asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Основи автоматизації та проектування

Рівні творчої діяльності

 1. Відкриття

 • Теоретичне обгрунтування

 • Експериментальне підтвердження

 1. Винаходи

Винахід – це новерішення технічної задачі, яке має суттєві відмінності від відомих рішень, яке дає позитивнтй, по відношенню з існуючими, яке може бути здійснено.

Характерезує:

 • Новина

 • Корисність

 • Здійсненість

Об’єкт винаходу – спосіб, пристрій, речовина.

Проектування – це процес виготовлення документації. Це використання технічної інф. І уявлення для визначення структури системи, яка здатна виконувати задані ф-ції з найбільшою ефективністю та економічністю.

Особливості задачі САПР.

1.Широта знань математики

2.Складання задач САПР

Еврістичний алгоритм – дозволяє розв’язати задачу за сприятливий час.

3.Проектування – ітераційний процесРис.1

Вимоги до САПР

 • високопродуктивність

 • модульна побудова

 • інтерактивний режим роботи

 • контроль на вихідних операціях

^ СИСТЕМНИЙ ЕТАП

Системний етап – розглядаються структура системи її здатність забезпечити задану продуктивність. Обернена задача – по заданій продуктивності визначити необхідну структуру.

Структура системи – це основні функціональні блоки системи, що з’єднані ШД і ШУ.

 1. ^ Визначення вимог

1) складність

- наявність різнорідних складових

- кількість елементів

- кількість ф-цій що виконуються

2) зміст системи проектування

- формування вимог (час проектування, складність проектування)

- перетворення вимог в характеристики

- моделювання системи

^ 3) об’єкти ситемного проектування

- універсальні системи

- спеціалізовані системи

4) універсальні системи

- реалізує наближене коло формалізуємих задач
^ Задачі нової моделі

- використання нових досягнень технології (НВІС)

- усунення недоліків

- розширення кола функцій

- підвищена продуктивність

- підвищена ефективність проектування

5) спеціалізовані системи

- вбудовані системи, контролери

- прискорювач обчислень

- системи підвищеної надійності

^ Вимоги до спеціальних комп’ютерів

- висока продуктивність на обмеженній кількості спеціальних функцій

- висока продуктивність розробки розроблення

^ 2. Перетворення вимог.

Х-ки складності:

1) висока продуктивність комп’ютера

2) скорочення терміну проектування

- апаратна А

- часова L

- програмна Р

- структурна S

- місткісна М

- часова складність

V=1/T – продуктивність

Більшість способів зменшення часової складності збігається з способом зменшення програмної складності.

^ 3. Моделюванняпродуктивної Системи Масового Обслуговування (СМО) зметою визначення оптиізації проектування.


Рис.2
Тсер = 1/
- інтенсивність обслуговуваннязаявки

Тсрз = 1/ - середнє обслуговування однієї заявки

Дані моделювання:

1. Довжина черги – середня і максимальна

2. Середній час перебування заявки в черзі

3. Час роботи приладу, час простою

4. Кількість заявок, що пройшли без чергиследующая страница >>