asyan.org
добавить свой файл
1 2
ЗАУВАЖЕННЯ

за результатами випробувань програмного засобу

Пакет динамічної геометрії DG” версія 1.0, реліз 275

на відповідність вимогам технічних умов 02125385.01 ТУ

1 Компонент "Настанова користувача"


1.1 Подано на випробування:

Документ "Пакет динамічної геометрії DG”, версія 1.0. Настанова користувача. Випуск 1. 2002р." на українській мові (надалі – Настанова).1.2 Зауваження:

1.2.1 Не вказано, яку максимальну кількість точок, фігур можна побудувати на аркуші.

1.2.2 Не вказані обмеження на значення координат по осі абсцис і по осі ординат.

1.2.3 У настанові з інсталяції не вказано мінімальні і максимальні розміри файлів, які інсталюються одноразово.

1.2.4 Не вказано хто проводить супроводження програми.

1.2.5 На стор.8 при створенні надписів наведено помилково пункт меню “Вид|Добавити надпис”, а треба навести “Редагування/Добавити надпис”.

1.2.6 Існує двозначність термінів “Рисунок”, “Креслення”, “Малюнок”, а також “Об’єкт” і “Фігура”, необхідно вказати чіткі визначення цих термінів для однозначності їх трактування (Креслення – динамічне креслення ДК- файл в форматі “DGF”, Рисунок – динамічний рисунок ДР- файли в форматі “EMF”, “WMF”, “BMP”, “IPG”).

1.2.7 На стор.18 замість пункта меню “Додати активні координатні прямі” потрібно “Активні координатні прямі”.

1.2.8 В пункі 6.2.4 в таблиці (стор.22) неправильно вказано “гарячу” клавішу для інструмента “Точка фігури”. Вказано “Z”, а в програмах і даних використовується “f”.

1.2.9 В пункі 6.2.4 в таблиці (стор.22) інструменти названо не так як в програмах і даних, а саме, замість “Точка фігури” вжито “Точка на фігурі”, замість “Виміряти відстань” вжито “Вимірювання відстані”, замість “Виміряти кут” вжито “Вимірювання кута”, замість “Виміряти площу” вжито “Вимірювання площі”.

1.2..10 На стор.19 (в пункті “Фігури”) пункти “Вектор”, “Крива Без'є”, “Активні координатні прямі” необхідно зробити підпунктом пункту “Аналітично”.

1.2.11 Для позначення одного і того ж поняття використовуються три терміни: “рисунок”, “малюнок”, “креслення”. Рекомендується вживати тільки термін “рисунок”.

1.2.12 Не визначені конкретно такі терміни, як “фігура”, “батьківська фігура”, “інструмент”, “геометричний інструмент”.

1.2.13 Документ виконано і в електронному варіанті, але не вказано процедуру його роздруку.

1.2.14 На стор. 38 замість режиму “Автовідтворення” треба вказати режим “Автопоказ”, як в інтерфейсі ПЗ.

1.2.15 На стор. 20 та стор.21 клавіши швидкого доступу наведені великими буквами, а потрібно маленькими, “точка на фігурі” визивається клавішою “f” а не “z”.

1.2.16 В Настанові на 16 стор. є посилання на JavaSketchpad, та його постачання з DG, а в комплекті його не має.
2 Компонент "Посібник для вчителя"
^ 2.1 Подано на випробування:

Документ “Посібник для вчителя”, на українській мові.
2.2 Зауваження:

2.2.1 В документі “Посібник для вчителя” потрібно навести нові вікна з інтерфейсу ПЗ.

2.2.2 В документах є орфографічні і граматичні помилки.

2.2.3 У вступі на стор.3 сказано, що контекстна допомога локалізована на чотирьох мовах, а в інтерфейсі ПЗ їх три (українська, російська, англійська).

2.2.4 Не приведено розділ 9, хоча його назву приведено у змісті.

2.2.5 У вступі на стор.5 сказано, що контекстна допомога в DG локалізовано на 4 мовах, хоча насправді тільки на 3 мовах.

2.2.6 Вікно на рис.1.1 (стор.7) частково відрізняється від вікна в програмах і даних, а саме надписи “Активна” – “Доступна”, “Створювати слід” – “Залишати слід”, “Вилучити слід” – “Очистити слід”, на рисунку відсутній надпис про тип точки.

2.2.7 Контекстне меню на рис.1.2 (стор.8) відрізняється від контекстного меню в програмах і даних, а саме пунктом меню “Відображувати ім'я” – “Відображати ім'я”.

2.2.8 У розділі 1 потрібно замість меню “Фігури/Виміри/Виміряти відстань” навести “Фігури/Виміряти/Виміряти відстань”.

2.2.9 У розділі 1 потрібно замість меню “Редагування/Надпис” навести “Редагування/Добавити надпис”.

2.2.10 У розділі 2 потрібно замість меню “Правка/Вставити надпис” навести “Редагування/Добавити надпис”.

2.2.11 У розділі 2 потрібно замість меню “Макроси/Вибрати результати” навести “Макроси/Вибрати результуючі об’єкти”.

2.2.12 У розділі 2 при створенні макроса “Створити макрос” треба вказувати вихідні, а не вхідні об’єкти.

2.2.13 У розділі 2 для кривих Без’є вказаний Рис. 2.12, а треба Рис. 2.11.

2.2.14 У розділі 3 і в інших розділах потрібна однозначна нумерація рисунків.

2.2.15 Вікно на рис.1.3 (стор.8) відрізняється від вікна в програмах і даних.

2.2.16 Вікно на рис.1.5 (стор.10), рис.1.12 (стор.19), рис.1.15 (стор.22) відрізняється від вікна в програмах і даних, зокрема в панелі геометричних інструментів.

2.2.17 На стор.13 в 9 рядку зверху згадується про пункт меню “Виміри”, хоча в програмах і даних він називається “Виміряти”.

2.2.18 На стор.13 в 3 рядку знизу згадується про пункт меню “Надпис”, хоча в програмах і даних він називається “Добавити надпис”.

2.2.19 На стор.15 в 3 рядку зверху, на стор.19 в 4 рядку зверху приведена піктограма інструменту “Точка перетину” відрізняється від піктограми в програмах і даних.

2.2.20 Вікно на рис.1.10 (стор.15) відрізняється від вікна в програмах і даних.

2.2.21 На стор.16 в 7 рядку зверху є згадка про команду “Сховати об'єкт”, хоча в програмах і даних вона називається “Сховати”.

2.2.22 На стор.16 твердження в останньому абзаці є неправильним, оскільки інструмент “Бісектриса” реалізовано в DG.

2.2.23 На стор.18 на початку сторінки приведено процедуру створення макроса, яка відрізняється від процедури створення макроса в програмах і даних, зокрема назви кнопок, кількість кроків і т.д.

2.2.24 На стор.18 в 9 рядку зверху є згадка про інструмент “Бісектриса кута”, хоча в програмах і даних він називається “Бісектриса”.

2.2.25 На стор.18 в 9 рядку зверху не ідентифіковано нову версію програми DG.

2.2.26 На рис.1.14 (стор.21) є розбіжності з програмами і даними, а саме, відрізняються панелі, пункти меню (на рисунку для “Зберегти як” не вказана функціональна клавіша “F12”; на рисунку “Покращений метафайл ЕМF”, а в програмах і даних – “Розширений метафайл ЕМF”).

2.2.27 На рис.1.16 (стор.23) приведений пункт довідки, який відсутній в програмах і даних.

2.2.28 На стор.23 в 3 рядку зверху є згадка про пункт меню “Допомога”, хоча в програмах і даних він називається “Довідка”.

2.2.29 Вікно на рис.1.17 (стор.24) відрізняється від приведеного в програмах і даних.

2.2.30 На стор.24 в 12 рядку зверху згадується про пункт меню “Вставити надпис”, хоча в програмах і даних він називається “Добавити надпис”.

2.2.31 На стор.27 панель на рис.2.1 частково не відповідає програмам і даним (відсутні два інструменти).

2.2.32 На стор.28 в 4 перших рядках є неправильне твердження, а саме, контекстну допомогу отримаємо тільку тоді, як клацнемо правою кнопкою миші на інструменті і виберемо пункт “Що це таке?” в контекстному меню.

2.2.33 На стор.30 в 11 рядку зверху є згадка про команду “Створювати слід”, хоча в програмах і даних вона називається “Залишати слід”.

2.2.34 На стор.31 в 8 рядку зверху, на стор.32 в 5 рядку зверху, на стор.33 в 7 рядку знизу є згадка про пункт меню “Аналітичні”, хоча в програмах і даних він називається “Аналітично”.

2.2.35 Вікно на рис.2.7 (стор.31) відрізняється від вікна в програмах і даних.

2.2.36 На стор.35 у верху сторінки приведено послідовність кроків створення макроса, яка відрізняється від дійсності (зокрема, в назвах пунктів меню).

2.2.37 На стор.36 в 11 рядку зверху є згадка про пункт меню “Виміри”, хоча в програмах і даних він називається “Виміряти”.

2.2.38 На стор.36 в 1 рядку знизу є згадка про пункт меню “Правка”, хоча в програмах і даних він називається “Редагування”.

2.2.39 На стор.37 в 1 рядку зверху є згадка про пункт меню “Вставити надпис”, хоча в програмах і даних він називається “Добавити надпис”.

2.2.40 На стор.37 в 6 рядку зверху є згадка про команду “Властивості”, хоча в програмах і даних вона називається “Властивості надпису”.

2.2.41 На стор.37 в 5 рядку знизу є згадка про команду “Стерти все”, хоча в програмах і даних вона називається “Очистити все”.

2.2.42 На стор.42 в 12 рядку знизу приведена піктограма інструмента “Точка перетину”, яка відрізняється від приведеної в програмах і даних.

2.2.43 На стор.43 в 10 рядку зверху є згадка про пункт меню “Побудови”, хоча в програмах і даних він називається “Фігури”.

2.2.44 На стор.44 в 6 рядку знизу, на стор.47 в 2 рядку зверху є згадка про пункт меню “Вставити надпис”, хоча в програмах і даних він називається “Добавити надпис”.

2.2.45 На стор.51 в 9 рядку зверху є згадка про неіснуючу команду “Вибрати результати”.

2.2.46 Вікно на рис.4.1 (стор.58) відрізняється від вікна в програмах і даних, зокрема в панелі геометричних інструментів.

2.2.47 Вікно на рис.4.2 (стор.59), рис.4.3 (стор.62) відрізняється від вікна в програмах і даних, зокрема в стандартній панелі інструментів і панелі геометричних інструментів.

2.2.48 На стор.70 в 13 рядку знизу, на стор.73 в 2 рядку знизу, на стор.79 в 7 рядку знизу, на стор.80 в 2 рядку зверху, на стор.99 в 14 рядку знизу є згадка про пункт меню “Аналітичні”, хоча в програмах і даних він називається “Аналітично”.

2.2.49 На стор.72 в 6 рядку знизу, на стор.88 в 3 рядку знизу є згадка про команду “Створювати слід”, хоча в програмах і даних вона називається “Залишати слід”.

2.2.50 На стор.78 на рис.6.1 приведено неіснуюче в програмах і даних вікно.

2.2.51 На стор.8 в 9 рядку знизу фразу “підняти прапорець” використано некоректно.

2.2.52 Документ не виконано в друкарській формі, і не вказано процедуру його роздруку.

2.2.53 Для позначення одного і того ж поняття використовуються три терміни: “рисунок”, “малюнок”, “креслення”. Рекомендується вживати тільки термін “рисунок”.

3 Компонент "Посібник для учня"
^ 3.1 Подано на випробування:

Документ “Посібник для учня”, на українській мові.
3.2 Зауваження:

3.2.1 В документах є орфографічні і граматичні помилки.

3.2.2 У параграфі 1 на Рис. 1.6 замість “Аксіома 5” треба “Аксіома 4”.

3.2.3 У документації потрібна однозначна нумерація рисунків і параграфів (існує по два параграфа під номером 5 і 7).

3.2.4 У параграфі 9 на стор.10 не позначений номером рисунок.

3.2.5 У параграфі 13 на рисунку 13.4 (117 Побудова деяких правильних многокутників) синтаксична помилка – “павильних” замість “правильних”.

3.2.6 У файлі “1 PrimaryGeometricFigures1.doc” на стор.4 в переліченні 1 згадується про інструмент “Точка на кривій”, хоча в програмах і даних інструмент називається “Точка фігури”.

3.2.7 У файлі “5 Geometrical Constructing2.doc” на стор.2, 4, 13 рисунки мають незрозумілі номера.

3.2.8 У файлі “5 Geometrical Constructing2.doc” на стор.6 у 2 рядку знизу є згадка про команду “Побудувати макрос”, хоча в програмах і даних вона називається “Створити макрос”.

3.2.9 У файлі “5 Geometrical Constructing2.doc” на стор.7 в 1 і 3 рядках зверху є згадка про команди “Зберегти результати” і “Записати макрос”, хоча таких не існує.

3.2.10 У файлі “5 Geometrical Constructing2.doc” на стор.7 в 16 рядку зверху є згадка про інструмент “Вимірювати кут”, хоча в програмах і даних він називається “Виміряти кут”.

3.2.11 У файлі “5 Geometrical Constructing2.doc” на стор.11 в 17 і 20 рядках знизу є згадка про команди “Записати макрос” і “Вибрати результати”, хоча в програмах і даних таких немає.

3.2.12 У файлі “5 Geometrical Constructing2.doc” на стор.12 в 5 рядку зверху є згадка про інструмент “Бісектриса кута”, хоча в програмах і даних він називається “Бісектриса”.

3.2.13 У файлі “5 Geometrical Constructing2.doc” на стор.12 в 2 рядку знизу приведено шлях, який не існує.

3.2.14 У файлі “5 Geometrical Constructing2.doc” на стор.6 і 7 є 2 розділи з номером 41, але немає в документі розділу з номером 40.

3.2.15 У файлі “5 Geometrical Constructing2.doc” на стор. 13 п.47 називається “Побудова перпендикулярної прямої”, а в ньому йдеться про побудову середини відрізка.

3.2.16 У файлі “6 Quadrilaterals2.doc” на стор.2 в 11 рядку зверху є згадка про команду “Вставити надпис”, хоча в програмах і даних вона називається “Добавити надпис”.

3.2.17 У файлі “6 Quadrilaterals2.doc” на стор.3 в 4 рядку зверху і 8 рядку знизу є згадка про пункт “Статичні об'єкти”, хоча в програмах і даних він називається “Побудови”.

3.2.18 У файлі “6 Quadrilaterals2.doc” є 2 рисунки з номером 6.3 (стор.5, 6).

3.2.19 У файлі “6 Quadrilaterals2.doc” рисунок на стор.7 немає номера.

3.2.20 У файлі “6 Quadrilaterals2.doc” на стор.6 в 1 рядку знизу посилання на рис.6.5 є некоректним (правильно було б на рис.6.6).

3.2.21 У файлі “6 Quadrilaterals2.doc” на стор.7 в 16 і 19 рядках зверху посилання на рис.6.6 є некоректним (правильно було б на рис.6.7).

3.2.22 У файлі “6 Quadrilaterals2.doc” рис. 6.6, 6.7, 6.3 (властивості парал. прямої) не відповідають програмам і даним.

3.2.23 У файлі “7 Pithagorian Theorem3.doc” в п.62 в 5-6 рядках зверху вказані шляхи, які реально не існують.

3.2.24 У файлі “7 Pithagorian Theorem3.doc” в п.63 вказані шляхи, які реально не існують.

3.2.25 У файлі “7 Pithagorian Theorem3.doc” на стор.6 йдеться про діалог “Вставити надпис”, хоча такого немає. Існує діалог “Властивості надпису”.

3.2.26 У файлі “7 Pithagorian Theorem3.doc” вікно на рис.7.63.3 (стор.8), на рис.7.63.5 (стор.9), на рис.7.63.6 (стор.10) відрізняється від вікна, представленого в програмах і даних.

3.2.27 У файлі “7 Pithagorian Theorem3.doc” на стор.11 (підрозділ “Розробка ДК “Пошук єгипетських трикутників”) твердження в переліченні 1 не відповідає дійсності, оскільки таких пунктів немає.

3.2.28 У файлі “7 Pithagorian Theorem3.doc” на стор.11 в останньому рядку згадані пункти не існують.

3.2.29 У файлі “7 Pithagorian Theorem3.doc” на стор.13 є 2 рисунки з номером 7.63.8.

3.2.30 У файлі “7 Pithagorian Theorem3.doc” на стор.14 у 14 рядку знизу є посилання на рис.7.63.6 (“Обчислення значень тригонометричних функцій”), хоча під цим номером зовсім інше вікно.

3.2.31У файлі “8 Cartesian Coordinates2.doc” вікно на рис.8.71.1 (стор.1) частково відрізняється від вікна у програмах і даних.

3.2.32 У файлі “8 Cartesian Coordinates2.doc” на стор.2 у р.72 (8-9 рядки зверху) згадується про пункти меню, які насправді називаються по іншому.

3.2.33 У файлі “8 Cartesian Coordinates2.doc” на стор.2 вікно на рис.8.71.2 (внизу) частково відрізняється від вікна у програмах і даних.

3.2.34 У файлі “8 Cartesian Coordinates2.doc” на стор.2 представлено два рисунки з номером 8.71.2.

3.2.35 У файлі “8 Cartesian Coordinates2.doc” вікно на рис.8.71.8 (стор.7) частково відрізняється від вікна у програмах і даних.

3.2.36 У файлі “8 Cartesian Coordinates2.doc” вікно на рис.8.71.9 (стор.8) частково відрізняється від вікна у програмах і даних.

3.2.37 У файлі “8 Cartesian Coordinates2.doc” вікно на рис.8.71.12 (стор.11) частково відрізняється від вікна у програмах і даних.

3.2.38 У файлі “8 Cartesian Coordinates2.doc” вікно на рис.8.71.13 (стор.11) відрізняється від вікна у програмах і даних.

3.2.39 У файлі “8 Cartesian Coordinates2.doc” вікно на рис.8.71.15 (стор.14) частково відрізняється від вікна у програмах і даних.

3.2.40 У файлі “9 Movies (Figure Transformations)2.doc” на стор.2 в 10 рядку зверху є згадка про інструмент “Створити новий малюнок”, хоча насправді він називається “Створити новий рисунок”.

3.2.41 У файлі “9 Movies (Figure Transformations)2.doc” на стор.4 в п.1.7.2 є згадка про команду “Прив'язати до фігури”, хоча в програмах і даних вона називається “Пристебнути до фігури”.

3.2.42 У файлі “9 Movies (Figure Transformations)2.doc” на стор.4 в п.1.7.3.1 вказано, що інструмент “Динамічний слід” розташований на панелі інструментів, хоча він розташований на панелі геометричних інструментів.

3.2.43 У файлі “9 Movies (Figure Transformations)2.doc” на стор.9 в п.1.9.2 є згадка про команду “Прив'язати до фігури”, хоча в програмах і даних вона називається “Пристебнути до фігури”.

3.2.44 У файлі “9 Movies (Figure Transformations)2.doc” на стор.10 рисунок не має номера.

3.2.45 У файлі “9 Movies (Figure Transformations)2.doc” на стор.14 в п.6 є згадка про пункт меню “Макрос”, хоча насправді він називається “Макроси”.

3.2.46 У файлі “9 Movies (Figure Transformations)2.doc” на стор.20 рисунок не має номера.

3.2.47 У файлі “13 Polygons.doc” на стор.1 відсутні розділи 113, 115 хоча назви розділів присутні.

3.2.48 У файлі “13 Polygons.doc” на стор.5 відсутні розділи 118, 119, 120, хоча назви розділів присутні.

3.2.49 У файлі “7 Pithagorian Theorem3.doc” на стор.13 відсутній розділ 69 (є тільки назва).

3.2.50 У файлі “8 Cartesian Coordinates2.doc” на стор.15-16 є 2 розділи з номером 80, причому останній відсутній (є тільки назва).

3.2.51 У файлі “9 Movies (Figure Transformations)2.doc” відсутній розділ 83.

3.2.52 Документ не має таблицю "Зміст".

3.2.53 Документ не виконаний в друкарській формі, і не вказано процедуру його роздруку.

3.2.54 Для позначення одного і того ж поняття використовуються три терміни: “рисунок”, “малюнок”, “креслення”. Рекомендується вживати тільки термін “рисунок”.

3.2.55 У документації потрібна однозначна нумерація рисунків і параграфів (існує по два параграфа під номером 5 і 7).
следующая страница >>