asyan.org
добавить свой файл
1
11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата Номер Найменування органу, що Номінальна Кількість у Форма Загальна Процентна Термін Сума виплачених Дата

реєстрації свідоцтва про зареєстрував випуск вартість випуску існування та номінальна ставка (у виплати процентів за погашення

випуску реєстрацію (грн.) (штук) форма випуску вартість (грн.) відсотках) процентів звітний період облігацій

випуску (грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

д/н інформація відсутня 0,00 0 0,00 0 д/н 0,00

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: інформація відсутня
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: інформація відсутня
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: інформація відсутня
Мета додаткової емісії: інформація відсутня
Спосіб розміщення: інформація відсутня
Дострокове погашення: інформація відсутня

2011 р. © SMA 02924760