asyan.org
добавить свой файл
1
Доброго дня, пані Катрін!

Я номіную на Нову Екологічну Нагороду своїх колег по громадському
природоохоронному руху - Екологічну групу "Печеніги" з міста Харкова.

Я вважаю, що "Печеніги" є одною з найбільш активних та послідовних у
своїх діях громадських природоохоронних організацій України.

Вони є учасниками більшості громадських кампаній, спрямованих на
захист екологічних прав громадян, охорону та розвиток
природно-заповідного фонду, протидії екологічно небезпечним проектам.

"Печеніги" завжди відкриті для партнерства з іншими організаціями,
їхня позиція завжди принципова та відповідальна.

Інформацію про успішні дії "Печенігів" докладаю до цього листа.

З повагою,

Олександр Степаненко
виконавчий директор ЕГО "Зелений Світ"
тел. 067-354-81-86
ел. пошта: gr.world@gmail.com
                  os_personal@mail.ru
інтернет-сторінка www.greenworld.org.ua

Адреса для листування: Олександр Степаненко
а/с ╧ 12 головна пошта
м. Чортків Тернопільської області
48500

Hello, Mrs. Catherine!

I nominuyu Environmental Award for their new colleagues in public
environmental movement - Environmental group Pechenegs from the city of Kharkov.

I believe that "Pechenegi is one of the most active and progressive in
their actions public environmental organizations in Ukraine.

They are members of the majority of public campaigns aimed at
protection of citizens' environmental rights, protection and development
natural reserve fund against environmentally dangerous projects.

"Pechenegi always open for partnership with other organizations
Their position has always principled and responsible.

For information on successful actions "Pechenegs" makes to this letter.

Sincerely,

Alexander Stepanenko
Executive Director of his "Green World"
tel. 067-354-81-86
e-mail. Email: gr.world @ gmail.com
                  os_personal@mail.ru
web page www.greenworld.org.ua

Address for correspondence: Alexander Stepanenko
PO Box 1912 ╧ main mail
Chertkov Ternopil region
48 500