asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
Інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4


з курсу “Основи менеджменту”

на тему: “Використання менеджером з мотиваційною

метою форм та систем оплати праці”

(варіант №1)

Мета роботи: Вивчення та застосування форм та систем заробітної плати в організації для мотивації працівників підприємства.

Технічні засоби: Комп’ютер, калькулятор, форми для заповнення, графічні засоби.

^ Зміст роботи

 1. Вибір форм та систем заробітної плати для посадових осіб та працівників організації, обґрунтування можливості застосування конкретної форми та системи зарплати з метою мотивації відповідної посадової особи або категорії працівників.

 2. Розрахунок величини місячної заробітної плати працівників:

  1. Розрахунок місячної зарплати працівників з погодинною формою оплати праці.

  2. Розрахунок місячної зарплати працівників з відрядною формою оплати праці.

  3. Розрахунок місячної зарплати працівників з комбінованою формою оплати праці.

  4. Розрахунок місячної зарплати працівників з комісійною формою оплати праці.


^ Теоретичні відомості

Мотивування – це вид управлінської діяльності, який передбачає спонукання себе та інших працівників на діяльність, що спрямована на досягнення цілей організації та особистих цілей.

^ Теорії мотивування:

 • змістові ( відображають зміст потреб та пріоритетність їх мотивуючої дії);

1.теорія потреб Туган-Барановського ( виділяє фізіологічні, статеві, альтруїстичні потреби та інстинкти і потреби практичного характеру);

2.теорія Маслоу (піраміда потреб ( фізіологічні, безпеки і захищеності ,соціальні, поваги, самовираження));

3.теорія потреб Мак-Клелланда (передбачає, що основними потребами, які мотивують людину є потреби у владі, успіху, причетності) ;

4.теорія Герцберга (двофакторна теорія, яка всі потреби поділяє на мотиваційні (впливають на поведінку) та гігієнічні (формують умови));

5.теорія Альдерфера (передбачає виділення потреб існування, зв’язку та зростання, є доповненням теорії Маслоу, передбачає наявність зворотного зв’язку )

6.теорії “X ”та ”Y” Мак-Грегора ( Теорія “X ” передбачає, що працівники схильні уникати виконання власних обов’язків, тому для їх спонукання доцільно використовувати санкції. Теорія ”Y” передбачає, що працівники свідомі та прагнуть виконувати свої обов’язки і для їх спонукання доцільно використовувати позитивні стимули )

7.теорія “Z” Оучі (стверджує, що основою успіху працівників є віра в загальні цілі, довірчі взаємини, взаємо підтримка, відсутність конфліктів)

- Прецесійні (відображають процес винагородження)

1.теорія очікувань Врума (базується на трьох очікуваннях: затрачені зусилля результат, результат винагорода, цінність винагороди)

2.теорія справедливості Адамса (передбачає дотримання принципів справедливості та об’єктивності при розподілі винагород)

3.теорія партисипативного управління (передбачає залучення працівників до процесу управління, що сприяє підвищенню задоволення роботою, визнанню цінності та професійності працівників)

4.теорія результативної валентності Аткінсона (використання стимулювання з метою заохочення та уникнення негативних стресів)

5.Комплексна теорія Портера-Лоулера ( завдання Затрачені зусилля Результат винагорода)

6.теорія морального стимулювання( передбачає застосування моральних стимулів: похвали, вручення грамот…)

7.теорія матеріального стимулювання (заробітна плата працівників):

***Основна заробітна плата*** - передбачає оплату безпосередньо функціональної діяльності працівників за посадовими окладами, тарифними ставками, розцінками, комісійними заробітками.

*** Додаткова заробітна плата*** - передбачає додаткові виплати пов’язані із певними обставинами:

 • премії ( за підсумками роботи у певному періоді, визначні досягнення у роботі, виконання та перевиконання планових показників, зменшення браку, покращення якості продукції)

 • доплати ( додатковий обсяг робіт, роботу у вечірній час, заміщення відсутнього працівника, суміщення професій, роботу у шкідливих умовах)

 • надбавки (за стаж, кваліфікацію, розряд, звання, ступінь)

Премії та доплати носять тимчасовий характер, а надбавки постійний.

следующая страница >>