asyan.org
добавить свой файл
1
РЕЗЮМЕ – це документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу.

Р е к в і з и т и:

1. Назва виду документа.

2. Текст, що містить таку інформацію:

 • домашня адреса, телефон (факс);

 • прізвище, ім’я, по-батькові;

 • мета написання документа;

 • особисті дані (дата народження; сімейний стан; націо­нальність (якщо потрібно));

 • відомості про освіту (повне найменування всіх навчаль­них закладів, у яких довелося вчитися; ступінь володіння іно­земними мовами (при потребі);

 • відомості про професійний досвід (яку посаду обіймає зараз, попередні посади, із зазначенням стажу роботи);

 • відомості про публікації (якщо потрібно);

 • інша інформація на вимогу роботодавця.

3. Дата (при потребі).

4. Підпис (при потребі).

Резюме повинно бути детальним, точним, але лаконічним. Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу. Як правило, цей документ надсилається до установи, яка оголосила вакансії. Після ознайомлення дирекції із докумен­том претенденти запрошуються на співбесіду. Якщо Особа відповідає вимогам установи, то їй пропонують заповнити резюме у вигляді анкети безпосередньо на місці.

Оскільки в Україні й понині відсутня єдина, установлена форма складання резюме, то увазі читачів пропонуємо най­більш поширені зразки документа.

З р а з к и:

^ Резюме

Проспект Ватутіна, 26, кв. 154, тел. 510-00-00

м. Київ-183,

02183

Наталія Марченко

Мета: заміщення вакантної посади літературного редактора з умовою професійного вдосконалення і росту.

^ Особисті дані: українка; 1970 року народження; одружена; маю сина семи років.

Освіта: 1987-1992 pp. – філологічний факультет НЛУ імені М. П. Драгоманова;

1992-1995 pp. – аспірантура при Інституті української мови НАН України, кандидатська дисертація на тему: “Засоби стандартизації мови ділових паперів”. Маю на­уковий ступінь кандидата філологічних наук.

^ Досвід: 1995-1999 pp. – газета “Освіта” (м. Київ), літератур­ний редактор.

Резюме

Даниленко Олесі Владиславівни

Бульвар Верховної Ради, 87, кв. 70 тел. 444-44-64

м. Київ-000,

00000

Мета: заміщення вакантної посади менеджера відділу поста­чання нафтопродуктів з метою подальшого вдоскона­лення і професійного росту


Освіта:

Київський університет імені Т. Г. Шевченка,

спеціальність – українська філологія (1991 – 1997 pp.); Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціа­льність – правознавство (2001 – до цього часу).

Досвід роботи:

1989–1993 pp. – Інститут мовознавства, після реорганізації – Інститут української мови НАН України – лаборант відділу термінології.

1993–2002 pp. – ТОВ «Ярослав» менеджер – відділу постачання нафтопродуктів.

Напрями роботи:

 • маркетингові дослідження;

 • ведення, переговорів;

 • політика ціноутворення (ТЕВ);

 • підготовка і повне супроводження контрактів (укладання договорів, переписка, відвантаження, забезпечення експедиційних послуг, облік нафтопродуктів, підготовка документів для бухгалтерії тощо);

 • робота з банками (зокрема ведення перего­ворів по наданню довгострокових кредитів;

 • співробітництво з грейдерами: Kargill, , Glencore, Каскад-Нафтатрейд тощо;

 • робота з державними органами (податко­вою інспекцією, податковою міліцією тощо);

 • робота з дебіторами, практика арбітражу, повернення боргів.

Додаткові відо-

мості:

Практичний досвід роботи з ПК;

українська та російська мови – вільне володіння; англійська мова – зі словником.

Права водія – В (стаж – 8 років).

Друкування – сліпим методом (200 знаків на хв.).


Додаткова інформація, дипломи, рекомендації – для співбесід.

^ РЕЗЮМЕ

Кулик Вікторія Юріївна

Домашня адреса:
Телефон:

Електронна пошта (e-mail):

Дата і місце народження:

Сімейний стан:


00000, м. Київ, вул. Луначарського,

59-а, кв. 73

516-00-66

ol_kulyk@ukr.net

27.05.1950 p., Дніпропетровщина заміжня, має двох дітей-студентів.


ОСВІТА:

 • У 1976 році закінчила Маломихайлівську середню загальноосвітню школу Криничанського району Дніпропетровської області.

 • У 1980 році завершила навчання в Дніпропетровському технікумі автоматики і телемеханіки за спеціальністю “автоматичний електрозв’язок”.

 • У 1991 році успішно закінчила навчання в Одеському інституті зв’язку імені Попова за фахом “автоматичний електрозв’язок”.

 • У 1994 році закінчила курси за спеціальністю “бухгалтерський облік і аудит”.

 • 3 2000 року навчається в Національному педагогічному університеті імені М.Л. Дра­гоманова на юридичному факультеті (здобуває другу вищу освіту).


^ ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • У 1980-1994 pp. працювала в Київському науково-дослідному інституті пе­риферійного обладнання техніком, старшим техніком, інженером.

 • У 1994-1996 pp. – бухгалтер відділу освіти Жовтневої районної у м. Києві державної адміністрації.

 • У 1996-1997 pp. – провідний спеціаліст Фонду комунального майна м. Києва.

 • У 1997-2000 рр. – головний бухгалтер Київського регіонального відді­лення Фонду державного майна України.

 • У 2000-2001 pp. – головний бухгалтер відділу благоустрою Старокиївської районної у м. Києві державної адміністрації.

 • 3 жовтня 2001 року працює на посаді головного інспектора відділу бла­гоустрою Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації.


^ ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Бере активну участь у громадсько-політичному житті міста і держави. Член Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка та Молодіжної громадської організації “Центр підтримки творчої молоді “Ініціатива XXI століття”.
^ ОСОБИСТІ ЯКОСТІ:

 • Характер спокійний, урівноважений, але свої погляди відстоює активно та аргументовано, доброзичлива, комунікабельна, вміє аналізу вати та логічно мислити, дисциплінована. Шкідливих звичок не має.


^ ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

 • Володіє двома іноземними мовами – німецькою та російською; вивчає англійську мову. Рідна мова – українська.

 • Знає комп'ютер, мас практичний досвід роботи.

 • Є автором 2-х друкованих у фахових виданнях України наукових праць.

 • Мас права водія і досвід керування автомобілем.

21.11.01

Резюме

Запропонована посада в програмі:

1.

Прізвище
2.

Ім’я
3.

Рік народження
4.

Національність
5.

Сімейний стан
6.

Освіта:

Навчальний заклад
Період навчання: з

по
Диплом(и) або сту­пінь
7.

Володіння мовами:

Читання
Розмовна
Письмова
8.

Посада
9.

Стаж роботи
10.

Основні кваліфікації
11.

Спеціальний досвід

роботи в країнах Центральної і Східної Європи

Країна

Період

12.


Професійний досвід:


Період


Місце

розташу­вання


Назва установи


Посада


Опис роботи13.

Інше:

Публікації
Лекції