asyan.org
добавить свой файл
1

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

1. Створення інформаційної системи з врахуванням можливості її постійного поповнення передбачає принцип:

- розвитку

- системності

- декомпозиції

- ефективності

- сумісності

2. Створення інформаційної системи з врахуванням економічного ефекту від її впровадження передбачає принцип:

- розвитку

- системності

- декомпозиції

-ефективності

- сумісності

3. Застосування типових уніфікованих елементів при створенні інформаційної системи передбачає принцип:

- розвитку

- системності

- декомпозиції

-стандартизації

- сумісності

4. Пошук постійного розширення можливостей при створенні інформаційної системи передбачає принцип:

- розвитку

- системності

- декомпозиції

- стандартизації

- нових задач

5. Структуру ІС, елементами якої є підсистеми, функції або її частини, називають:

- інформаційною структурою

- технічною структурою

- функціональною структурою

- організаційною структурою

- документальною структурою

6. Структуру ІС, елементами якої комплекс технічних засобів, називають:

- інформаційною структурою

- технічною структурою

- функціональною структурою

- організаційною структурою

- документальною структурою

7. Структуру ІС, елементами якої є окремі

- форми документів, нормативна база, класифікатори

- сукупність правових норм

- сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів

- сукупність технічних засобів

13.Правове забезпечення ІС це:

- сукупність мовних засобів

- форми документів, нормативна база, класифікатори

+ сукупність правових норм

- сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів

- сукупність технічних засобів

14. Математичне забезпечення ІС це:

- сукупність мовних засобів

- форми документів, нормативна база, класифікатори

- сукупність правових норм

+ сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів

- сукупність технічних засобів

15. Якої моделі життєвого циклу ІС не існує

- каскадної моделі

- спіральної моделі

- поетапної з проміжним контролем

- декомпозиції

16. Перевагою спіральної моделі життєвого циклу ІС є:

- чіткий поділ даних і процесів

- менша кількість етапів

-накопичення та повторне використання програмних засобів

17. Сучасними підходами до створення ІС є:

- структурно-орієнтовані

- об'єктно-орієнтовані

- процесно-орієнтовані

- всі відповіді вірні

- немає вірної відповіді

18. Реінжиніринг бізнес-процесів за допомогою ІС дозволяє:

- здійснити аналіз бізнес-процесів

- здійснити прогнозування бізнес-процесів

- здійснити оптимізація бізнес-процесів

- здійснити аналіз і оптимізацію бізнес-процесів

- зменшити кількість управлінського персоналу

19. CASE-технології використовують для :

-інструмент підтримки життєвого циклу ІС

- перевірки якості ІС

- інструмент впровадження ІС

- покращення роботи ІС??????????????????????????

- автоматизації бізнес-процесів

20. Репозитарій проекту ІС це:

- база даних проекту

- місце де зберігають об'єктні коди

- місце де зберігають машинні коди

- місце для зберігання графічних файлів

- місце для зберігання моделей

21. Верифікація проекту ІС передбачає :

- автоматичну кодогенерацію

- підтримку колективної роботи

- генерацію документації

- контроль проекту

- інтеграцію всіх засобів

22. Системи обробки даних використовують в основному:

- операційні менеджери

- керівники підприємств

- керівники середньої ланки