asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Договір № __/13
поставки товару
м. Івано-Франківськ ___________ 2013 року
ТОВ «Мольфар ЛТД» (надалі іменується «Постачальник») в особі директора Романків Андрій Юрійович, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та
________________________________________________________ (надалі іменується «Покупець») в особі __________________________________________________, що діє на підставі свідоцтва про реєстрацію фізичної особи підприємця, з іншої сторони,

в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір поставки товару (надалі іменується «Договір») про таке:
1. Загальні положення

1.1. На умовах Договору Постачальник зобов'язується систематично поставляти Покупцю визначений цим Договором товар, а Покупець зобов'язується приймати названий товар та оплачувати його.

1.2. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

1.3. Товаром, що є предметом поставки за цим Договором, є:

1.3.1. килимове покриття в рулонах, певної ширини та довжини згідно колекційної програми виробника;

1.3.2. килимовий виріб довільних розмірів, що не перевищують максимальну колекційну ширину та довжину килимового рулонного матеріалу.

1.3.3. супутні товари, аксесуари, інструменти, засоби догляду за покриттям, інше.

1.4. Поставки товару відбуваються окремими партіями згідно замовлень Покупця.
^ 2. Вартість та обсяг поставок за договором

2.1. Обсяг поставок за Договором складає 10 000 м2 (десять тисяч м2) килимового покриття.

2.2. Загальна вартість контракту складає 960 000 грн. (дев’ятсот шістдесят тисяч грн., 00 коп.), в т.ч. ПДВ – 160 000 грн. (сто шістдесят тисяч грн., 00 коп.)

2.3. Мінімальна партія відвантаження: 1 (один) рулон килимового покриття згідно п 1.3.1. та 1 (один) килимовий виріб згідно п 1.3.2. Договору. Мінімальна партія відвантаження супутніх товарів, аксесуарів, інструментів, засобів догляду за покриттям визначається Сторонами до моменту розміщення відповідного замовлення.
^ 3. Асортимент товару

3.1. Асортимент товару, що є предметом поставки за цим Договором, наведено в Додатку №1 до Договору.

3.2. Асортимент килимового покриття визначається переліком продуктів, кожен з яких виготовляється в певній кількості дизайнів.

3.3. Асортимент поділяється на дві групи (за дизайнами продуктів):

3.3.1. килимове покриття, що поставляється в рулонах згідно п. 1.3.1;

3.3.2. килимове покриття за програмою розкрою, що використовується для виконання замовлень згідно п. 1.3.2;

3.4. Постачальник може виготовити та поставити килимові вироби довільних розмірів з асортименту, який не включено до програми розкрою згідно п. 3.3.2. у випадках, коли Покупець замовляє розкрій цілого рулону, або оплачує повну вартість такого рулону.

3.5. У випадку необхідності внесення змін до асортименту товару, що є предметом поставки за цим Договором, Постачальник зобов'язаний подати Покупцю нову редакцію Додатку за 3 дні до фактичної зміни асортименту.
^ 4. Якість товару

4.1. Якість товару, що є предметом поставки за цим Договором, повинна відповідати ТУУ 17.5-14361581-001-2002, ГОСТ 26149 (для голкопробивних продуктів), ГОСТ 28867-90 (для тканих продуктів).

4.2. Підтвердженням якості з боку Постачальника є санітарно-гігієнічні висновки №05.03.02-04/11015 від 10.02.2011 р. (для тканого поліамідного покриття), №05.03.02-04/25827 від 05.06.2006 р. (для голкопробивного поліпропіленового покриття), №05.03.02-04/25828 від 05.06.2006 р. (для тканого поліпропіленового покриття), та Сертифікати стандартів якості ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS18001:2007 від 21.03.2011.

4.3. Додатковими супровідними документами до поставки поліамідного килимового покриття є протоколи випробувань поліамідного килимового покриття на предмет визначення групи горючості, рівня димоутворення, рівня радіоактивності, швидкості розповсюдження полум’я, токсичності продуктів горіння.

4.4. Нормативний документ, що підтверджує відповідність якості розкрою килимового покриття при виготовленні килимових виробів – РСТ 1886-80.
^ 5. Гарантійний термін

5.1. Постачальник гарантує якість та надійність товару, що є предметом поставки за цим Договором, протягом 3 місяців з моменту початку експлуатації при відсутності виробничого браку, та за умов належного транспортування, зберігання, використання та догляду згідно рекомендацій товаровиробника.

5.2. При виявленні виробничих дефектів у товарі при його прийманні, а також при монтажі та експлуатації в період гарантійного строку виклик представника Постачальника є обов'язковим.

5.3. Строк для усунення недоліків або заміни товару складає не більше 45 робочих днів з моменту виявлення дефектів.
^ 6. Термін та порядок поставки

6.1. Постачальник надає підтвердження можливості поставки товару згідно замовлення Покупця не пізніше 3 робочих днів з моменту розміщення такого замовлення.

6.2. Постачальник поставляє Покупцю товар за цим Договором згідно замовлення в наступні терміни:

6.2.1. рулон(и) килимового покриття – не пізніше 3 робочих днів з моменту 100% попередньої оплати за умови наявності замовленого матеріалу у вільному залишку на складі Постачальника або товаровиробника, а в іншому випадку – згідно підтвердження товаровиробником дати виробництва;

6.2.2. килимовий виріб або однотипні килимові вироби загальною вартістю понад 5 000 грн. (п’ять тисяч грн., 00 коп.) – не пізніше 5 робочих днів з моменту 100% попередньої оплати за умови наявності замовленого матеріалу у вільному залишку на складі Постачальника або товаровиробника, а в іншому випадку – згідно підтвердження товаровиробником дати виробництва; 6.2.3. килимовий виріб (килимові вироби) загальною вартістю до 5 000 грн. (п’ять тисяч грн., 00 коп.) – не пізніше 3 робочих днів з моменту розміщення замовлення за умови наявності замовленого матеріалу у вільному залишку на складі Постачальника або товаровиробника, а в іншому випадку – згідно підтвердження товаровиробником дати виробництва.

6.3. Постачальник має право на дострокову поставку кожної партії товару з обов'язковим повідомленням Покупця за 3 календарні дні до моменту її відвантаження.
7. Ціна

7.1. Покупець оплачує поставлений Постачальником товар, що є предметом поставки за цим Договором, за ціною, передбаченою Додатком до Договору.

7.2. У випадку придбання килимового покриття згідно програми розкрою, розрахунок вартості килимового виробу відбувається наступним чином:

В виробу = В матеріалу + В оверлочення + В розкрою форми + К вартості залишку, де:
^ В матеріалу = Ш виробу * Д виробу * Ц матеріалу,

В оверлочення = (Ш виробу + Д виробу) * 2 * Ц оверлочення,

^ В розкрою форми = (В матеріалу + В оверлочення) * Ц розкрою форми,

К вартості залишку = (Ш рулону - Ш виробу) * Д виробу * Ц матеріалу * К компенсації, де:


В виробу, В матеріалу,

В оверлочення, В розкрою форми

вартість виробу, вартість матеріалу виробу, вартість оверлочення та вартість розкрою форми відповідно;

К вартості залишку

компенсація вартості залишку, якщо ширина виробу менша, ніж розкрійна ширина рулону, утворюється залишок по ширині рулону, і замовник не придбаває такий залишок;

Ш виробу, Д виробу

ширина та довжина замовленого виробу; замовник також вказує необхідність оверлочення та форми виробу;

Ц матеріалу

ціна килимового покриття згідно, Додатку до Договору;

Ц оверлочення, Ц розкрою форми

ціна послуг (оверлочення та розкрою форми) згідно Додатку до Договору;

Ш рулону

розкрійна ширина рулону, становить для всіх розкрійних дизайнів 4,00 м;

К компенсації

коефіцієнт компенсації залишку килимового покриття, якщо ширина виробу менша, ніж розкрійна ширина рулону і замовник не придбаває залишок; значення коефіцієнту вказані в Додатку до Договору.


7.3. Постачальник зобов’язаний повідомити Покупця про зміну цін, коефіцієнтів та умов не пізніше 1 робочого дня до моменту настання таких змін.
^ 9. Порядок розрахунків

9.1. Розрахунок за кожну поставлену партію товару здійснюються в безготівковій формі шляхом банківського переказу коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно:

9.1.1. виставленого рахунку на попередню оплату у випадку придбання рулонів килимового покриття, чи килимових виробів загальною вартістю понад 5 000 грн. (п’ять тисяч грн., 00 коп.). Рахунок на попередню оплату дійсний 3 календарні дні;

9.1.2. видаткової накладної у випадку придбання килимових виробів загальною вартістю до 5 000 грн. (п’ять тисяч грн., 00 коп.) за фактом поставки, але не пізніше 3 робочих днів з моменту фактичного отримання таких виробів Покупцем.

9.2. Датою проведення розрахунків вважається дата поступлення коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.
^ 10. Умови поставки

10.1. Поставка здійснюється на умовах доставки через транспортно-експедиторські послуги перевізника.

10.2. Перехід права власності на партію товару, що є предметом поставки за цим Договором, відбувається в момент проведення розрахунку Покупцем за поставлену партію товару в повному обсязі.

10.3. Продавець має право відвантажувати товар згідно письмових транспортних інструкцій Покупця. Покупець зобов’язаний прийняти товар у перевізника та оплатити вартість послуг доставки в повному обсязі, якщо відповідне зазначено в діючому додатку до договору
11. Пакування

11.1. Товар повинен бути упакований Постачальником таким чином, щоб виключити псування та (або) знищення його на період поставки до прийняття товару Покупцем.

11.2. Товар повинен бути упакований наступним чином:.

11.2.1. рулон килимового покриття: матеріал намотаний на картонну гільзу, обгорнутий ззовні поліпропіленовою плівкою, скріпленою клейкою стрічкою та ущільнюючими поліпропіленовими втулками на торцях рулону.

11.2.2. виріб з килимового покриття: рулон, обгорнутий ззовні поліпропіленовою плівкою, скріпленою клейкою стрічкою.

11.2.3. супутні товари, аксесуари, інструменти, засоби догляду за покриттям, інші товари – в пакуванні товаровиробника.

11.3. Вартість тари та пакування входить до ціни товару.
12. Маркування

12.1. Рулон(и) килимового покриття поставляються з маркуванням виробника.

12.2. Вироби з килимового покриття марковані Постачальником, маркування включає: найменування продукту та дизайну, розміри виробу, та адресу доставки (згідно транспортних інструкцій Покупця).
^ 13. Передання-приймання товару

13.1. Передання і приймання товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством.

13.2. За фактом отримання товару Покупець зобов’язаний повідомити Постачальника не пізніше наступного робочого дня, при цьому письмово повідомити про причини відмови від товару чи висунути вмотивовані претензії до кількості чи якості товару.

13.3. Килимові вироби метражні належної якості відносяться до переліку товарів, що не підлягають обміну (поверненню) згідно Додатку №3 до Постанови КМУ «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» за №172 від 19.03.1994.
^ 14. Відповідальність Сторін за порушення Договору

14.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством:

14.1.1. порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

14.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

14.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

14.2. Покупець за цим Договором несе наступну відповідальність: за порушення термінів розрахунків сплачує неустойку в розмірі 0,5% від вартості Товару за кожен календарний день порушення.

14.3. Постачальник за цим Договором несе наступну відповідальність: за порушення термінів поставки сплачує неустойку в розмірі 0,5% від вартості Товару за кожен робочий день порушення.

14.4. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

14.5. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду), у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

14.6. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.
^ 15. Форс-мажорні обставини

15.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

15.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 15.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

15.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

15.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

15.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

15.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин: неможливість поставки товару Постачальнику товаровиробником з будь-яких причин, за умови, що ця обставина виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

15.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.

15.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 15.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом письмового повідомлення.

15.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

15.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

15.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 15.4 цього Договору.

15.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим, і така неможливість триває протягом трьох місяців і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

15.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 15.6 та 15.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного в Україні законодавства.

15.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 15.6 та 15.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.
^ 16. Вирішення спорів

16.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

16.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
17. Дія Договору

17.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

17.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 17.1 цього Договору, та закінчується 31.12.2013 року.

17.3 Якщо за місяць до закінчення строку дії Договору жодна із сторін не повідомляє письмово про його припинення, Договір вважається продовжений на кожний наступний рік на тих самих умовах.

17.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

17.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

17.6. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

17.7. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

17.8. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
^ 18. Прикінцеві положення

18.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

18.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

18.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

18.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

18.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

18.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

18.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
следующая страница >>