asyan.org
добавить свой файл
1
Як запалити в душі дитини вогник самотворення? Як переконати кожну дитину в її самоцінності? Як сформувати самоповагу, людську гідність, інші доброчинності, які стануть рушійною силою самоконструювання, самотворення, самовдосконалення, самореалізації особистості? Ми вели пошук такої системи роботи, яка забезпечила б взаємодію, співпрацю вчителя та учня в становленні особистості останнього. Вивчення досягнень педагогічної та психологічної науки, спадщини В.О.Сухомлинського, етнопедагогіки, перспективного педагогічного досвіду та постійне “занурення” з цим багажем інформації в реальне шкільне життя дозволило нам усвідомити давнє “Все починається з любові” та віднайти концентрований вираз цілей, завдань та змісту “доторкання” і “праці душі” – формулу “Три люблю”. Постулати формули “Три люблю” визначають ставлення учня до себе, до людей, до природи та базуються на певних інваріантах, а саме:
1. Я люблю себе.

1.1. Бережу себе від травм, дбаю про своє здоров’я.

1.2. Розвиваю в собі найкращі людські якості, займаюся самовихованням, проектую свій життєвий шлях.

1.3. Прагну добре оволодіти основами наук, займаюсь самоосвітою, свідомо обираю професію.

1.4. Оволодіваю вміннями та навичками самообслуговування, змістовного відпочинку.

(Самозбереження, самооздоровлення, самопізнання, самоставлення, самоорганізація, самоосвіта, самовиховання, саморозвиток, самоконтроль, саморегуляція, самовдосконалення, самореалізація, самоактуалізація).

^ 2. Я люблю маму, тата, родичів, друзів, співгромадян, людство.

2.1. Прагну вести себе так, щоб через мої вчинки у мами ніколи не було сліз та сивини, щоб тато пишався мною, дідусь та бабуся раділи за мене; турбуюся про своїх рідних.

2.2. Дорожу друзями, дбаю, щоб їм було зі мною добре та цікаво.

2.3. Вчуся спілкуватися з людьми та розуміти їх.

2.4. Вивчаю життя та творчий шлях видатних людей міста, області, України, світу.

^ 3. Я люблю свій дім, свій двір, свою вулицю, свою школу, своє місто, свою державу Україну, Всесвіт.

3.1. Дбаю про безпеку, чистоту та ошатність свого дому, двору.

3.2. Вивчаю історію своєї вулиці, рідного краю, України.

3.3. Дорожу честю школи, міста, Батьківщини.

3.4. Пізнаю світ, бережу природу, усвідомлюю себе частинкою природи, прагну зайняти свою нішу у Всесвіті.

Багаторічний, понад 20 років, досвід використання формули “Три люблю” в навчально-виховному процесі переконав у її доцільності та ефективності.

Вона практична, технологічна, адже:

  1. Сприяє прийняттю учнями мети педагогічної дії щодо розвитку їх особистості, духовного становлення. Співпраця з вихователем стає бажаною.

  2. Привертає увагу дітей до самих себе, актуалізує їхнє “Я”, спонукає до самопізнання, самоорганізації, самоконтролю, самовдосконалення, формує позитивне самоставлення.

  3. Приваблива і зрозуміла за змістом, вона гарно сприймається учнями, бо є для них вітрилом у безмежному життєвому морі, де так легко загубитися крихітці; налаштовує на вибір життєвої мети, ідеалів; складає канву самохарактеристики, плану самовиховання, життєвого проекту; підказує шлях до себе кращого.

  4. Написана у формі самонаказу, вона стає власним надбанням кожного, хто її сповідує. Дитина, озброєна формулою “Три люблю”, стає впевненішою, захищенішою.

  5. Вже читання чи пригадування складових цієї формули сприяє самонавіюванню, самопрограмуванню, самопроектуванню, самозобов’язанню, що спонукає учня до діяльності, стимулює його вольову сферу.

  6. Сповідування формули “Три люблю” відбувається в режимі самодиференціації. Кожна дитина вбирає її потенціал в залежності від свого віку, чуттєвого досвіду. Формула концентрує увагу дитини на зоні найближчого розвитку, націлює на перспективу, “веде” її східцями розширення людської свідомості вгору.

  7. Сприяє усвідомленню триєдності позитивного ставлення до себе, до людей, до природи для цілісності своєї особистості.

Таким чином, у формулі “Три люблю”, на наш погляд, закладена система самоформуючого процесу.

Ця формула “Три люблю” визначає структуру та зміст плану виховної роботи школи. Для класного керівника вона є стрижнем планування виховної роботи в класі, ефективним засобом педагогічного керівництва самостановленням учнів.