asyan.org
добавить свой файл
1
Узгоджено Затверджено

Заступник директора Директор школи

Крученова В. М. _____________ Алексєєнко В.І. ____________

Календарне планування на 4 –й клас з

Музики

«Музика єднає світ»

35 годин , з них 4 години – резервний час

Автор програми Ростовський О. , Хлєбникова Л. , Марченко Р.

Підручник О.В.Лобова « Музика », підр. для 4 кл ., К. « Школяр , 2004 »

Завдання програми 4 – го класу – допомогти учням відчути красу колискової пісні , народного музичного мистецтва , осягнути інтонаційні особливості музики українського народу , спільні та відмінні риси народної та професійної творчості ; відчути національну своєрідність , спільне і відмінне в музиці різних народів ; підвести учнів до усвідомлення ролі музики як загальнолюдської мови , яка , не потребуючи перекладу , є зрозумілою для людей різних країн .

Після вивчення кожної теми проводиться підсумковий урок за вивченою темою ( кількох тем ) і виставляється кожному учневі тематичний бал ( Тем. бал ).

Письмові тематичні перевірки ( контрольні , самостійні роботи ) з музичного мистецтва не проводяться .

Кількість тематичних перевірок визначається залежно від кількості годин навчального предмета за тиждень та логічно завершеними темами ( 1 год на тижд – 2 темат , 2 -3 год на тижд – 2-4 темат . – вимоги щодо вед. кл. журн . )

Передбачений програмою резервний час може використовуватись вчителем для тематичної атестації учнів , проведення узагальнюючих кроків , уроків – концертів тощо . Основним видом домашніх завдань з предмета мають бути завдання слухати музику , де б вона не звучала , і розповісти про свої враження на уроках . Доцільно рекомендувати учням слухати і дивитися протягом тижня певні радіо - і телепередачі . (Програма , ст. 349 ).

І семестр - 16 годин


№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітки

Примітки

1.

^ Тема 1 Музика мого народу

( 16 годин )

Роль музики в житті народу . Зв’язок музики з життям і побутом людини.


2.

Джерела і традиції української народної музичної творчості . Інтонаційні особливості , своєрідність музичного надбання українського народу .


3.

Спільне і відмінне в народній та професійній творчості . Професійна музика в народному дусі .


4.

Колискова пісня .


5.

Дитячий фольклор : дражнили , лічилки , забавлянки .


6.

Календарно – обрядові пісні : жниварські (зажинкові , власне жниварські , обжинкові ), колядки і щедрівки , їх особливості .


7.

Жартівливі й жартівливо – танцювальні пісні , коломийки .


8.

Узагальнюючий урок

Концерт з вивчених пісень .

^ Тематичне оцінювання .


9.

Троїсті музики . Історичні пісні , українська народна дума .


10.

Ліричні пісні . Найхарактерніші риси української народної музики : наспівність, яскрава емоційність , ліричність .


11.

Українська народно - пісенна творчість як джерело професійної музики та окраса духовної культури .


12.

Українська народно - пісенна творчість як джерело професійної музики та окраса духовної культури .


13.

Основні поняття і терміни : колискова пісня , дитяча пісня , календарно – обрядові пісні ,


14.

Основні поняття і терміни : колядка , щедрівка , жартівливо – танцювальна пісня , коломийка , історична пісня , дума , лірична пісня ,


15.

Основні поняття і терміни : кобза , бандура , цимбали , скрипка , бубон .


16.

Узагальнюючий урок

Концерт з вивчених пісень .

^ Тематичне оцінювання .Узгоджено Затверджено

Заступник директора Директор школи

Крученова В. М. _____________ Алексєєнко В.І. ____________

Календарне планування на 4 –й клас з

^ Музики

«Музика єднає світ»

35 годин , з них 4 години – резервний час

Автор програми Ростовський О. , Хлєбникова Л. , Марченко Р.

Підручник О.В.Лобова « Музика », підр. для 4 кл ., К. « Школяр , 2004 »

Завдання програми 4 – го класу – допомогти учням відчути красу колискової пісні , народного музичного мистецтва , осягнути інтонаційні особливості музики українського народу , спільні та відмінні риси народної та професійної творчості ; відчути національну своєрідність , спільне і відмінне в музиці різних народів ; підвести учнів до усвідомлення ролі музики як загальнолюдської мови , яка , не потребуючи перекладу , є зрозумілою для людей різних країн .

Після вивчення кожної теми проводиться підсумковий урок за вивченою темою ( кількох тем ) і виставляється кожному учневі тематичний бал ( Тем. бал ).

Письмові тематичні перевірки ( контрольні , самостійні роботи ) з музичного мистецтва не проводяться .

Кількість тематичних перевірок визначається залежно від кількості годин навчального предмета за тиждень та логічно завершеними темами ( 1 год на тижд – 2 темат , 2 -3 год на тижд – 2-4 темат . – вимоги щодо вед. кл. журн . )

Передбачений програмою резервний час може використовуватись вчителем для тематичної атестації учнів , проведення узагальнюючих кроків , уроків – концертів тощо . Основним видом домашніх завдань з предмета мають бути завдання слухати музику , де б вона не звучала , і розповісти про свої враження на уроках . Доцільно рекомендувати учням слухати і дивитися протягом тижня певні радіо - і телепередачі . (Програма , ст. 349 ).

ІІ семестр - 18 годин


№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітки

Примітки

1.

^ Тема 2 Музика не знає кордонів . ( 19 годин )

Спорідненість музики слов’янських народів .2.

Спільні властивості українських і російських протяжних ліричних пісень : наспівність , широке розгортання мелодії , розспівування складів , підголоскове багатоголосся , відносно вільний рух голосів .


3.

Спільні й відмінні риси в танцювальній музиці слов’янських народів .4.

Жанр обробки народних пісень .
5.

Пісні весняного календарного циклу .
6.

Календарно – обрядові пісні як основа музичного мистецтва слов’янських народів .7.

Музика Прибалтики , Кавказу ,
8.

Музика Середньої Азії ,
9.

Узагальнюючий урок

Концерт з вивчених пісень .

^ Тематичне оцінювання .


10.

Музика країн Європи та світу .
11.

Взаємовплив і взаємозбагачення музики різних народів .12.

Роль композиторів у встановленні зв’язків між музикою різних народів .13.

Основні поняття і терміни : мазурка ,14.

Основні поняття і терміни :, полька ,
15.

Основні поняття і терміни : баркарола
16.

Основні поняття і терміни : розспів ,
17.

Основні поняття і терміни : підголоскове багатоголосся .
18.

Узагальнюючий урок

Концерт з вивчених пісень .

Тематичне оцінювання .