asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 8 9

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

1.1. Програмно-методологічні питання плану спостереження визначають:

б) мету, об’єкт, одиницю та програму спостереження

1.2. Об’єктом статистичного спостереження є: 1) сукупність явищ, що підлягають обстеженню;

1.3. Одиницею статистичного спостереження є: 2) первинна одиниця сукупності, від якої одержують інформацію;

1.4. Під час перепису земельного фонду всіх регіонів країни об'єктом спостереження є:

б) земельна площа країни. Одиницею сукупності є: в) земельна площа кожного регіону;

^ 1.5. Під час інвентаризації кредиторської заборгованості клієнтів комерційних банків об’єктом спостереження є: а) обсяги кредиторської заборгованості; Одиницею сукупності є: г) клієнти-позичальники.

^ 1.6. При опитуванні мешканців міста з приводу їх ставлення до приватизації житла одиницею спостереження є: а) всі мешканці міста; Одиницею сукупності є: в) житло, що підлягає приватизації;

^ 1.7. При вибірковому спостереженні середніх шкіл міста щодо якості харчування учнів у шкільних їдальнях одиницею спостереження є: а) учень школи; Одиницею сукупності є:г) шкільна їдальня.

^ 1.8. Цензом в статистиці називають: в) набір кількісних та якісних обмежувальних ознак.

1.9. Програмою спостереження є: б) перелік питань, на які слід одержати відповіді;

^ 1.10. Атрибутивними (описовими) ознаками є: а) вид страхування;

1.11. Атрибутивними (описовими) ознаками є: ------

1.12. Кількісними ознаками є: а) стаж роботи;

1.13. Кількісними ознаками є: а) товарооборот магазину; б) обігові витрати магазину.

^ 1.14. Неперервними ознаками є: а) оцінка знань студентів;

1.15. Неперервними ознаками є: а) розмір податків;

1.16. Дискретними ознаками є: а) число країн експортерів;

1.17. Дискретними ознаками є: а) кількість підприємств побутового обслуговування;

^ 1.18. Об’єктивним часом спостереження є: а) час, до якого відносяться дані спостереження;

Критичним моментом є: г) момент часу, станом на який здійснюється реєстрація даних.

^ 1.19. Об’єктивний час може бути критичним моментом, якщо він характеризується:

б) моментом часу, станом на який здійснюється реєстрація даних.

1.20. Перепис населення України 1989 р. здійснювався станом на 24 годину з 11 на 12 січня і продовжувався з 12.01 по 19.01. Об’єктивним часом є: а) 24 година з 11 на 12 січня;

Термін подання квартального звіту з 1 по 15 квітня. Об’єктивним часом є: в) 1-15 квітня;

^ 1.21. Реєстрація новонароджених здійснюється не пізніше місяця від дня народження. Об’єктивним часом є: а) день народження; Суб’єктивним часом є: г) місяць.

^ 1.22. Річний звіт про виробничо-фінансову діяльність малого підприємства слід подати не пізніше 10 січня.

Об’єктивним часом є: б) рік. Суб’єктивним часом є: в) 1.01-10.01;

^ 1.23. Звіт про підсумки сівби ярих культур подається раз на рік не пізніше 5 днів після закінчення сівби.

Суб’єктивним часом є: а) 5 днів; Критичним моментом є: г) день закінчення сівби.

^ 1.24. Проводиться запис актів громадянського стану.

За ступенем охоплення одиниць це спостереження: б) суцільне. За часом реєстрації даних: г) періодичне.

^ 1.25. Проводиться облік військовозобов’язаних осіб.

За ступенем охоплення одиниць це спостереження: б) монографічне. За часом реєстрації даних: г) поточне.

^ 1.26. Проводиться опитування постійних слухачів радіопередач „Авто-радіо”.

За ступенем охоплення одиниць це спостереження: б) анкетне. За часом реєстрації даних: в) одноразове;

^ 1.27. Організаційною формою перепису багаторічних плодово-ягідних насаджень є:

б) спеціально організоване спостереження. Організаційною формою укладання списків платників податків є: в) реєстр;

^ 1.28. Організаційною формою обліку відвідувань закладів культури є: б) спеціально організоване спостереження.

Організаційною формою реєстрації підсумків біржових торгів є: в) звітність;

^ 1.29. Помилки реєстрації притаманні спостереженню: а) суцільному; б) вибірковому.

Помилки репрезентативності притаманні спостереженню: г) вибірковому.

^ 1.30. Помилки реєстрації можуть бути: а) випадковими, систематичними;

1.31. При анкетному опитуванні респондент визначив свій соціальний статус як „учень загальноосвітньої школи”, а в пункті „сімейний стан” зазначив „вдівець”. Допущена помилка: в) навмисна;

^ 1.32. При опитуванні респондентка визначила свій вік 45 років. Насправді їй виповнилося 46 років. Допущена помилка: а) випадкова;

2.1. Зведення статистичних даних - це підсумовування: б) значень властивих їм ознак.

2.2. Багатоступеневе розмежування сукупності за атрибутивною ознакою з чітко визначеними вимогами та умовами віднесення елементів до тієї чи іншої групи називають: б) групуванням. Відповіді:2) б;–.

^ 2.3. Як статистичний стандарт розмежування сукупності на тривалий період часу використовують:

а) класифікації; б) номенклатури; в) групування. Відповіді: 1) а; 2) а, б; 3) а, б, в; 4) в.

^ 2.4. Розподіл однорідної сукупності за значенням варіюючої ознаки здійснюється за допомогою групування:

2) структурного; 3) аналітичного; 4) атрибутивного.

^ 2.5. Розподіл неоднорідної сукупності на якісно однорідні групи здійснюється за допомогою групування:

1) типологічного;

2.6. Виявити взаємозв’язок між ознаками можна за допомогою групування: 3) аналітичного;
^ 2.7. Розподіл приватизованих підприємств регіону характеризується даними:

Форма власності

Приватизовано підприємств через

продаж та викуп

акціонування

разом

Муніципальна

70

130

200


Загальнодержавна

120

80

200


Це групування: г) комбінаційне. б)аналітичне Відповіді: 4) б, г.

^ 2.8. Розподіл малих підприємств за тривалістю обороту обігових коштів:

Тривалість обороту, днів

Кількість малих

підприємств

Середній прибуток,

млн. грн.

36-50

51-65

66-80

7

8

5

4,0

3,5

2,0

Разом

20

3,3

Це групування: 3) аналітичне;

^ 2.9. За даними страхової статистики майнового страхування сума застрахованих об’єктів становить:

Вид застрахованого майна

Страхова сума, млрд. грн.


Домашнє майно

Будівлі

340

205

Разом

545

Це групування: в) просте; б) аналітичне; Відповіді: 1) а, в;

^ 2.10. Розподіл засуджених за вироками судів характеризується даними, %:

Вид злочину

Рецидив

не судився

судився 1

раз


судився 2

рази і

більше

разом


Крадіжки

Грабежі та розбої

Вимагання

60
30
40

30
50
45

10
20
15

100
100
100

Це групування: б) аналітичне; г) комбінаційне. Відповіді: 4) б, г.

^ 2.11. За результатами соціологічного опитування виділено три групиреспондентів за політичною орієнтацією:

Політична орієнтація

% до підсумку


Консерватори

Ліберали

Демократи

9

18
73

Разом

100

Це групування: 1) структурне;

^ 2.12. Групування молокозаводів регіону за обсягами переробки молока характеризується даними:

Обсяг переробки

молока за рік, тис. т

Кількість заводів

Прибуток на 1 т

переробленого молока, грн.


До 30

30-50

50 і більше

17

13

4

7,3

10,1

12,3

Разом

34

9,8

Це групування: 3) аналітичне;

^ 2.13. Для порівняльного аналізу трудового потенціалу країн пропонуються такі дані:

Країна

% до підсумку


Країна економічно активне

населення

економічно пасивне

населення


А

В

C

43

52

35

57

48

65

Це групування: а) структурне; г) комбінаційне. Відповіді: 2) а, г;
^ 2.14. Атрибутивним рядом розподілу є: а) розподіл бюджету за джерелами надходження;

б) розподіл вантажообороту за видами транспорту. Відповіді: 3) а, б;

2.15. Варіаційним рядом розподілу є: а) розподіл комерційних банків за розміром уставного фонду;

б) розподіл кредиторів банку за розміром заборгованості. Відповіді: 2) а, б;

^ 2.16. Атрибутивним рядом розподілу підприємств є: а) розподіл за формою власності;

б) розподіл за питомою вагою експортної продукції. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

^ 2.17. Варіаційним рядом розподілу є: а) розподіл міст за кількістю жителів;

б) розподіл фермерських господарств за розміром посівних площ. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

^ 2.18. У ряду розподілу сімей за кількістю дітей варіантом є: б) кількість дітей.

У ряду розподілу міст за кількістю жителів частотою є: г) кількість жителів. Відповіді: 4) б, г.следующая страница >>