asyan.org
добавить свой файл
1
I.Методологічна частина

1.1. Обґрунтування проблеми дослідження
В наш час дуже багато молодих людей, студентів, які провчившись деякий час , дехто рік , а дехто й ні , залишають навчання. І основна причина того , чому студенти залишають навчання або переводяться на заочну форму навчання, є те, що вони одружуються, створюють сімї , народжують дітей. З однієї сторони це зовсім непогано , але є дуже багато перешкод які виникають на шляху молодих сімей. На сьогодні ця тема є дуже актуальною, тема “Молодих студентських сімей”.

В цілому, проблема даного дослідження – це проблеми, які пов’язані з молодими студентськими сімями , а саме:

Це актуальні ситуації, які викликають різні думки, протиріччя у молодих осіб.

Звичайно, до заміжжя молоді студенти є під опікою батьків, а після заміжжя постає питання , що ж робити далі, продовжити навчання чи переводитись на заочну форму навчання і йти працювати. Але й не так просто в наш час знайти собі перспективну роботу. І як бачимо , що постають одні проблеми за іншими і якщо молоду сімю в такий час не підтримати , не допомогти стати на ноги, то це може привести до фатальних наслідків. І ,напевно, саме цей час для кожного молодого сім’янина стає вирішальним в його житті.

Iнститути шлюбу i сімї , переживають сьогоднi в Україні складний процес перебудови, що супроводжується низкою суперечливих i небажаних наслiдкiв, зокрема:

-зростання розлучень ;

-розширення масштабiв позашлюбної народжуваностi та зростання кiлькостi неповних сiмей;

-зменшення середньої тривалостi шлюбу;

-проживання подружнiх пар без оформлення шлюбу;

-зменшення розмiрiв сімї i народжуваностi дiтей

-збiльшення кiлькостi одиноких людей, якi не беруть шлюб;

Причинами всіх цих проблем є насамперед, те, що молода особа в запалі, не обдумавши приймає важливі рішення , які міняють її життя. Причиною може бути те, що молодь хоче бути самостійною, не залежати від батьків, незгода батьків з рішеннями дитини. Інший варіант пояснення проблем - рівень доходів молодих сімей і саме через гроші виникають різні сварки, непорозуміння, які до розлучень.

^ 1.2 Мета дослідження :
Встановити ставлення молоді до ранніх шлюбів студентів; до проживання молодих пар без оформлення шлюбу; ставлення студентів до шлюбних контрактів; а також до того що в наш час зменшилась тривалості шлюбу. Це дасть змогу попередити молодих людей про те, що їх може чекати, які проблеми після одруження. А також показати студентам причини усіх проблем, що дасть змогу їм задуматись над своїми діями і , можливо, зменшиться кількість розлучень.


1.3 Завдання дослідження:
Завданням дослідження є:

  • визначити ставлення молоді до студентських сімей;

  • дослідити основні проблеми молодих сімей;

  • дослідити тривалість шлюбів;

- дослідити ставлення молоді до шлюбних контрактів.
1.4.Об’єкт і предмет дослідження
Об’єкт дослідження – молоді студенти Національного університету “Львівська політехніка” , які створили сім’ї .

Предмет дослідження - причини того , чому деякі молоді студентські сім’ї розпадаються, чому залишають навчання і інші проблеми , які виникають в молодій студентській сім’ї.


1.5. Логічний аналіз основних понять

Сім’я - інституціоналізована істота, яка складається на основі шлюбу та породженій ним спільній правовій і моральній відповідальності батька за здоров’я дітей , їх соціалізацію і виховання.

Шлюб - історично визначена соціальна форма стосунків між чоловіком і жінкою, через яку суспільство впорядковує і санкціонує їх статеве життя, встановлює подружні і батьківські права і обов’язки.
Молодь – особлива соціально – демографічна група , що займає певне місце в соціальній структурі суспільства, характеризується процесом соціалізації, активного включення в різноманітні стратифікаційні верстви і соціальні підструктури - соціально – професійну , поселенську , сімейно – побутову та інші.

1.6. Гіпотеза дослідження:
Студенти обирають подружнє життя керуючись основним чином :

А) тим , що хочуть стати незалежними від батьків, самостійними;

Б) своїми почуттями які вони відчувають, забуваючи про всі обов’язки сімейної людини;

В) тим , що хочуть мати власну сім’ю, брати на себе обов’язки чоловіка і жінки. Більшість молодих людей створюють сім’ї , але вони не задумуються над наслідками і важливістю прийнявши рішення про одруження.
Хоча більшість молодих сімей мріють про власний дім (квартиру ), окремо від батьків, але це неможливо через брак коштів.
На сьогоднішній день все частіше молоді пари , особливо ті в яких є дороге майно, гроші, укладають перед заміжжям шлюбні контракти
Значна частина молодих людей , які створили власні сім’ї у ранньому віці потребують допомоги не лише батьків , а й держави.

^ II. Методична частина
2.1.Методи дослідження
Для забезпечення комплексного, всебічного аналізу досліджуваної проблеми в емпіричних дослідженнях одержуємо інформацію з різних джерел відповідними методами(спостереження, експеримент, опитування, аналіз документів). Кожен з них має певні обмеження до застосування, сильні і слабкі сторони.

Вибираючи методи збору інформації, почнемо із структурування об’єкта дослідження. Не враховуючи ту частину молодих людей , які не вчились в університеті “Львівська політехніка”, а тому не є об’єктом нашої уваги.

Метод спостереження неможливо застосувати через одну просту причину , а саме ми не можемо спостерігати за створенням молодої сім’ї , за розлученням. Також неможливо застосувати експериментальний метод, бо не можливо створити справжню сім’ю в лабораторних умовах і неможливо простежити за життєдіяльністю молодої сім’ї упродовж тривалого часу. Щодо аналізу документів , то його можна провести , наприклад , піти в загс піднести документи і дізнатись про кількість зареєстрованих шлюбів, але це не дасть нам змоги з’ясувати причини розлучень . І тому найдоречнішим і найбільш кориснішим буде метод опитування.

Метод опитування дозволяє зробити опитування на велику кількість людей, дає змогу зробити порівняльний аналіз відповідей респондентів, забезпечує оперативність збору інформації , а при повторних дослідженнях можна встановити динаміку змін об’єкта дослідження.

2.2.Розрахунок вибірки
Для вивчення моделі студентської сім’ї було відібрано 400 студентів, а потім опитано:

N = 400,

при Δ=0.03,

Δ – величина допустимої помилки

P=0.954

n = 1/(∆2+1/N) = 1/(0.0009+0.0025) = 1/0.0034 = 294

n = 294

Отже, для забезпечення рівня репрезентативності 5% при довірчій ймовірності 0,954 треба опитати 294 респондентів, використовуючи нижче наведену анкету.
Анкета

Шановні абітурієнти !
Ми – студенти «Львівської політехніки», просимо Вас взяти участь у соціологічному опитуванні, яке стосується вивчення проблем молодих студентських сімей. Анкета є анонімною, всі результати дослідження будуть представлені лише в узагальненому вигляді.

У кожному питанні даної анкети Ви можете вибрати не більше одного, найбільш відповідного для Вас, пункту або можете вписати свій варіант відповіді. У питанні № 6 проставте Ви маєте проставити бали від 1 до 5 в залежності від частоти виникнення проблем. Якщо Ви одруженні то на питання №13 Ви не відповідаєте. Якщо вам важко відповісти на будь-яке питання даної анкети, звертайтесь, будь-ласка, до консультанта, що дав Вам анкету.

Наперед дякуємо за Вашу співпрацю!


1. Скажіть , будь ласка , як Ви ставитесь до молодих студентських шлюбів ?

а) вважаю , що це є неправильно

б) вважаю , що це класно,

в) вважаю , що це є звичне явище на сьогоднішній день,

г) Ваш варіант відповіді


2. Чи осуджуєте Ви дівчат , які швидко виходять заліж (тобто в 18 років) і народжують дітей в молодому віці ?

а) ні,

б) так,

в) вік немає значення , тільки б любили одне одного.  1. Скажіть , будь ласка , який вік для дівчат , на Вашу думку , є найкращий для створення сім’ї ?

А) 16 – 17років,

Б) 18 – 20років,

В) 20 – 22роки,

Г) більше 22 років.


  1. Скажіть , будь ласка , який вік для хлопців , на Вашу думку , є найкращий для створення сім’ї ?

А) 17 – 20років,

Б) 21 – 24роки,

В) 24 – 27років,

Г) більше 27 років.


5. Чи Ви погоджуєтесь з думкою, що всі ранні шлюби , зазвичай, є нещасливими

а) так,

б) ні,

в) не всі шлюби, а лише ті де не було любові,

г) 50 на 50.

6. Будь ласка , біля кожної нижче переліченої проблеми, які виникають у молодих сімей , поставте бали від 1 до 5 ( 1 – рідко виникають або зовсім не виникають, ... 5 – найчастіше)

а) нестача грошей,

б) проблема житла,

в) непорозуміння між парою,

г) не вистарчає часу на навчання,

д) проблеми, що пов’язані з народженням дітей,

е) захоплення алкоголем.

7. На сьогоднішній день є дуже багато молодих пар розлучаються, що ,на Вашу думку, є основними причинами того, що пари розлучаються ?(Вкажіть основні причини)8. Чи згідні Ви з тим , що всі молоді пори перед одруженням повинні проходити релігійну науку в церкві ?

а) так,

б) ні,

в) обов’язково повинні,

г) не знаю. (Якщо Ви відповіли б або г то Вам не потрібно відповідати на наступне питання , Ви питання № 9 пропускаєте)

9. Чи покращило б ситуацію з розлученнями, якщо ввести крім релігійної ще додаткову науку , де б ознайомлювали молодих людей з усіма обов’язками сімейного життя і його труднощами ?

а) так,

б) ні,

в) не знаю.

10. Що , на Вашу думку , необхідно зробити державі , щоб посприяти зменшенню кількості розлучень ?

а) надавати допомогу сім’ям в яких чоловік і жінка навчаються, а саме допомога у вигляді збільшення стипендії,

б) надати житла за відповідно нижчою ціною,

в) забезпечити молодих пар перспективними робочими місцями , відповідно по професії,

г) зменшити оплату комунальних послуг,

д) держава нічим не може допомогти,

е) Ваш варіант відповіді

11. Чи погоджуєтесь Ви з тим , щоб молоді люди перед тим як одружуватись спробували пожити разом, пізнати поближче одне одного і переконатись остаточно чи зможуть вони разом жити ?

а) так, але чи погодяться на це батьки,

б) ні, бо не дозволять батьки,

в) сьогодні дуже часто так роблять,

г) ні,

д) так.
12. Як Ви вважаєте чи необхідність , на сьогоднішній день , в укладанні шлюбних контрактів ?

а) ні, бо це свідчить про те, що один з партнерів чи обої допускають можливість розлучення,

б) так необхідно, бо це полегшить процес розлучення ,

в) ні,

г) Ваш варіант відповіді


  1. Хто , на Вашу думку, найчастіше є ініціатором розлучень ?

А) чоловік

Б) жінка

В) і чоловік і жінка

Г) батьки чоловіка

Д) батьки жінки

Е) ніхто, просто не підійшли.  1. В скільки років Ви б хотіли чи плануєте одружитись ?

А) 18-19років,

Б) 20-22роки

В) 23-25років,

Г) 26років,

Д) більше 26 років.

15. Щоб Ви могли порадити молодим сім’м для скріплення їх сімейних вузів, стосунків (Ваші поради)Всі ваші паради будуть використанні для написання різних статей в найвідоміших журналах.  1. Вкажіть , будь ласка, Вашу стать

А) дівчина,

Б) хлопець.  1. Ваш сімейний стан:

А) одружений (-на),

Б) неодружена .

Висновок:
Якщо б провести дане соціологічне дослідження , то можна було б виявити найгостріші і найактуальніші проблеми молодих подружніх пар . І найголовніше можна було б виявити причини розлучень і можливо якось їх попередити.

Дуже доречним було б дізнатись думку молоді стосовно того , чи покращилась ситуація з розлученнями якщо б проводились різні науки перед шлюбом, а саме релігійна і введення нової обов’язкової науки, яка б могла навчити молодих людей які вирішили створити сім’ю , всім обов’язкам , які постануть перед ними. А також ознайомити їх з контрактом яки вони могли б укласти якщо вони вважають це за необхідним. І отримавши відповідь на питання анкети під №8 і №9 ми б про це дізналися.

Також важливим в цьому соціологічному дослідженні є актуальне на сьогоднішній день питання щодо укладання шлюбних контрактів. Виявити чи контракт це вже свідчення , для молодих пар того, що припускається ймовірність розлучення, а можливо свідчення обачності молодих людей.

Всі проблеми, які розглянуті в цьому дослідженні є дуже актуальними сьогодні і потребують вирішення. Висновки по даній анкеті можна було б використати у різній літературі (газетах, журналах). В яких можна було б надрукувати статті з порадами які запропонують самі респонденти (які ми могли б отримати з питання №15). Також можна використати в різних передачах, що повязані з проблемами сімей. Ціною іформація даного дослідження була б і для різних організацій ( наприклад для організації сім’ї та молоді)