asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 4 5 6 7

^ Але висновок стор. 73 обвинувального висновку щодо особи, якій завдано збитки вже визначається інший суб’єкт господарювання «Підписання на підставі вищезазначених директив, затверджених Прем'єр-міністром України Тимошенко Ю.В., та виконання умов контрактів на поставку газу між ВАТ «Газпром» та НАК «Нафтогаз України» від 19.01.2009 № КП та про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 року по 2019 рік від 19.01.2009 № ТКГУ всупереч умовам Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про додаткові заходи щодо забезпечення транзиту російського природного газу по території України від 04.10.2001 (ратифікована згідно із Законом України від 15.112001 року № 2797-ІІІ), яка с невід'ємною частиною законодавства України, спричинило тяжкі наслідки державі в особі НАК «Нафтогаз України» у вигляді збільшення витрат на придбання імпортованого природного газу для виробничо-технологічних потреб в обсязі 3,639 млрд. куб. метрів на суму 194 625 386,70 доларів США, або 1516 365 234,94 грн., необхідного для забезпечення нормальної діяльності газотранспортної системи по транзиту російського газу через територію України та спричинення збитків на вказану суму, яка більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.»


Дивним є висновки експертиз про понесення збитків газу при закупівлі газу на ВТВ виходячи з того, що в загальній довідці визначено, наступне:

«^ Доходи від надання послуг по транзиту», бухгалтерських довідок встановлено, що сума доходу (без рентної плати) від надання послуг з транзиту газу в обсязі 107081866,792 тис. куб. м становила 1880581,1 тис. дол. США або 7100954,6 тис гривень. Вартість плати за послуги транзиту 1000 куб м на кожні 100 км відстані (1,7 дол. США згідно умов {контракту)…

«Доходи від надання послуг по Транзиту», бухгалтерських довідок встановлено, що сума доходу (без рентної шити) від надання послуг з транзиту газу в обсязі 95819694,843 тис. куб. м встановив 1748564,4 тис. дол. СІЛА або 10596843,4 тис гривень. Вартість плати за послуги транзиту 1000 куб м на кожні 100 км відстані (1,7 дол. СІЛА згідно рив контракту)…

«^ Доходи від надання послуг по транзиту», бухгалтерських довідок встановлено, що сума доходу (без рентної плати) від надання послуг з транзиту газу в обсязі 97808783,253 тис. куб. м становив 3030754 тис. дол. СІЛА або 21911639,4 тис гривень. Вартість плати Б послуги транзиту 1000 куб м на кожні 100 км відстані (від 2,60 дол. СІЛА до дол. СІЛА згідно формули, вказаної у контракті)». (том. 13 стор. 117)
Крім того, відповідно до офіційної публічної звітності НАК "Нафтогаз України" розділу 5.3 Консолідованої фінансової звітності НАК «Нафтогаз України» (стор. 34 звіту) (яка затверджена міжнародною аудиторською компанією Ернст енд Янг) за 2009 рік, витрати НАК "Нафтогаз України" на транспортування нафти та газу в 2008 році складали 6973 мільйонів гривень, а в 2009 році 5912 мільйонів гривень, тобто витрати НАК "Нафтогаз України" на транспортування газу в 2009 році були МЕНШИМИ, ніж в 2008 році

Вказані данні повністю спростовують висновки експертиз від 21.04.11 № 3573/11-19 і від 12.05.11 № 4049/11-19 щодо визначення збитків у розмірі 194,6 млн. доларів США за рахунок вартості газу, який був використаний для виробничо-технічних цілей.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період, користувачі фінансової звітності (далі - користувачі) - фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Як вбачається саме фінансова звітність суб’єкта господарювання дає можливість встановити понесення збитків чи отримання прибутку за результатами його господарської діяльності у звітному періоді, в тому числі і при укладанні господарських договорів, що є одним із елементів даної діяльності.

Крім того, ст. 74 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено обов’язкову перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, зокрема, яка містить інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Статтею 75 цього Закону передбачено, що річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

Така, ревізійна перевірка результатів діяльності НАК «Нафтогаз України» була проведена, та підтверджена аудитом, який здійснено компанією ЗАТ «Ернст енд Янг Украудит» та розміщена на офіційному сайті НАК «Нафтогаз України»


ВИСНОВКИ


Рік

Ціна

Природний газ

Послуги транзиту

Ціна, доларів США

Приріст, % до попереднього року

Ставка плати, доларів США

Приріст, %до попереднього року

2005

50,00

-

1,0937

-

2006

90,00

90,0

1,6

46,3

2007

130,00

36,8

1,6

0,0

2008

179,50

38,1

1,7

6,3

2009

232,00

29,2

1,7

0,0

2010

256,69

10,3

2,78

63,5


<< предыдущая страница