asyan.org
добавить свой файл
1
Варіант № 1


1. Елементи форм
2. Цикл з післяумовою
3. Види списків в HTML

4. Створити форму, яка буде містити поля для введення прізвища, імені, адреси, віку та кнопку відправки.

Варіант № 2


1. Поняття компілятора
2. Види циклів в РНР
3. Тег TEXTAREA

4. Створити форму для входу на сайт - поля для імені, паролю та незалежний перемикач для автоматичного входу

Варіант № 3


1. Рядки в апострофах (одинарних лапках)
2. Правила задання змінних
3. Гіпертекстовий документ

4. Створити форму що буде містити 10 незалежних перемикачів значення яких відповідно: один, два .. десять

Варіант № 4


1. Текстове поле
2. Рядки в лапках
3. Тег SELECT

4. Створити форму для відправки повідомлення на форумі – текстове поле для введення теми, повідомлення та кнопку відправки

Варіант № 5


1. Оператор continue
2. Поняття інтерпретатора
3. Технологія створення HTML-документа

4. Створити форму для відправки текстового повідомлення в чаті - текстове поле для повідомлення та кнопка відправки

Варіант № 6


1. Функції визначення та зміни типу
2. Знищення посилань
3. Інструкція require

4. Створити форму для заповнення анкети: поля для ПІБ, віку, професії, хобі.

Варіант № 7


1. Видалення змінних
2. Поле для введення паролю
3. Коментарі в РНР

4. Створити скрипт який приймає три параметри і виводить на екран найбільше з чисел

Варіант № 8


1. Тег INPUT, його атрибути
2. Незалежні перемикачі
3. Графічне зображення як фон

4. Вивести в браузер середнє арифметичне чисел на проміжку від a до b. a і b – параметри які передаються скрипту

Варіант № 9


1. Види операцій в РНР
2. Оператор break
3. Контекстні підказки

4. Протабулювати функцію y=cos(x)*ln(a+b) на проміжку від a до b з кроком 0.1.

Варіант № 10


1. Рядки в зворотних лапках
2. Поняття "вираз" в РНР
3. Нумерований список

4. Протабулювати функцію y=sin(x)/cos(x) на проміжку від a до b з кроком 0.2.

Варіант № 11


1. Цикл перебору масивів
2. Типи даних в РНР
3. Коментарі в HTML

4. Сценарій приймає 2 параметри - a і b – цілі числа. Результати табуляції функції y=ln(a)+exp(x) заносяться в масив. Вивести масив на екран.

Варіант № 12


1. Тег FORM, його атрибути
2. Структура програми на РНР
3. Гіпертекстове посилання

4. Сценарій приймає три параметри a,b,c. Провести перевірку існування параметрів. Створити жорстке посилання на змінну а. Змінити значення змінної через посилання. Знищити змінні.

Варіант № 13


1. Види кнопок в HTML
2. Жорсткі посилання
3. Константи в РНР

4. Сценарій приймає три параметри a,b,c. Провести перевірку існування параметрів. Створити символічне посилання на змінні b та с. Змінити значення змінних через посилання. Знищити змінні.

Варіант № 14


1. Порозрядні (бітові) операції
2. Цикл з передумовою
3. Задання кольору фону

4. Форма передає сценарію змінну з паролем. Сценарій виводить повідомлення "Гаразд" якщо пароль рівний – "12345", в іншому випадку – "Невірний пароль".

Варіант № 15


1. Рядкові операції
2. Поняття транслятора
3. Горизонтальні лінії в HTML

4. Створити форму, яка буде містити поля для введення прізвища, імені, адреси, віку та кнопку відправки

Варіант № 16


1. РНР як транслюючий інтерпретатор
2. Логічні операції
3. Інструкція SWITCH-CASE

4. Створити форму для входу на сайт - поля для імені, паролю та незалежний перемикач для автоматичного входу

Варіант № 17


1. Особливості використання логічних змінних
2. Операції в РНР
3. Основні поняття мови HTML

4. Створити форму що буде містити 10 незалежних перемикачів значення яких відповідно: один, два .. десять

Варіант № 18


1. Приховане поле
2. Перевірка існування змінної
3. Графічні зображення

4. Створити форму для відправки повідомлення на форумі – текстове поле для введення теми, повідомлення та кнопку відправки

Варіант № 19


1. Залежні перемикачі
2. Загальні поняття про форми
3. Списки множинного вибору

4. Створити форму для відправки текстового повідомлення в чаті - текстове поле для повідомлення та кнопка відправки

Варіант № 20


1. Особливості оператора присвоєння
2. Цикл з лічильником (параметром)
3. Колір тексту

4. Створити форму для заповнення анкети: поля для ПІБ, віку, професії, хобі.

Варіант № 21


1. Умовний оператор
2. Символічні посилання
3. РНР сценарії в тілі HTML-документа

4. Створити скрипт який приймає три параметри і виводить на екран найбільше з чисел

Варіант № 22


1. Символічні посилання
2. Умовний оператор
3. Обробка помилок в PHP

4. Вивести в браузер середнє арифметичне чисел на проміжку від a до b. a і b – параметри які передаються скрипту

Варіант № 23


1. Цикл з лічильником (параметром)
2. Особливості оператора присвоєння
3. Оператор @

4. Протабулювати функцію y=cos(x)*ln(a+b) на проміжку від a до b з кроком 0.1.

Варіант № 24


1. Загальні поняття про форми
2. Залежні перемикачі
3. Інструкція include

4. Протабулювати функцію y=sin(x)/cos(x) на проміжку від a до b з кроком 0.2.

Варіант № 25


1. Перевірка існування змінної
2. Приховане поле
3. Оператор еквівалентності

4. Сценарій приймає 2 параметри - a і b – цілі числа. Результати табуляції функції y=ln(a)+exp(x) заносяться в масив. Вивести масив на екран.

Варіант № 26


1. Операції в РНР
2. Особливості використання логічних змінних
3. Інструкція include_once

4. Сценарій приймає три параметри a,b,c. Провести перевірку існування параметрів. Створити жорстке посилання на змінну а. Змінити значення змінної через посилання. Знищити змінні.

Варіант № 27


1. Логічні операції
2. РНР як транслюючий інтерпретатор
3. Теги форматування тексту

4. Сценарій приймає три параметри a,b,c. Провести перевірку існування параметрів. Створити символічне посилання на змінні b та с. Змінити значення змінних через посилання. Знищити змінні.

Варіант № 28


1. Поняття транслятора
2. Рядкові операції
3. Маркірований список

4. Форма передає сценарію змінну з паролем. Сценарій виводить повідомлення "Гаразд" якщо пароль рівний – "12345", в іншому випадку – "Невірний пароль".

Варіант № 29


1. Цикл з передумовою
2. Порозрядні (бітові) операції
3. Інструкція require_once

4. Сценарій приймає 2 параметри - a і b – цілі числа. Результати табуляції функції y=ln(a)+exp(x) заносяться в масив. Вивести масив на екран.

Варіант № 30


1. Жорсткі посилання
2. Види кнопок в HTML
3. Теги стильного виділення тексту

4. Сценарій приймає три параметри a,b,c. Провести перевірку існування параметрів. Створити символічне посилання на змінні b та с. Змінити значення змінних через посилання. Знищити змінні.