asyan.org
добавить свой файл
1
Конференція відбудеться 19 жовтня 2005 р.
в
актовому залі ХДНБ їм. В.Г. Короленка

Реєстрація учасників 12.30-13.00
Початок роботи 13.00
Відкриття конференції:
Л.П. Незнамова, директор ХДНБ ім. В.Г.Короленка, заслужений

працівник культури України
Я. П.Ющенко, заступник голови Харківської облдержадміністрації
Н. А.Супруненко, начальник управління культури Харківської

облдержадміністрації

Пленарне засідання: Сучасна регіональна політика в Україні: стан і
перспективи.
Науковий керівник Наталя Миколаївна Внукова, викл. ХДЕУ, д-р екон. наук, проф.

^ 1. До питання про співвідношення народного і місцевого
(регіонального) представництва в українському парламенті


Юрій Дмитрович Древаль, викл. ХНУВС України, канд. істор. наук

^ 2. Підвищення ролі територіальної громади через механізм вдосконалення
системи місцевого самоврядування


Юрій Олексійович Куй., доцент Хар РІНАДУ, канд. філос. наук

^ 3. Оценка инвестиционного климата города Харькова

Наталя Миколаївна Внукова, викл. ХДЕУ, д-р екон. наук, проф.

4. Регіональна науково-технічна система: проблеми управління та
визначення ефективності


Павло Трохимович Бубенко, дир. ПСНЦ НАНІМОН України, д-р екон. наук

^ 5. Харьков - город мирового класса? Как выййти из периферийного состояния в условиях глобальний экономики знаний

Олександр Володимирович Коврига, ст. наук. співвробітник ХНУ
ім. В.Н.Каразіна, канд. екон. наук

6. Інноваційна політика створення інформаційного простору Харківської
області


Валентина Олександрівна Ільганаєва, декан ХДАК, д-р істор. наук, проф.

7. Геоінформаційні системи як могутній засіб вдосконалення управління
розвитком великого міста


Наталя Петрівна Тріпутіна, зав. сектором бібліотеки ХНАМГ
^ 8. Культурний ландшафт м. Харкова як відображення основних тенденцій змін міської культури

Олександр Васильович Кравченко, доцент ХДАК, канд. іст. наук

Секція 1. Місцеве самоврядування як рушійна сила трансформацій суспільства
Науковий керівник Олена Миколаївна Крутій, канд. психол. наук, докторант
Хар РІ НАДУ


 1. Оцінка стану фінансової бази місцевого самоврядування
  Наталя Миколаївна Внукова, викл.ХДЕУ, д-р екон. наук, проф.
 1. Суспільно-психологічні аспекти реформування місцевого самоврядування
  Олена Миколаївна Крутій, канд. психол. наук, докторант Хар РІ ПАДУ
 1. Основи функціонування місцевого самоврядування
  Олеся Володимирівна Решевець, аспірант Хар РІ НАДУ
 1. Исторические особенности Харьковского городского самоуправления как
  фактор управлення развитием крупного города


Олена Миколаївна Дудка, асистент кафедри ХНАГХ


 1. Регіональні особливості політичної культури населення України
  Володимир Миколайович Семенов, магістр державного управління, аспірант Хар
  РІ НАДУ
 1. Регіональна міжсекторальна взаємодія в реалізації молодіжної політики
  Олександр Іванович Панасюра, слухач Хар РІ НАДУ
 1. Адміністративні послуги на регіональному рівні: поняття та їх оплата
  Олексій Григорович Лиска, слухач Хар РІ НАДУ

Секція 2. Інноваційні аспекти розвитку регіону

Науковий керівник Ганна Василівна Шемаєва, доцент ХДАК, канд. істор. Наук
^ 1. Влиянне Ассоциацнн современных информационно-библиотечных
технологий на формирование региональной инновационной политнки
Ганна Василівна Шемаєва, доцент ХДАК, канд. істор. Наук
^ 2. Источники формирования инноваций предприятий

Тетяна Ігорівна Крахмалева, нач. управління інтелект. власністю ХГАПП
3. Проблеми побудови ефективних організаційних структур для управління
інноваційною діяльністю на державному підприємстві


Володимир Вікторович Повітчан, нач. планово-економічного відділу "Полісвіт"
^ 4. Стратегія транспортного розвитку Харківського регіону

Валерій Іванович Гук, канд. техн. наук., проф ХДГУ будівництва та архітектури
5. Інноваційна політика та шляхи її формування

Ганна Андріївна Столяренко, методист науково-методичного педагогічного
центру управління освіти Харківської міської ради

6. Інновації в системі позашкільної освіти

Олена Володимирівна Макарова, методист науково-методичного педагогічного центру управління освіти Харківської міської ради
^ 7. Расчет экономических показателей технологии производства
соэкструзионных сцинтиляционных профилей


Андрій Юрійович Абрамов, викл. Харк. інституту управління

Секція 3. Культурний розвиток регіону. Формування інтеллектуального

потенціалу

Науковий керівник Ольга Іванівна Різниченко, наук, співроб. Харківського

літературного музею
^ 1. Повышение качества высшего образования - вхожденне Украины в
Европейское образовательное пространство


Марина Петрівна Раковська, викл. Харк. інституту екології і соціального захисту
^ 2. Проблеми формування регіональних документних ресурсів з медицини
Тетяна Володимирівна Бєлякова, зав. сектором б-ки ХДМУ


 1. Поиск медицинской информации в Интернете
  Ірина Василівна Киричок, зав. відділом б-ки ХДМУ
 1. Значення музею в концепції культурного розвитку Слобожанщини
  Ольга Іванівна Різниченко, наук, співробітник Харківського літературного музею
 1. Образовательный музейный проект как инновационная модель
  са.мостоятельной работы студентов


Тетяна Павлівна Єлісєєва, директор музею ХНАГХ
^ 6. Літературне життя Харкова увічнене для нащадків ( пам'ятники,
меморіальні дошки, пам'ятні місця, музеї)


Олена Вікторівна Козир, викл. ХНПУ ім. Г.С.Сковороди
^ 7. Розвиток музики в Харкові

Ольга Ігорівна Терехова, викл. музики середньої школи № 126
8. З історії діяльності Харківського Губернського комітету охорони пам'яток
мистецтва й старовини (1920-1922)


Інна Володимирівна Чернікова, аспірантка ХНПУ ім. Г.С.Сковороди
9. Архівна науково-технічна документація (НТД) як фактологічна база з
історії Великої вітчизняної війни (огляд документів - звітів про НДР -
періоду 1941-1945 рр. з фондів ЦДНТА України)


Марат Артурович Балишев, нач. відділу ЦДНТА України
10. Регіональні виміри проблеми біженців ХХ-поч. XXI ст. (на прикладі
Харкова)


Любов Миколаївна Жванко, асистент каф., канд. істор. наук ХНАГХ


 1. Методологічні основи вивчення регіону як феномену культури
  Олена Володимирівна Кравчинська, здобувач ХДАК
 1. Етнічна складова культурного простору Харкова.

Людмила Володимирівна Хлєсткова, зав. сектором відділу масової роботи ХДНБ
ім. В.Г.Короленка, аспірант ХНАУ («ХАІ»)