asyan.org
добавить свой файл
1

ЗАЯВКА

на участь у виставці

21-23 березня 2013 року «Готель.Ресторан.Магазин»

м. Сімферополь

1. Повна назва фірми ________________________________________

___________________________________________________________

2. Скорочена назва для фрізу:

[ | | | | | | | | | | | | | | ]

3. Адреса __________________________________________________

___________________________________________________________

Тел.:_____________________ Факс: ____________________________

4. Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ):[ | | | | | | | | | ]

5. Просимо надати:

Найменування послуги

Одиниця

виміру

Ціна за

один.,грн

Кілкість,

м2

Всього,

грн

Виставкова площа, обладнана* м

кв.м

600Виставкова площа, не обладнана м

кв.м

500Виставкова площа не обладнана (на вулиці)

кв.м

120Заочна участь

(сторінка в каталозі, ч/б)

А5

700Реєстраційний внесок**

700

Додаткове обладнання:

Стіл 50 грн. ____

Стілець 35 грн. ____

Стелаж металевий 120 грн ____

Стелаж для преси 70 грн. ____

Електророзетка, 380 V 120 грн ____

Світильник 25 грн. ____

Тумба 100х100х50 120 грн. ____

Тумба 100Х50Х50 100 грн ____

Вітрина відкрита 100 грн. ____

Вітрина закрита 220 грн. ____

Вітрина низька 180 грн. ____

Монтаж банера 150 грн. ____

Двері - гармошка 250 грн.. ____

Мультимедійний

проектор, год. 200 грн. ____

Підсобне приміщення

в модулі 350 грн
Загальна вартість
Загальна вартість (прописом) в грн. ____________________________

___________________________________________________________

6. Інформація про фірму:

а) вид діяльності ____________________________________________

___________________________________________________________

б) продукція, що буде експонуватися на стенді

___________________________________________________________

7. Особа, відповідальна за роботу з «Організатором»

(П.І.Б.)_____________________________________________________

___________ тел.____________________________________________

8. Дата подання заявки: “_____” ___________ 2013 року.
«ЕКСПОНЕНТ»

________________________________________________

________________________________________________
М.П.
Керівник................................................../............................../


Вельмишановні панове !
ТОВ РВК «Домінанта» запрошує Вас взяти участь

в 10-й міжрегіональній спеціалізованій виставці

Готель.Ресторан.Магазин”
Виставка проводиться з 21 по 23 березня 2013 року

в м.Сімферополь, БКП, СК «Дружба», вул. Київська, 115.
^ Розділи експозицій:

* Комплексне оснащення об'єктів харчування, підприємств роздрібної торгівлі, готелів, санаторно-курортного комплексу;

* Обладнання для професійної кухні, торгових залів, магазинів;

* Торгове, холодильне обладнання;

* Меблі;

* Контрольно-касове обладнання;

* Упаковка та пакувальне обладнання;

* Продукти харчування та напої;

* Інвентар: посуд, предмети інтер'єру, текстиль.
^ Додаткові послуги по розміщенню інформації в каталозі виставки:

чорно-біла сторінка (ф. А5).................................................500 грн.;

кольорова сторінка обкладинки (ф. А5).............................700 грн.;
*У вартість стандартного обладнаного виставкового місця (4 м2) входить: площа, обладнана стіновими конструкціями; фріз з назвою фірми; 1 стіл; 2 стільці; килимове покриття; електророзетка; кошик для сміття; охорона приміщень у нічний час; прибирання приміщень; загально-виставкова реклама.

**У вартість реєстраційного внеску входить: витрати на рекламу виставки у ЗМІ; видання інформаційних матеріалів та каталогу; телефонні, поштові та транспортні витрати; загально-організаційні витрати; фуршет на одну персону.

^ Телефон для довідок::

тел./факс: (0652) 25-89-35,

моб. (050) 324-64-12 (16)

E-mail: marketing@dominanta-expo.com;

http://www.dominanta-expo.com


ДОГОВІР № _______

про надання послуг з організації виставки “Готель.Ресторан.Магазин”

м. Сімферополь «____»____________ 2013 року


^ ТОВ «РВК «Домінанта» в особі генерального директора Акопяна О.А., що діє на підставі Статуту та є платником єдиного податку, надалі «Організатор», з одного боку, та __________________________________________________________________

_________________________________________________________________

в особі _____________________________________________________, що діє

на підставі _______________, надалі «Експонент», з іншого боку, разом «Сторони», уклали цей Договір про наступне:
^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. «Організатор» проводить, а «Експонент» приймає участь в 10-й міжрегіональній виставці «Готель. Ресторан. Магазин», яка проходить в ДКП, СК «Дружба» з 21 по 23 березня 2013 року.

1.2. «Експонент» вважається зареєстрованим після отримання «Організатором» заявки на участь у виставці, сплати реєстраційного внеску та підписання даного Договору.
^ 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

2.1. «Організатор» зобовязується:

2.1.1. Надати «Експоненту» виставкову площу, обладнання та додаткові послуги у відповідності з поданою Заявкою, яка є невід’ємною складовою частиною даного Договору.

2.1.2. Розмістити інформацію про «Експонента» в офіційному каталозі виставки.

2.1.3. Надати необхідні для розрахунку документи.

2.2. «Експонент» зобовязується:

2.2.1. Надати не пізніше ніж за 15 днів до початку виставки заявку на участь у виставці з зазначенням необхідного обладнання і додаткових послуг.

2.2.2. Надати інформацію для розміщення в каталозі не пізніше 10 днів до початку виставки. Інформація надається: тексти - в текстовому редакторі, графічна інформація - у форматі TIF 300dpi на електронних носіях або електронною поштою. Максимальний розмір макету ф.А5.

2.2.3. Сплатити за участь у виставці необхідний платіж в порядку та розмірах, визначених у даному Договорі та Заявці.

2.2.4. Дотримуватися регламенту роботи виставки.

2.2.5. Дотримуватися правил протипожежної безпеки, електробезпеки і правил техніки безпеки.

2.2.6. Після закінчення виставки повернути орендоване ним майно у тому стані, в якому воно було йому передане.

2.3. «Експонент» має право здійснювати оптову і роздрібну торгівлю, укладати договори і комерційні угоди, дотримуючись при цьому законів і митних правил України.
^ 3. ВИСТАВКОВА ПЛОЩА ТА ПОСЛУГИ.

3.1. Виставкова площа надається «Експоненту» у тимчасове користування на період монтажу, роботи виставки та демонтажу.

3.2. Місця розташування експозиції визначаються в залежності від часу отримання заявок учасників виставки і наявності незайнятої площ.

3.3. «Експонент» може розміщувати експонати, рекламні матеріали та проводити виставкові заходи в межах свого стенду або у затверджених «Організатором» місцях.

3.4. Будівництво, обладнання стенду та надання додаткових послуг на виставці здійснюється «Організатором». В протилежному випадку проведення вищевказаних робіт може здійснюватися іншим суб’єктом, але з письмової згоди «Організатора».

^ 4. УМОВИ ОПЛАТИ.

4.1. Вартість участі у виставці становить: _____________________________

_________________________________________________.

4.2. Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок «Організатора», зазначений в даному Договорі.

4.3. Оплата за участь здійснюється не пізніше, ніж за десять днів до початку виставки.

4.4. У випадку відмови від участі у виставці «Експонент» повинен письмово повідомити про це «Організатора».

4.5. В разі відмови від участі у виставці після підписання Заявки та Договору «Експонент» відшкодовує «Організатору» всі витрати, пов’язані з підготовкою до виставки в об’ємі:

• 30% від перерахованої суми у разі відмови за 15 днів до початку виставки;

• 50% - у разі відмови менше, ніж за 5 днів до початку виставки;

• 100%- у разі відмови менше, ніж за 2 дні до початку виставки.

Реєстраційний внесок не повертається.
^ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. У випадку порушення Договору «Сторони» несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.3. У разі невиконання або неналежного виконання «Організатором» умов даного Договору, «Організатор» зобов’язується за свій рахунок усунути недоліки в термін, який визначається сторонами окремою угодою.

5.4. «Організатор» не несе відповідальності за достовірність документів «Експонента», законність його господарської діяльності, відповідность чинному законодавству його товарів, робіт та послуг.

5.5. «Експонент» несе матеріальну відповідальність перед «Організатором» за недотримання правил пожежної безпеки, техніки безпеки, а також за збереження наданого в оренду виставкового устаткування в період монтажу, роботи і демонтажу виставки. У разі псування або втрати виставкового устаткування «Експонент» відшкодовує завданий збиток в повному розмірі протягом 10 днів після письмової вимоги «Організатора».

5.6. Відповідальність за електробезпеку на стендах і електрозахист устаткування від точки приєднання електро-устаткування у бік «Експонента» несе «Експонент».


^ «ОРГАНІЗАТОР» «ЕКСПОНЕНТ»

ТОВ РВК «Домінанта» _________________________________

95021, м. Сімферополь, вул. Гавена, 13. _________________________________

Р/р 26000411911001 в КРУ КБ «Приватбанк» _________________________________

МФО 384436 ЗКПО 32150583 _________________________________

Тел./факс: (0652) 25-89-35 _________________________________
___________________ О.А. Акопян _______________ __________________

М.П. М.П.
Дата заповнення ___________________
5.7. У разі спричинення шкоди майну і (чи) життю і здоров’ю третіх осіб в результаті діяльності «Експонента», у тому числі при монтажі і демонтажі, а також в результаті експлуатації стендових конструкцій, обов’язок по відшкодуванню збитку в повному об’ємі покладається на «Експонента».

5.8. «Організатор» несе відповідальність за збереження майна «Експонента» під час проведення виставки тільки в неробочий час виставки - з 18.00 до 09.30.

5.9. У разі несвоєчасного перерахування «Експонентом» грошових коштів в порядку, визначеному в п.4. даного Договору, «Експонент» сплачує пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення зобов’язання.
^ 6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

6.1. Всі спори, які можуть виникнути в результаті виконання цього Договору чи в зв’язку з ним, підлягають вирішенню шляхом переговорів.

6.2. Якщо «Сторони» не дійдуть згоди в результаті переговорів, вирішення спору відбувається у судовому порядку згідно з вимогами чинного законодавства України.
^ 7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.

7.1. «Сторони» звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю «Сторін», які «Сторони» не могли передбачити та яким не могли запобігти розумними мірами.
^ 8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

8.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання «Сторонами» і діє до повного виконання «Сторонами» прийнятих на себе зобов’язань.

8.2.Цей Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ВИСТАВКИ.

Час роботи:............................10.00 - 18.00.

Відкриття виставки:................21.03.2013 року о 10.00.

Закриття виставки:.................23.03.2013 року о 16.00.

Оформлення експозицій:……..20.03.2013 року з 10.00 до 19.00,

Прийом під охорону ………….20.03.2013 року о 18.00.

Вивезення експозицій:............23.03.2013 року з 16.00 до 20.00.