asyan.org
добавить свой файл
1
20.Поняття виборчої системи.

Вибори-це процедура безпосереднього висування чи обрання певних осіб через голосування ними державних чи гром-х функцій. Виборче право-це сукупність юрид.норм, які регулюють участь гром-н у виборах, орг-ю і проведення виборів. Виборча система є порядок орг-ї проведення і визначення результатів виборів у представницькі органи, який закріплений в юрид.нормах і принципах виборчого права. Типи ВС: 1) Мажоритарна виб.сист.(більшість)-це така сист.визнання результатів виборів, за якою депутатські мандати від округу дістаються кандидатам, що набрали встановлену більшість голосів по даному округу, ін.кандидати мандатів не одержують(США, Канада, Анг.) Є два види цієї сист.: *абсолютна більшість, *відносна більшість. 2)Пропорційна виб.сист.(Італія, Австрія, Бельгія), будується на принципі пропорційності між одержаними голосами і здобутими мандатами. Застос.два способи розподілу мандатів: *Спосіб закритих списків, Відкритих спискві. 3)Змішана (мажоритарно-пропорційна)виб.сист., в ній частина мандатів розподіл.за мажоритарним принципом, а частина за пропорційним. 4) Куріальна ВС-нею послуговується для забезпеч.в парламенті представництва нечисленних етнічних груп, країна ділиться на курії, для кожної курії передбачаються свої норми представництва гром-н і відпов.створюються виборчі округи. Принципи виборчого права:

1. Загальне виборче право – право усіх громадян обирати і бути обраними, окрім визнаним судом недієздатним, але це право обмежене виборчими цезами, тобто правилами передбаченими законом.

В Україні забороняється будь-які обмеження виборчих прав в залежності від походження, соціального і майнового стану, расової і національної незалежності, статі, освіти, релігії, політичних переконань

2. Принцип рівності – кожному виборцю надається рівна кількість голосів і рівні умови виборів

3. Принцип прямих виборів – при цих виборах виборці голосують за кандидатів особисто, безпосередньо. В Україні саме такі вибори, але у світі є і непрямі вибори – виборці обирають вибори зиків (людей які і будуть безпосередньо обирати)

4. Принцип таємного голосування – контроль за волевиявленням виборців забороняється

Такі принципи зафіксовані ЗУ „Про вибори народних депутатів”, який набрав чинності 1 жовтня 2005 року.

В ст. 10 даного закону вказується на такі засоби виборів:

1. Законності

2 Політичного плюралізму

3. Гласності і відкритості

4. Вибори є вільними і добровільними

5. Свобода агітації

6. Неупередженість до кандидатів з боку державних органів і керівників.

Виборча система – це порядок організації проведення і визначення результатів виборів