asyan.org
добавить свой файл
1
Хід занять

Дії викладача

Дії с особового складу згідно Бойового статуту.

Дії с особового складу на занятті

1

2

3

1. Робота командира взводу по організації вогню в обороні.

1. Задає питання „Що включає в себе організація вогню”.

2. Доводить до студентів тактичну обстановку.

3. Призначає студентів на посаду командира 1 мв.

4. Заслуховує доповіді студентів по організації системи вогню в обороні.

5. Заслуховує доповіді студентів, які мають інші рішення.

6. Затверджує рішення, яке приймаєть-ся за основу для відпрацювання даного заняття.

7. Підводить підсумок даного питання

1

Організація вогню включає в себе:

- вибір і призначення орієнтирів і ко-дування місцевих предметів;

- організація розвідки цілей спостере-женням;

- вибір вогневих позицій;

- постановку вогневих задач підрозді-лам, бойовим машинам, вогневим за-собам;

- підготовку вогневих даних для стрільби;

- призначення сигналів управління вогнем

БССВ ч.3, ст. 48. „На схемі опорного пункту указуються: орієнтири, їх но-мери, найменування та відстань до них; положення противника; смуга вогню взводу та додаткові сектори об-стрілу; позиції відділень, їх смуги вог-ню і додаткові сектори обстрілу; ос-новні та запасні вогневі позиції БМП (БТР), танків, а також вогневих засо-
2

1. Доповідають, що включає в себе організація вогню в обороні.

2. В ролі командира 1 мв доповідають організацію системи вогню взводу в обороні (схема опорного пункту взводу, відпрацьована по тактичній підготовці, тема №31).

3
бів, які забезпечують проміжки з сусі-дами, їх основні та додаткові сектори обстрілу з кожної позиці; ділянки ЗВ взводу та місця в них, по яких повинні вести вогонь відділення; ділянку ЗВ роти та місце в ньому, по якому веде вогонь взвод; рубежі відкриття вогню з танків, БМП, протитанкових та ін-ших вогневих засобів; позиції вогне-вих засобів командира роти (батальо-ну), розташованих в опорному пункті взводу і на його флангах, та їх сектори обстрілу; загородження і фортифіка-ційні спорудження; позиції сусідніх підрозділів та межі їхніх смуг вогню на флангах взводу; місце КСП взводу.”


^ 2. Робота командира взводу по управлінню вогнем в обороні.


а). Зміна обстановки № 1 – артилерія про-тивника наносить вогонь по опорному пункту взводу:

- об’являє оперативний час:

- доводить тактичну обстановку;

- заслуховує рішення, розпорядження, команди;

1

БССВ ч.3, ст.67. „Якщо від відділення виділений черговий вогневий засіб (чергова БМП, БТР, кулемет, гранато-мет), він, як правило, розташовується

на тимчасовій або запасній вогневій позиції. В БМП, (БТР) знаходиться ме-ханік-водій (водій) та навідник-опера-

2

1. Доповідають дії особового складу взводу під час вогневої підготовки атаки противника (БССВ ч.3 ст.68 абзац 2, ст.67 абзац 3).

2. Командир взводу подає команду:

- „Взвод в укриття!”

- „Спостерігачу. Вести спостережен-

3

- заслуховує рішення, розпоряд- ження, команди, які відрізняються;

- проводить частковий розбір;

б). Зміна обстановки № 2 – висування піхоти противника з танками до перед-нього краю підтримуване вертольотом:

- об’являє оперативний час:

- доводить тактичну обстановку;

- заслуховує рішення, розпоряд-ження, команди;

- заслуховує рішення, розпоряд- ження, команди, які відрізняються;

- проводить частковий розбір;


тор (кулеметник БТР) в готовності до негайного відкриття вогню.”

БССВ ч.3, ст.68. „Під час вогневої під-готовки атаки противника командир відділення та спостерігач ведуть спо-стереження, а решта особового складу ховається в щілини (бліндажі), на дні окопів і траншей або в бойовій машині піхоти готовності швидко зайняти свої

місця на позиції.”
БССВ ч.3, ст.68. „Виявивши перехід противника в атаку, за командою ко-мандира (сигналом спостерігача) від-ділення негайно готується до бою. Во-гонь по противнику відкривається з наближенням його на дальність дійс-ного вогню зброї відділення.”

Особовий склад готує зброю та гранати до бойового застосування (приєднує повні магазини; вставляє в приймачі кулеметів стрічки з патронами; вкручує запали в гранати). Механік-водій та навідник-оператор займають місце в БМП. Навідник-опе-ратор перевіряє та заряджає зброю, до-повідає по радіостанції про готовність.

ня у вказаному секторі!”

- „ МВ , НО – в БМП, в готовності до негайного відкриття вогню!”

1. Доповідають дії особового складу взводу під час висування піхоти противника з танками до переднього краю підтримуване вертольотом:

(БССВ ч.3 ст.68 абзац 4).

2. Командир взводу подає команду:

- „Взвод, по місцях, до бою!”

По мірі підходу противника до рубежу переходу в атаку КВ подає команди:

- „ Тебет 11, навіднику , керованим, ор.4, праворуч 100, танк з тралом – знищити.”

- „ Тебет 13, навіднику, кумулятив-ним, ор.3, праворуч 200, далі 100, танк, вісім, під ціль – вогонь!”


1

2

3


в). Зміна обстановки № 3 – подолання противником мінно-вибухових заго-роджень по проходу:

- об’являє оперативний час:

- доводить тактичну обстановку;

- заслуховує рішення, розпоряд-ження, команди;

- заслуховує рішення, розпоряд- ження, команди, які відрізняються;

- проводить частковий розбір;


1

Особовий склад чекає команди на від-криття вогню по наземному противни-ку по мірі його наближення на даль-

ність дійсного вогню підрозділу.


Навідники-оператори знищують в першу чергу танки та БМП оснащені тралами, зосередженим вогнем з ПКТ або осколковими гранатами з гармати знищують особовий склад противника. По піхоті противника може вести во-гонь весь особовий склад взводу зі стрілецької зброї, якщо дозволяє дальність.

Гранатометники, придані розрахунки ПТКР (якщо вони є), виконують команди з урахуванням положення цілі під час маневру на вхід та вихід з мінно-вибухових загороджень. За сприятливих умов гранатометник і помічник можуть висилатись вперед,

2

^ У разі виявлення засобів повітряного нападу (розвідки):

- „Взвод, повітря, по вертольоту над гаєм, три, упередження п’ять, довгими – вогонь!”

Якщо є приданий протиповітряний вогневий засіб:

- „Стрільцю-зенітнику, по вертольо-ту, ор. 2, ліворуч 100 – вогонь!”


1.В першу чергу подає команди на знищення танків і БМП противника оснащених мінними тралами.

- „ Тебет 11, навіднику , ор.5, право-руч 100, БМП з тралом , вісім, під ціль – вогонь!”

2. Подає команди на знищення танків та БМП противника, які прикривають подолання мінно-вибухових загород-жень.

- „ Тебет 12, навіднику, кумулятив-ним, ор.2, праворуч 200, БМП, дев’ять, під башню – вогонь!”

3. Подає команди на знищення особо-вого складу противника під час: згор-тання в колони для подолання мінно-

3


1

під прикриттям стрілецької зброї та БМП.

Особовий склад озброєний стрілець-кою зброєю – знищує засоби повітря-ного нападу противника зосереджним вогнем відділення. Якщо є придані розрахунки ПЗРК – вони знищують засоби повітряного нападу противни-ка, в тому числі на зустрічному та на догонному курсі.
2

вибухових загороджень;безпосередньо під час подолання мінно-вибухових за-

городжень; під час розгортання після проходження мінно-вибухових загоро-джень.

^ Циркулярний позивний для взводу:

- „Озеро, навідникам, з ПКТ, ор.2, ближче 200, піхота противника на мінно-вибухових загородженях – знищити!”

4. Знищення броньованих цілей про-тивника під час маневрування для входу і для виходу з проходу в мінно- вибухових загородженнях ( противник підставляє борта, корму – найбільш уразливі місця). Команда:

^ Гранатометник Ялів, орієнтир 1, ближче 300, танк, 3, під башту – во-гонь!”

5. Знищення засобів повітряного напа-ду противника, які прикривають подо-лання мінно-вибухових загороджень

бронетехнікою та особовим складом здійснюється приданими розрахун-ками ПЗРК або зосередженим вогнем відділення.
3

г). Зміна обстановки № 4 – атака пе-реднього краю:

- об’являю оперативний час: ;

- доводить тактичну обстановку;

- заслуховує рішення, розпоряд-ження, команди;

- заслуховує рішення, розпоряд- ження, команди, які відрізняються;

- проводить частковий розбір;

1

За відповідними командами та згідно дальності до противника особовий склад відкриває вогонь.

Особовий склад знищує танки та інші броньовані цілі противника протитан-ковими керованими ракетами, вогнем БМП, РПГ та РКГ, а піхота противни-ка знищується вогнем кулеметів, авто-матів (відсікаючи її від танків та БМП) Вогонь протитанкових засобів зосе-

реджується на головному танкові (БМП. БТР). БМП ведуть вогонь само-стійно.

Стрільці, озброєні АК-74 з ГП-25 застосовують його на дальності від 400 до 100 м (настільна та навісна траєкторія).

З підходом піхоти противника до пе-реднього краю оборони на 30-40 мет-рів особовий склад використовує гра нати РГД-5, РГ-42, Ф-1, РГО, РГН.

2

Команда:

^ Стрільцю-зенитнику, по літаку праворуч – вогонь!”
1. Дає команду на відкриття вогню по противнику з наближенням його на дальність дійсного вогню зброї відділення.

2. По мірі підходу противника до пе-реднього краю оборони за командами командира вогонь доводиться до най-вищої напруги. Команда:

Відділення,

3. .Командир взводуподає коман-ду: „Взвод – гранатами, вогонь!”

3

д). Зміна обстановки № 5 – вклинення противника в проміжок між взводами:

- об’являє оперативний час: ;

- доводить тактичну обстановку;

- заслуховує рішення, розпоряд-ження, команди;

- заслуховує рішення, розпоряд- ження, команди, які відрізняються;

- проводить частковий розбір;

ж). Зміна обстановки № 6 – організація гасіння запальних речовин на фортифі-каційних спорудах та бойовій техніці:

- об’являє оперативний час: ;

- доводить тактичну обстановку;

- заслуховує рішення, розпоряд-ження, команди;

- заслуховує рішення, розпоряд-

1

БССВ ч.3, ст.68.”Якщо противник увірветься на позицію, відділення зни-щує його вогнем впритул, гранатами та в рукопашній сутичці. Розповсюдь-ження противника по траншеї і ходу

сполучення повинно бути затримано вогнем та швидким установленням за-здалегідь підготовлених рогаток, їжа-ків та інших переносних загороджень.”

Особовий склад займає вигідну пози-цію рішучими, швидкими діями, вико-ристовуючи можливості штатної зброї при підтримці вогню БМП, танків зни-щує противника, який вклинився, контратакує його разом з підрозділом другого ешелону батальйону і відновлює попереднє положення по передньому краю.
Призначений особовий склад визначає розміри вогнища пожежі, ділянки міс-цевості, які сприяють розповсюджен-ню вогню.

Особовий склад відділеня розшукує уражених, гасить на них запалювальні речовини , обмундирування, виносить постраждалих в безпечне, визначене

2

У разі вклинення противника в про-міжок між взводними опорними пунк-тами командир подає команду:

^ Взвод, противник праворуч, до бою!”

Взвод, гранатами – вогонь!”

Взвод, на другій позиції – встановити загородження!”

Надалі, при підтримці вогню танків, БМП у взаємодії з другим ешелоном провести стрімку контратаку, по команді:

^ Взвод, в атаку – вперед!”


Командир підрозділу під час органі-зації гасіння запальних речовин на фортифікаційних спорудах і бойовій техніці повинен організувати:

1. розвідку району пожежі;

2. забезпечити рятування особового складу, надання першої медичної до-помоги, евакуацію особового складу,

3

ження, команди, які відрізняються;

- проводить частковий розбір;


з). Зміна обстановки № 7 – відновлен-ня системи вогню після відбиття атаки:

- об’являє оперативний час: ;

- доводить тактичну обстановку;

- заслуховує рішення, розпоряд-ження, команди;

- заслуховує рішення, розпоряд- ження, команди, які відрізняються;

- проводить частковий розбір;
1

командиром, місце, де санітари нада-ють першу медичну допомогу.

Гасіння вогню здійснюється за допо-могою підручних і місцевих засобів (шинелі, ОЗК, брезенти, плащ-палатки, сніг, іл, пісок), штатним проти пожеж-ним обладнанням БМП, вогнегасника-ми ОУ-2 (на кожній бойовій машині).

Евакуацію здійснювати з дозволу ко-мандира взводу , (у разі відсутності транспорту, при сприятливій обстанов-ці – на штатному БМП).
БССВ ч.3, ст.70. „Після відбиття атаки противника командир відділення зобо-в’язаний: перевірити стан особового складу і зброї відділення; поповнити ракети і боєприпаси; підготувати від-ділення до відбиття повторних атак;

вжити заходів щодо відновлення тран-шеї і окопу для бойової машини піхоти (бронетранспортера); доповісти коман-диру взводу про результати бою.”

2

який постраждав на батальйонний медичний пункт;

3. рятування озброєння, бойової тех.-ніки, транспорту, військового майна;

4. безпосередньо гасіння (локалізація та ліквідація) пожежі.


Після відбиття атаки противника ко-мандир взводу зобов’язаний:

- призначити спостерігача, черговий вогневий засіб;

- перевірити стан особового складу, зброї;

- поповнити запас ракет і боєприпасів (подати відповідні заявки;

- поповнити паливно-мастильні матеріали (по можливості);

- вжити заходів щодо відновлення окопів, траншей, укрить, окопів для БМП та їх маскування;

- при необхідності та по можливості

3розчистити підступи до переднього краю, відновити загородження;

- уточнити сектори обстрілу;

- перевірити запасні позиції, їх стан (для БМП, кулемета).

Старший викладач кафедри військової підготовки

полковник запасу Собчук О. С.