asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 11 12
Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

7.0 Патологічна анатомія

1

При черевному тифі некротизовані пейєрові бляшки тонкої кишки, забарвлюються у

жовто-коричневий колір. Який пігмент просякає некротизовану тканину?

A * Білірубін

B Гемоглобін

C Ліпофусцин

D Індол

E Меланін

2

В шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючих тканин пухлина. На

розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно:

хаотично переплетені колагенові волокна, клітин мало. Що це за пухлина?

A * Фіброма

B Міома

C Гістіоцитома

D Дерматофіброма

E Десмоїд

3

На розтині померлої виявлено морфологічні прояви стеноз лівого

атріовентрикулярного отвору, недостатність мітрального клапана. Гістологічно в

міокарді – вогнищевий кардіосклероз, наявність квітучих гранулем Ашоф-Талалаєва.

Який з перерахованих нижче діагнозів найбільш імовірний?

A * Ревматизм.

B Склеродермія.

C Дерматоміозит.

D Вузликовий периартериїт.

E Системний червоний вовчак.

4

При мікроскопічному дослідженні шийного лімфатичного вузла виявлено скупчення

епітеліоїдних клітин, лімфоцитів і гігантських клітин Пірогова-Ланганса.В центре

Казеозний некроз. Вкажіть найбільш вірогідну патологію.

A * Туберкулез

B Риносклерома.

C саркоидоз

D Сап.

E Сифіліс.

5

При гістологічному дослідженні новоутворення шкіри виявлено: паренхіма

сформована з покривного епітелію із збільшеним числом шарів. Строма разом з

розростаннями епітелію формує сосочки. Вкажіть вид атипізму.

A * Тканинний

B Клітинний.

C Гістохімічний

D Функціональний.

E Метаболічний.

6

Чоловік, 19 років страждав з раннього дитинства бронхо-ектатичною хворобою. Помер

від ниркової недостатності. На розтині окрім множинних бронхоектатичних каверн,

заповнених гнійним ексудатом виявлено збільшені в розмірах нирки щільної

консистенції, кірковий шар потовщений, білого кольору, щільний. Піраміди нирки

анемічні, чіткі. Назвати процес, який розвився в нирках ?

A *Вторинний амілоїдоз

B Гломерулонефрит

C Хронічний пієлонефрит

D Вроджений кістоз нирок

E Вторинний нефросклероз

7

Дитина 3 років з множинними порушеннями розвитку кісток лицевого відділу черепа.

Причина смерті – сепсис, який розвився на фоні бронхопневмонії. В крові вміст

імуноглобулінів в межах фізіологічної норми.На розтині встановлена відсутність

тимусу. Назвати головну причину страждання дитини ?

A *Синдром недостатності клітинного імунітету

B Синдром комбінованого імунодефіциту

C Вторинний імунодефіцитний синдром

D Гострий лімфолейкоз

E Синдром хронічної інтоксикації

8

У померлого 67 років на розтині знайдені ознаки фібринозного запалення в товстому

кишківнику .

Ваш діагноз:

A *Дизентерія

B Амебіаз

C Черевний тиф

D Холера

E Балантидіаз

9

У ребенка 5 лет развился менинкогокковый менингит. Макроскопически : мягкие

мозговіе оболочки желто-зеленого цвета, отечые. Назовите форму воспаления

A *Фибринозно-гнойное

B Серозное

C Геморрагическое

D Катаральное

E Гнилостное

10

При аутопсии умершего наркомана, на коже дистальных отделов нижних конечностей

обнаружены багрово-красные пятна, бляшки и узлы (саркома Капоши). Выявлена

также острая пневмония, вызванная пневмоцистами. Для какого заболевания

характерны данные изменения?

A *СПИД

B Грипп

C Корь

D Дифтерия

E Сибирская язва

11

На вскрытии умершего, приехавшего из тропической страны, обнаружен гемомеланоз

печени, селезенки и элементов ретикулоэндтелиальной стромы. Для какого

заболевания характерны такие изменения?

A *Малярия

B Дизентерия

C Сахарный диабет

D Сыпной тиф

E Грипп

12

Хвора 70 років прооперована з приводу “гострого живота”. Під час операції виявлено

близько 80 см клубової кишки чорного кольору, очеревина тьмяна, просвіт верхньої

брижової артерії обтурований тромбом. Який процес розвинувся в кишці?

A *Гангрена

B Пролежень

C Білий інфаркт

D Білий інфаркт із геморагічним вінчиком

E Коагуляційний некроз

13

Хворий, що страждав хронічною обструктивною емфіземою легень, помер від

легенево-серцевої недостатності. Які зміни можна виявити в серці?

A *Гіпертрофію правого шлуночка серця

B Гіпертрофію лівого шлуночка серця

C Амілоїдоз

D Великоосередковий кардіосклероз

E Розрив серця

14

У хворого цукровим діабетом з'явився різкий біль у правій стопі. При огляді великий

палець стопи чорного кольору, тканини стопи набряклі, осередки відшарування

епідермісу, виділення з неприємним запахом. Яка клініко-морфологічна форма

некрозу розвилася в хворого?

A *Гангрена волога

B Пролежень

C Секвестр

D Гангрена суха

E Інфаркт

15

У хворого з вадою мітрального клапану з'явився кашель, мокротиння ржавого

кольору. Який пігмент обумовив такий колір мокротиння?

A *Гемосидерин

B Меланін

C Гемоглобін

D Гемомеланін

E Сірчасте залізо

16

У хворого висока температура, задуха, біль у правій частині грудної клітини.

Плевральна пункція дала 700 мл в?язкої рідини жовто-зеленого кольору. Який

патологічний процес розвився у плевральній порожнині?

A *Емпієма плеври

B Бронхопневмонія

C Серозний плеврит

D Геморрагичний плеврит

E Карциноматоз плеври

17

Слизова оболонка товстої кишки у померлого при дизентерії на розтині повнокровна,

покрита плівкою сірого кольору, що відривається із зусиллям. Який вид запалення

розвинувся в кишці у хворого?

A *Дифтеритичне запалення

B Крупозне запалення

C Геморагічне запалення

D Серозне запалення

E Катаральне запалення

18

Для гістологічного дослідження доставлене очне яблуко, у судинній оболонці якого

виявлене пухлиноподібне утворення 1 х 0,4 см чорного кольору. . У клітках –

множинні патологічні мітози і у цитоплазмі багатьох з них визначається пігмент

жовто-бурого кольору. Ваш діагноз?

A *Меланома

B Неврінома

C Ангіосаркома

D Нейробластома

E Гангліонейробластома

19

При мікроскопічному дослідженні біоптату з товстої кишки виявлена пухлина з

призматичного епітелію, що формує атипові залозисті структури різної форми і

розміру. Клітини поліморфні, ядра гіперхромні, є патологічні мітози. Базальна

мембрана залоз зруйнована . Ваш діагноз.

A *Аденокарцинома

B Базально-клітинний рак

C Солідний рак

D Слизовий рак

E Недиференційований рак

20

У чоловіка 30 років при гістологічному дослідженні біоптату з шийного лімфатичного

вузла виявлені гранульоми, які складаються з епітеліоїдних, лімфоїдних,

багатоядерних гігантських клітин типу Пірогова-Лангханса. У центрі гранульом

визначається некроз. Який збудник потрібно виявити в зоні некрозу для

підтвердження діагнозу туберкульоз?

A *Мікобактерію Коха

B Бліду трепонему

C Стафілокока

D Бацили Волковича-Фріша

E Сальмонели

21

У больного, жителя приморского города на юге страны, с выраженными поносами и

рвотой, погибшего от обезвоживания, на вскрытии найдена картина острого

гастроэнтерита с серозно-десквамативным воспалением в тонкой кишке. Какой

наиболее вероятный диагноз?

A *Холера

B Бактериальная дизентерия

C Брюшной тиф

D Амебиаз

E Сальмонеллез

22

При вскрытии трупа шахтера, проработавшего в шахте более 10 лет в легком

выявлены тяжи белесоватой волокнистой ткани и узелки 0,2-0,3 см в диаметре, При

гистологическом исследовании в узелках небольшое количество коричневатой пыли,

концентрические разрастания соединительной ткани, бедной клетками, с

выраженным гиалинозом. О каком пневмокониозе следует думать в данном случае?

A *Силикоз

B Талькоз

C Асбестоз

D Сидероз

E Бериллиоз

23

При эндоскопическом исследовании мочевого рузыря проведена биопсия опухоли,

состоящей из тонких, ветвящихся сосочков покрытых нсколькими рядами клеток

переходного эпителия. Назовите опухоль.

A *папиллома

B Базалиома

C Переходноклеточная карцинома

D Плоскоклеточная карцинома

E Фидроаденома

24

У мужчины 43 лет, умершего в хирургическом отделении при явлениях разлитого

гнойного перитонита, на вскрытии в дистальном отделе тонкого кишечника

обнаружены выступающие в просвет пейеровы бляшки, поверхность некоторых из

них была покрыта струпом, коричневато-зеленоватого цвета, в центре некоторых

бляшек имелись глубокие дефекты, достигающие серозного слоя,. Для какого

заболевания характерны изменения, обнаруженные в тонком кишечнике?

A * Брюшной тиф

B Дизентерия

C Туберкулез кишечника

D Болезнь Крона

E Стафилококковый энтерит

25

У женщины, доставленной после укуса гюрзы (ядовитая змея), выявлен резко

выраженный внутрисосудистый гемолиз. На вскрытии селезенка, костный мозг и

лимфатические узлы имели бурую окраску. При микроскопическом исследовании в

цитоплазме макрофагов обнаружено обилие пигмента коричневого цвета. Какой

пигмент накопился в тканях?

A * гемосидерина

B гематоидина

C гематина

D липофусцина

E билирубина.следующая страница >>