asyan.org
добавить свой файл
1

0408004
Примірник №

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ №

ORDER TO TRANSFER

АБ ПриватІнвест

м.Київ вул.Фрунзе,104
від (from) “ “ 200 р.

Порядок переказу:

Kind of transfer


Звичайний

Usual


Терміновий (за додаткову плату)

Urgent (by additional charge)

^ Cума в валютi

Currency amount

32

Валюта:

Сума цифрами:

Сума прописом:
Клієнт-переказник *

Originator

50

№ рах. В АБ ПриватИнвест:

Назва:
Адреса:

Контактний телефон:

Банк-посередник *

Intermediary

56

SWIFT-код:

Найменування:

Місто, краiна:
^ Банк отримувача *

Beneficiary`s bank

57

SWIFT або коррахунок:

Найменування:

Місто, краiна:

Вiддiлення:
^ Отримувач коштiв *

Beneficiary

59

Рахунок:

Найменування:

Місто, краiна:
^ Призначення платежу *

Payment details

70

(по факту поставки чи попередня оплата, № контракту, вид товару чи послуги)
^ Додаткова інформація для банку до переказу Additional information
Код операції за стандартною класифікацією платіжного балансу (ПБ)
^ Код країни одержувача платежу за стандартною класифікацією ПБ
* - поля з позначкою заповнюються тiльки англiйською мовою

OUR
(Всi комiсiйнi списати з нашого рахунку)
(All charges on our account)
OUR2
(Всi комiсiйнi списати з нашого рахунку, крiм комiсiй банка-отримувача коштiв за iх зарахування)
(All charges on our account, excluding beneficiary’s bank charges for applying funds)
BEN
(Всi комiсiйнi за рахунок отримувача коштiв)
(All charges on beneficiary)


ПІДПИС (SIGNATURE)

ПЕЧАТКА (STAMP)
ПІДПИС (SIGNATURE)