про конкурс9. Податковий орган, у якому проводиться конкурс, зобов'язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.

10. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування державного податкового органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені ДПА України згідно з затвердженою номенклатурою посад та кваліфікаційних вимог до посадових осіб, які претендують на зайняття вакантних посад;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

Керівники підрозділів персоналу податкових органів області при наявності вакантних посад та після прийняття рішення про їх заміщення одночасно з поданням заявки в засоби масової інформації про оголошення конкурсу надсилають в електронному вигляді відділу персоналу ДПА в області інформацію про подання заявки в засоби масової інформації, в якому буде розміщено об’яву та про термін публікації об’яви з наведенням тексту об’яви.

Після отримання зазначеної інформації відділ персоналу, відділу масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян, управління інформатизації ДПА в області забезпечують своєчасне розміщення її на внутрішньому WEB - сайті ДПА в Сумської області в Інтернеті за адресою: www.rtax.sumy.ua

11. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 4 цього Порядку в межах одного державного органу конкурс не оголошується.
следующая страница >>