asyan.org
добавить свой файл
1

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Вступ.

Харчова промисловість — одна з провідних структуроформуючих галузей не лише агропромислового й промислового комплексів, а й усього народного господарства України.

Питома вага цієї галузі в структурі виробництва пред­метів споживання сягає 52,8 %, у загальному обсязі промис­лової продукції— 16,3, а продукції агропромислового ком­плексу — 33,5 %. Продовольчі товари становлять 68,1 % за­гального виробництва товарів народного споживання у відпускних цінах, 63 % загального обсягу роздрібного това­рообороту та 61,5 % у структурі особистого споживання матеріальних благ населенням країни.

Серед інших країн світу Україна має найбільш сприятли­вий природний, людський, геополітичний і ресурсний по­тенціал для розвитку харчової промисловості, раціональне використання якого забезпечило б їй провідне місце на світовому й регіональних продовольчих ринках. Уже 2000 року в світовому територіальному поділі праці щодо вироб­ництва основних харчових продуктів у розрахунку на душу населення Україна посідала провідні місця: перше по ви­робництву на душу населення цукру, картоплі, яєць; друге -молока, овочевих та баштанних культур, четверте — зерна та риби; п'яте — по виробництву м'яса.

Практика свідчить: найбільш ефективні на­прямки капіталовкладень у харчовій промисло­вості — реконструкція й технічне переоснащен­ня виробництва. Це дає змогу в коротші строки, з меншими затратами, ніж при новому будівництві, оновлювати матеріально-технічну базу, освоювати нові потужності.

Технічне переоснащення діючих підприємств пе­редбачає встановлення нових машин і устаткування на діючих площах, впровадження автоматизованих систем управління і контролю, сучасних методів уп­равління виробництвом, модернізацію і технічне пе­реоснащення природоохоронних об'єктів, опалю­вальних і вентиляційних систем, підключення до цен­тралізованих джерел тепло- й електропостачання. Його слід здійснювати за проектами й кошторисами на окремі об'єкти або види робіт, які розробляють на основі єдиного техніко-економічного обгрунтування і згідно з планом підвищення техніко-економічного рівня галузі.

1.Техніко-економічне обгрунтування проекту.
1.1. Розвиток галузі упаковки в Україні.
Галузь упаковки - одна з найбільш молодих у нашій країні, і це зрозуміло, тому що ще 10-15 років тому нікого не хвилювало в що упаковано товар, головне – його купити, а загорнути можна було й у газету. Кілька десятиліть галузь упаковки в нас зовсім не розвивалась, у той час як західні компанії удосконалювали технології і винаходили нові пакувальні матеріали. І от настав момент і в нашій країні, коли виробники усвідомили, що товар обов'язково повинен бути упакований, причому упаковка повинна бути надійною, красивою, естетичною, а головне, виділяти товар з маси аналогічного на прилавках магазинів, тобто бути ще й оригінальною. У результаті, до того моменту, коли знадобилася якісна упаковка, ми виявилися зовсім не готові. У нас в країні практично не було устаткування для виробництва упаковки (крім сильно застарілого устаткування на декількох великих комбінатах), не було устаткування для друку на упаковці, не було фахівців з дизайну, не було підготовлених кадрів для обслуговування устаткування, не було знань по сировині і матеріалах і т.д. Але треба зазначити, що ринок досить швидко почав пристосовуватися до ситуації.

Першим етапом можна назвати період ввезення в Україну устаткування для пакування і виробництва упаковки та тари. В основному ввозили б/в європейське устаткування, іноді в дуже поганому стані. Дотепер не зовсім зрозуміло, як деякі компанії, не маючи кваліфікованих сервіс-інженерів, обслуговували це устаткування, і навіть одержували цілком пристойну продукцію. Але здебільшого, до нас поступала пакувальна продукція з Європи: пакети, плівка, подарункова упаковка, одноразовий посуд, упаковка для квітів. Тара для парфюмерно-косметичної промисловості цілком закуповувалася в Європі. Компанії, що мають экструдер, могли не піклуватися про шматок хліба, до них стояли черги, а людина, яка розумілася у виробництві багатошарових плівок, вважалася передовим технологом.

Пізніше потік упаковки з Європи перемінився тим же потоком з азіатського регіону, в основному з Кореї і Китаю, оскільки виробники поступово починали зважати на гроші, божевільні прибутки поступово сходили на ні, і зменшення собівартості продукції стало досить суттєвим моментом.

Другим етапом можна вважати ажіотажний попит на устаткування для виробництва упаковки країн того ж азіатського регіону. Виробники здобували дешеві экструдери, машини для виробництва пакетів, видувні машини, термопласти, наївно думаючи, що можна купити устаткування в 5-10 разів дешевше європейського, при цьому зберігаючи рівень якості. Потім, коли виявилося, що це далеко не так, виробникам нічого не залишалося робити, як робити на всьому цьому продукцію середньої якості, але по досить низьких цінах. І це спрацьовувало кілька років, особливо в регіонах, де якість продукції відступає на друге місце.

Останнім часом спостерігається стійка тенденція до виробництва упаковки самостійно, і що саме головне, до виробництва дійсно якісної упаковки. У багатьох інститутах відкрилися кафедри, де готують фахівців в області упаковки, постійно росте кількість технологів і сервіс-інженерів. Тому зараз чітко виділений третій етап – придбання дійсно якісного устаткування, на якому можна робити продукцію, успішно конкуруючу з закордонною.

Причому “якісне устаткування” - не обов'язково значить німецьке. Але це більш вигідно, вкладати кошти в європейське устаткування, де в ціну входить якість, надійність, довговічність устаткування, взаємозамінність деталей, які можуть бути доставлені в визначені строки. Тобто виробник має можливість працювати на устаткуванні європейскої якості, яке більш просте в експлуатації, але яке спроможне робити упаковку європейської якості. Так що це сьогодні є приводом для серйозних міркувань.

Крім цього співпраця з великими іноземними компаніями затверджує статус потужного підприємства, яке здатне вмробляти конкурентноспроможний товар і завойовувати нові ринки збуту.

Крім виробників, що роблять упаковку для своєї продукції, сьогодні дуже вигідний бізнес по виробництву упаковки для продажу. Не всі виробники можуть встановити устаткування для виробництва упаковки чи тари через нестачу засобів, чи просто тому, що це не вигідно при невеликих обсягах. Сьогодні компанія, що бажає спеціалізуватися на виробництві упаковки, має величезний вибір. Адже упаковка це: м'які пакети, що виготовляються з одно- і багатошарових полімерних плівок і комбінованих матеріалів; тверді литі чи формовані коробочки різного виду; экструзивно-видувні пластикові пляшки для рідин; бляшана тара, у якій ми купуємо різні напої і консервовані продукти; ткані мішки і величезний спектр паперової тари (піддони, шухляди, коробки, пакети і т.п.), а також комбінованої упаковки, що включають у свій склад сполучення полімерних матеріалів з папером, картоном і фольгою. Важко перелічити усі види й області застосування сучасних пакувальних продуктів, що сьогодні можуть вироблятися.

Основними ознаками класифікації тари й упакування можна назвати область застосування, використовуваний матеріал і його склад, конструкція тари, а також технологію виробництва. Наприклад, полімерне упакування можна розділити по області застосування на споживчу чи транспортну; по матеріалу на поліетиленову (ПЕ), полівінілхроридну (ПВХ), поліпропіленову (ПП), полістирольну (ПС); за технологією виробництва на видувну, литу, пресовану, термоформовану, зварену і т.д., аналогічним чином можна структуризувати і інші види упаковки: паперову, бляшану, гнучку і т.п.
^ 1.2 Мета та задачі дипломного проекту
Реалізація проекту здійснюється по робочим документам. До складу робочих документів проектів по автоматизації виробничих процесів входять:

 1. Структурні схеми контролю і керування, що визначають основні функціональні частини системи автоматизації, їхнє призначення і взаємозв'язки.

 2. Функціональні схеми автоматизації виробничих процесів, що роз'ясняють визначені процеси, що протікають в окремих функціональних ланцюгах системи.

 3. Загальні види щитів, пультів і постів контролю і керування.

 4. Принципові, електричні, пневматичні, гідравлічні схеми автоматичного регулювання, керування, захисту, блокування, сигналізації і живлення. Ці схеми визначають повний склад елементів і зв'язків між ними, а також детальне представлення про принципи роботи системи.

 5. Монтажні схеми щитів, пультів і постів контролю і керування, що показують з'єднання складових частин системи (проводу, джгути, кабелі, трубопроводи) із вказівкою місця їхнього приєднання і введення.

6. Схеми зовнішніх електричних і трубних проводок.

7. Плани розташування засобів автоматизації, електричних і трубних проводок.

8. Нетипові креслення установок засобів автоматизації.

 1. Інші робочі документи і матеріали .

Задачею дипломного проекту є :

  • заміна (при можливості) технічних засобів автоматизації;

  • впровадження мікропроцесорних контролерів в автоматизовану систему управління технологічним процесом ;

  • створення математичної моделі процесу;

  • розрахунок оптимального часу фільтрування;

  • техніко-економічний розрахунок.  1. Доцільність використання системи автоматичного керування в процесі пакування молочної продукції.


Нарізка і пакування сиру це заключна стадія виготовлення готової продукції на ВАТ “Дубномолоко”. На даному підприємстві на цьому етапі використовуються:

- Машина для нарізки сиру тонкими скибочками Slicer CCS 7000

- Зважувальна та оціночна електроапаратура EWK 446

- Пакувальна машина флоу – пак ULMA NEVADA

Slicer CCS 7000 розробленний для різання тонкими скибочками відповідної продукції м'яса , сосиски або сирів.
^ Зважувальна та оціночна електроапаратура EWK 446

Автоматичні контрольні ваги включають систему зважування (зважувальний елемент та конвеєрна система) і зважувальну та оціночну електроапаратуру. Пристосування до номінального навантаження системи зважування проводиться за допомогою простого програмування з вмикачами.

Ці показані формати ваги і ймовірні ліміти для вхідних даних автоматично пристосовуються до лінії навантаження системи зважування.
^ Пакувальна машина флоу – пак ULMA NEVADA

Модель приладу NEVADA це горизонтальний пакувальний прилад, який був розроблений згідно з останніми технологічними перевагами в електроніці використовуючи великий досвід ULMA в промисловості пакувальних приладів.

Дизайн моделі цього приладу дозволяє задати велике різноманіття варіантів і застосувань для моделі NEVADA: варіанти верхніх чи нижніх котушок, розробка версій у переривчастому або безупинному режимах, варіанти для різних типів плівки, переконуючи нас, що прилад пристосовується бездоганно для вимог пакування кожного застосування.

Ця модель поєднує в собі силу, багатосторонність, легкість у керуванні та надійність, що є характеристиками приладів ULMA, ергономічний дизайн, що дозволяє легко очистити його і утримувати прилад і включає верхню частину перехресного маркування (довге маркування) згідно з останньою технологією в електроніці, що нам дозволяє оптимізувати цикл маркування.

Результатом є пакувальний прилад, який відповідає найвищим стандартам з харчової промисловості (м'ясо, домашня птиця, молоко, сир, оброблена їжа) і нехарчової промисловості.

Завданням, яке стояло перед проектувальниками, було створення створення установки для автоматичного пакування продукції. При цьому потрібно було досягти таких показників:

 • простота конструкції і надійність в експлуатації;

 • можливість швидкого переходу від від випуску одного виду продукції до іншого;

 • забезпечення високої якості продукції;

 • надійність та безперебійністьроботи обладнання.

Використання сучасних технічних засобів провідних виробників дозволило досягти безперебійної роботи установок протягом тривалого часу експлуатації.

Автоматизована система керування протіканням технологічного процесу пакування дала можливість швидко змінювати алгоритм роботи обладнання, шляхом зміни програми в контролері, що дозволяє перехід на виготовлення іншого виду продукції в досить малі проміжки часу.

Дана система здійснює контроль всіх параметрів процесу пакування: забезпечення підтримування постійної температури нагрівника, синхронізацію конвеєрних ліній, щільність упаковки та ін. Все це дозволяє забезпечувати випуск високоякісної продукції. Також значно зростає продуктивніть установки, за рахунок використання сучасних контролерів, які дають змогу швидко обробляти дані технологічних параметрів.

Отже, застосування системи автоматичного управління технологічним процесом пакування дало змогу забезпечити технічні параметри установки, які не поступаються параметрам зарубіжних аналогів.