asyan.org
добавить свой файл
1
Президенту України

Януковичу В.Ф.

01220 м.Київ, вул.Банкова, 11

______________________

ПІП чи організація

______________________

адреса
Шановний Вікторе Федоровичу!
Звертаємось до Вас як в останню інстанцію з проханням зупинити процес руйнування проектної справи в будівництві.

У червні цього року в першому читанні прийнято законопроект № 10131 від 28.02.2012 р., який відміняє державне ліцензування проектної діяльності в сфері будівництва і замінює його на індивідуальну сертифікацію відповідальних виконавців робіт.

Цей процес іде сьогодні під гучними лозунгами «дерегуляції економіки» і «відкриття ринку для інвестицій», однак, насправді злочинно втручається в сферу державної безпеки, до якої відноситься будівництво.

Наслідки такого рішення можуть бути катастрофічними. Мова іде про можливу втрату державного контролю за технічною безпекою будівельних об’єктів промислового, громадського і цивільного призначення.

Державне ліцензування є стримуючим фактором проти проникнення в сферу будівництва недобросовісних і некомпетентних виконавців технічної продукції, і, в кінцевому підсумку, служить інструментом забезпечення технічної безпеки, надійності і довговічності будівельних об’єктів.

Процедура ліцензування пройшла перевірку часом і висуває серйозні вимоги до професіоналізму кадрового складу проектних організацій, до їх досвіду роботи, технічного рівня та матеріального потенціалу. Система ліцензування передбачає встановлення границь компетенції кожної організації в залежності від її доказаних можливостей і регулярний контроль за дотриманням ліцензійних умов.

Процес відміни ліцензування зараз проводиться явочним порядком в обхід діючих законів і обґрунтовується Постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2012 року №148.

Ліквідація державного ліцензування в стратегічно важливій сфері будівельного проектування приведе до наступних негативних наслідків:

  • до втрати державного контролю над забезпеченням технічної безпеки і надійності будівельних об’єктів;

  • до руйнування об’єктивної оцінки і ранжування суб’єктів містобудівної діяльності за їх потенціалом, досвідом і якістю робіт;

  • до виникнення хаосу в проектній справі і в будівництві в цілому, до дезорієнтації інвесторів будівництва і їх виходу з ринку;

  • до падіння технічного рівня і якості будівельних об’єктів, збільшенню ризику технічних катастроф і будівельних аварій, до непередбачених наслідків для навколишнього середовища і населення країни;

  • до знищення вітчизняного виробника на ринку проектування.

В якості альтернативи ліцензування Кабінет Міністрів України розглядає систему сертифікації відповідальних виконавців окремих видів робіт. Єдиним критерієм оцінки потенціалу проектної організації стає наявність в ній сертифікованих відповідальних виконавців. Однак, проектування – це не індивідуальна, а колективна праця з високою відповідальністю господарських суб’єктів – юридичних осіб. Формальна наявність сертифікатів виконавців не гарантує високої якості проекту.

Вперше поняття «сертифікації» з’явилось в Законі України «Про архітектурну діяльність» стосовно архітекторів-керівників проектів і архітекторів, які ведуть індивідуальну діяльність.

Спочатку процедура ліцензування і сертифікації не протиставлялась, а доповнювала одна одну. В зарубіжних країнах система державного регулювання в вигляді ліцензування мирно співіснує із системою професіональної сертифікації спеціалістів і носить в більшості випадків добровільний характер.

Зараз Кабінетом Міністрів України і Мінрегіоном система сертифікації розглядається як єдино можлива, і її впровадження здійснюється ударними темпами. Під цей процес терміново створені новонароджені громадські організації і сумнівні підприємства, типу ТОВ «Проектувальник» (до речі, не маючи обов’язкової ліцензії на навчання), отримавши від Мінрегіону монопольне право на проведення навчання і підвищенні кваліфікації спеціалістів.

Виникає враження, що нестримне впровадження сертифікації при явній її шкідливості для суб’єктів ринку обумовлено виключно матеріальними міркуваннями організаторів процесу. Адже тільки обов’язкова передатестаційна перепідготовка одного спеціаліста, про що замовчує Постанова КМУ, коштує до 10000,0 грн. без урахування витрат на відрядження. Для самостійної оплати ця сума забагата. А для великої проектної організації, яка веде одночасно до 15-20 проектів, тільки на самому початку число відповідальних виконавців по наміченим напрямкам сертифікації складає біля 50 осіб, що приводить до неймовірного рівня витрат 500,0-700,0 тис. грн. без урахування додаткового оподаткування доходів фізичних осіб. Реалізація системи сертифікації у вигляді та обсязі, передбачених КМУ, в стані повністю зруйнувати проектну діяльність в Україні.

Рішуче підтримує таку позицію Академія будівництва України і Асоціація «Українське об’єднання проектних організацій».

Згубні наслідки прийняття Закону №10131 усвідомлює профільний Комітет по будівництву Верховної Ради, котрий прийняв рішення про необхідність переробки проекту Закону самим Комітетом. На превеликий жаль, думку Комітету при голосування в Верховній Раді не було враховано.
ВИСНОВОК:

1. Систему державного ліцензування господарської діяльності по створенню об’єктів архітектури, виходячи із вищих державних інтересів, необхідно зберегти.

2. Обов’язкова сертифікація відповідальних виконавців окремих видів робіт застосувати тільки для суб’єктів індивідуальної трудової діяльності по створенню об’єктів архітектури, враховуючи відсутність у них інших гарантій якості і рівня виконаної продукції.

3. Будівельна діяльність в її широкому розумінні (як і освіта, медицина) повинна бути сферою пріоритетного державного контролю і регулювання, а не полем для безумних експериментів і маніпуляцій.

З метою відновлення державного контролю за безпекою і надійністю будівельних об’єктів, а також для стабілізації положення суб’єктів господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури, просимо Вас негайно втрутитись і сприяти зупиненню прийняття Закону, загрозливого довготривалими руйнівними наслідками.

З повагою і надією, ____________________________________

ПІП, підпис, дата