asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
6. Аналіз забезпеченості ВАТ „Рівень” трудовими ресурсами
6.1. Аналіз ступеня забезпеченості ВАТ „Рівень” трудовими ресурсами

Основним показником, за допомогою якого можна охарактеризувати забезпеченість підприємства трудовими ресурсами є середньоспискова чисельність персоналу підприємства.

Спочатку дослідимо динаміку чисельності персоналу підприємства за допомогою наступної аналітичної таблиці (таблиця 6.1.1).

Таблиця 6.1.1

Динаміка середньоспискової чисельності персоналу ВАТ „Рівень”

 

 

 

РОКИ

 

№з/п

Показники

2004

2005

2006

1

Середньоспискова чисельність

 

 

 

 

персоналу, чол.

82

88

96

2

Абсолютне відхилення, чол.

 

 

 

 

базисне

-

6

14

 

ланцюгове

-

6

8

3

Середнє абсолютне відхилення

7

 

 

4

Темп росту

 

 

 

 

базисний

-

1.073

1.171

 

ланцюговий

-

1.073

1.091

5

Середній темп росту

1.082

 

 

6

Темп приросту

 

 

 

 

базисний

-

0.073

0.171

 

ланцюговий

-

0.073

0.091

7

Середній темп приросту

0.082

 

 

Провівши відповідні розрахунки у таблиці можна зробити наступні висновки:

 • середньоспискова чисельність персоналу: у 2005 році порівняно з 2004 зросла на 6 чоловік; у 2006 році порівняно з 2004 зросла на 14 чоловік, порівняно з 2005 роком зросла на 8 чоловік; середнє абсолютне відхилення середньоспискової чисельності персоналу становить 7 чоловік на рік;

 • темп росту середньоспискової чисельності персоналу у 2005 році порівняно з 2004 становить 1,073, а в 2006 порівняно з 2004 складає 1,171, і порівняно з 2005 становить 1,091; середній темп росту середньоспискової чисельності персоналу в рік становить 1,082;

 • темп приросту середньоспискової чисельності персоналу у 2005 році порівняно з 2004 становить 0,073; у 2006 році порівняно з 2004 рівний 0,091, а порівняно з 2005 складає 0,073; середній темп приросту середньоспискової чисельності персоналу в рік складає 0,082.

Отже, ми можемо прослідкувати стійку тенденцію до збільшення середньоспискової чисельності персоналу ВАТ „Рівень”.
Аналіз руху і плинності робочої сили наведено в таблиці (таблиця 6.1.2)

Таблиця 6.1.2

Аналіз руху і плинності кадрів ВАТ „Рівень”


Показники

2004

2005

2006

Відхилення

 

 

2005 від 2004

2006 від 2004

2006 від 2005

абсол.

%

абсол.

%

абсол.

%

Середньоспискова

чисел. працівників

82

88

96

6

7.317

14

7.073

8

9.091

Вибуло працівників, всього

44

36

30

-8

-18,182

-14

-31,818

-6

-16,667

з них: за порушення труд.дисципліни, за власним бажанням, за прогули

2

2

28

0

0.000

26

1300.000

26

1300.000

за скороченням

8

3

2

-5

-62.500

-6

-75.000

-1

-33,333

Чисел.прийнятих

42

42

34

0

0.000

-8

-19,048

-8

-19,048

Коеф.обороту по прийому

0.512

0.477

0.354

-0.035

-6,818

-0.158

-30,853

-0.123

-25,794

Коеф.обороту по звільненю

0.537

0.409

0.313

-0.127

-23,760

-0.224

-41,761

-0.097

-23,611

Коеф.плинності кадрів

0.122

0.057

0.313

-0.065

-53,409

0.191

156.250

0.256

450.000

Провівши аналіз руху і плинності кадрів ВАТ „Рівень” можна стверджувати, що:

 • чисельність працівників, що вибули з підприємства зменшується у 2005 році порівняно з 2004 – на 8 чоловік, в 2006 році порівняно з 2005 – на 6 чоловік;

 • чисельність працівників, що вибули з підприємства за порушення трудової дисципліни, за прогули і за власним бажанням у 2004 і 2005 році становили лише 2 чоловіки, а в 2006 році їх стало аж 28 чол., що свідчить про погіршення умов праці на підприємстві;

 • чисельність працівників, що вибули з підприємства за скороченням з кожним роком зменшується, так у 2005 році порівняно з 2004 – на 5 чоловік, в 2006 році порівняно з 2005 – на 1 чоловіка;

 • чисельність прийнятих на роботу протягом 2004 і 2005 років не змінилась і становила 42 чоловіки, а в 2006 році їх стало на 8 чоловік менше;

 • коефіцієнт обороту по прийому має тенденцію до зниження, так у 2005 році порівняно з 2004 він зменшився на 0,035, в 2006 році порівняно з 2005 – на 0,123;

 • коефіцієнт обороту по звільненню також має тенденцію до зниження, так у 2005 році порівняно з 2004 він зменшився на 0,127, в 2006 році порівняно з 2005 – на 0,097, проте він і надалі залишається доволі високим;

 • коефіцієнт плинності кадрів так у 2005 році порівняно з 2004 він зменшився на 0,065, в 2006 році порівняно з 2005 зріс на 0,256; у 2006 році цей показник є дуже високим, що свідчить про несприятливі умові праці на підприємстві.Аналіз ефективності використання робочого часу на підприємстві грунтується на дослідженні відносних показників. Для отримання об’єктивних аналітичних показників розраховуємо баланс робочого часу для кожного з досліджуваних періодів (таблиця 6.1.3).

Таблиця 6.1.3

Баланс робочого часу ВАТ „Рівень”

№з/п

Показники, днів

 

РОКИ

 

Відхилення

 

 

 

2004

2005

2006

2005від2004

2006від2004

2006від2005

1

Календарний фонд робочого часу

365

365

366

0

1

1

2

Вихідні і святкові дні

111

111

111

0

0

0

3

Неявки, всього

26.8

22

26.9

-4.8

0.1

4.9

3.1

в т. ч. чергові відпустки

13.4

12.3

11.9

-1.1

-1.5

-0.4

3.2

відпустки по навчанню і неявки дозволені законом

0.6

0.1

0.9

-0.5

0.3

0.8

3.3

відпустки по хворобі

9.8

9.2

10.1

-0.6

0.3

0.9

3.4

неявки з дозволу адміністрації

2.7

0.4

4.0

-2.3

1.3

3.6

3.5

неявки у звязку із переведенням на скорочений робочий день

0.3

0

0

-0.3

-0.3

0

4

Явки (сер. число днів відпр. 1 робітником)

227.2

232

228.1

4.8

0.9

-3.9

5

Тривалість робочого дня, год

8.66

9.04

9.08

0.38

0.42

0.04


Виходячи з даних таблиці можна зробити наступні висновки:

 • кількість неявок на роботу була найбільшою у 2006 році (29,9 днів), чому найбільше сприяло збільшення кількості відпусток по хворобі і неявок з дозволу адміністрації; найменша кількість неявок спостерігалася у 2005 році (22 дні), що на 4,8 дні менше ніж в 2004 і на 4,9 менше ніж в 2006 році;

 • кількість явок на роботу була найбільшою у 2005 році (232 дні), що на 4,8 дні більше ніж в 2004 році і на 3,9 днів більше ніж в 2006 році;

 • тривалість робочого дня поступово зростає; найбільшою вона була в 2006 році (9,08 год), що на 0,42 год. більше ніж в 2004 році і на 0,04 год. більше ніж в 2005 році.

Аналіз ефективності використання робочого часу показано в таблиці 6.1.4

Таблиця 6.1.4


№з/п

Показники

 

РОКИ

 

Відхилення

 

 

 

2004

2005

2006

2005від2004

2006від2004

2006від2005

1

Календарний фонд робочого часу

365

365

366

0

1

1

2

Макс-можливий фонд робочого часу

254

254

255

0

1

1

3

Табельний фонд робочого часу

240.6

241.7

243.1

1.1

2.5

1.4

4

Корисний фонд робочого часу

230.2

232.4

232.1

2.2

1.9

-0.3

5

Середнє число днів відпрац. 1 робітником

227.2

232

228.1

4.8

0.9

-3.9

6

Коефіцієнт використання КФРЧ

0.622

0.636

0.623

0.013

0.001

-0.012

7

Коефіцієнт використання МФРЧ

0.894

0.913

0.895

0.019

0.001

-0.019

8

Коефіцієнт використання ТФРЧ

0.944

0.960

0.938

0.016

-0.006

-0.022

9

Коефіцієнт використання КрФРЧ

0.987

0.998

0.983

0.011

-0.004

-0.016

10

Темп росту тривалості робочого дня


1.044

1.048

1.004
Аналіз ефективності використання робочого часу

Аналіз використання робочого часу на підприємстві показав, що порівняно з 2004 роком у 2005 році відбулось збільшення корисного фонду робочого часу на 2,2 дні, числа явок на роботу на 4,8 днів, коефіцієнту використання календарного фонду часу на 0,013, коефіцієнту використання табельного фонду часу на 0,016, коефіцієнту використання максимально-можливого фонду часу на 0,019, коефіцієнту використання корисного фонду часу на 0,011 дні. А порівняно з 2005 роком у 2006 році відбулось зменшення корисного фонду робочого часу на 0,03 дні, числа явок на роботу на 3,9 дні, коефіцієнту використання календарного фонду часу на 0,012, коефіцієнту використання табельного фонду часу на 0,022, коефіцієнту використання максимально-можливого фонду часу на 0,019, коефіцієнту використання корисного фонду часу на 0,016.

Тривалість робочого дня в 2005 році становила 104,4% від 2004 року, а тривалість робочого дня в 2006 році становить 104,8% від 2004 і 100,4% від 2005 року.

Отже, можна зробити висновок, що ефективність використання робочого часу була найвищою в 2005 році.следующая страница >>