asyan.org
добавить свой файл
1


Перелік контрольних питань з дисципліни "Водопостачання та водовідведення"

для студентів базового напрямку 6.060101 "Будівництво"


 1. Яка система називається системою водопостачання?

 2. Наведіть класифікацію системи водопостачання за видом об’єкта, що обслуговується.

 3. Наведіть класифікацію системи водопостачання за призначенням.

 4. Наведіть класифікацію системи водопостачання за способом подачі води.

 5. Наведіть класифікацію системи водопостачання за типом використаних природних джерел.

 6. Зобразіть схему водопостачання населеного пункту з забором води із річки.

 7. Яке призначення водонапірної башти в системі водопостачання населеного пункту.

 8. Зобразіть схему водопостачання населеного пункту з забором підземних вод.

 9. Назвіть три можливі схеми водопостачання промислового підприємства.

 10. Зобразіть прямотечійну схему водопостачання промислового підприємства.

 11. Зобразіть оборотну схему водопостачання промислового підприємства.

 12. Зобразіть схему водопостачання промислового підприємства з повторним використанням води.

 13. Що таке норма водоспоживання?

 14. Від чого залежить норма господарсько-питного водоспоживання?

 15. Від чого залежить норма споживання води на виробничі потреби?

 16. Наведіть формулу для визначення коефіцієнта добової нерівномірності водоспоживання.

 17. Наведіть формулу для визначення коефіцієнта годинної нерівномірності водоспоживання.

 18. Напишіть формулу для визначення розрахункової добової (середньої за рік) витрати води на господарсько-питні потреби в населеному пункті.

 19. Напишіть формулу для визначення розрахункової витрати води в години найбільшого водоспоживання.

 20. Напишіть формулу для визначення розрахункової витрати води в години найменшого водоспоживання.

 21. Напишіть формулу для визначення розрахункової максимальної годинної витрати води.

 22. Напишіть формулу для визначення розрахункової мінімальної годинної витрати води.

 23. Запишіть формулу для визначення геометричної висоти подачі води.

 24. Наведіть приклад-схему безнапірних підземних вод.

 25. Наведіть приклад-схему напірних підземних вод.

 26. Який рівень води в колодязі називається статичним? Наведіть приклад-схему.

 27. Який рівень води в колодязі називається динамічним? Наведіть приклад-схему.

 28. Які фактори враховують при виборі джерела водопостачання?

 29. Наведіть класифікацію водозабірних споруд із підземних джерел.

 30. Для забору води з якої глибини влаштовують водозабірні свердловини? Опишіть принцип їх влаштування.

 31. Для забору води з якої глибини влаштовують шахтні колодязі? Опишіть принцип їх влаштування.

 32. Для забору води з якої глибини влаштовують горизонтальні водозабори? Опишіть принцип їх влаштування.

 33. Наведіть класифікацію водозабірних споруд з поверхневих джерел.

 34. Зобразіть схему роздільного водозабору берегового типу.

 35. Зобразіть схему водозабору берегового типу, суміщеного з насосною станцією.

 36. Зобразіть схему руслового водозабору.

 37. На які дві групи поділяються показники якості природних вод?

 38. Наведіть приклади фізичних показників якості води.

 39. Наведіть приклади органолептичних показників якості води.

 40. Чим зумовлена твердість води? Які типи твердості води Ви знаєте?

 41. Перелічить основні методи очищення природних вод.

 42. Який процес називається коагуляцію?

 43. Що таке коагулянти. Наведіть приклади коагулянтів.

 44. В яких спорудах відбувається процес прояснення природних вод?

 45. Які типи змішувачів Ви знаєте?

 46. Які типи камер пластівцеутворення Ви знаєте?

 47. Які типи відстійників Ви знаєте?

 48. Зобразіть схематично горизонтальний відстійник. Поясніть принцип його роботи.

 49. Зобразіть схематично вертикальний відстійник. Поясніть принцип його роботи.

 50. Зобразіть схематично радіальний відстійник. Поясніть принцип його роботи.

 51. Зобразіть схематично прояснювач із завислим шаром осаду коридорного типу. Поясніть принцип його роботи.

 52. Який процес називається фільтруванням?

 53. Наведіть приклади фільтрувального завантаження.

 54. Наведіть класифікацію зернистих фільтрів за швидкістю фільтрування.

 55. Поясніть принцип роботи контактних прояснювачів.

 56. Перелічить можливі методи знезараження води.

 57. Перелічить можливі методи пом’якшення води.

 58. Поясніть суть реагентного методу пом’якшення води.

 59. Поясніть суть катіонітового методу пом’якшення води.

 60. Назвіть відомі Вам методи знезалізнення природних вод.

 61. Яка вода називається стабільною, нестабільною та агресивною?

 62. Поясніть суть методу знесолення природних вод. За допомогою яких процесів знесолюють воду?

 63. Опишіть принцип роботи відцентрового насоса.

 64. Що називається робочими характеристиками насоса?

 65. Якою арматурою зазвичай обладнують відцентровий насос?

 66. Наведіть класифікацію водопровідних насосних станцій за розташуванням в схемі водопостачання.

 67. Для чого призначені насосні станції І підйому?

 68. Для чого призначені насосні станції ІІ підйому?

 69. Наведіть класифікацію водопровідних мереж за конфігурацією в плані.

 70. Труби з яких матеріалів використовуються в зовнішніх мережах водопостачання?

 71. Від чого залежить глибина закладання водопровідних труб?

 72. Зобразіть схему водонапірної башти із зазначенням її складових елементів.

 73. Запишіть формулу для визначення об’єму бака водонапірної башти.

 74. Для чого в системі водопостачання передбачають резервуари чистої води?

 75. Запишіть формулу для визначення загального об’єму резервуара чистої води.

 76. Яка система називається системою водовідведення?

 77. Яка рідина називається стічною?

 78. Наведіть класифікацію стічних вод за походженням.

 79. Перелічить основні елементи системи водовідведення.

 80. Для чого призначені каналізаційні насосні станції в системі водовідведення населеного пункту?

 81. Поясніть призначення очисних споруд водовідведення?

 82. Наведіть класифікацію систем водовідведення залежно від умов надходження стічних вод різних категорій.

 83. Поясніть принцип роботи загальносплавної системи водовідведення.

 84. Поясніть принцип роботи повної та неповної роздільної системи водовідведення.

 85. Поясніть принцип роботи напівроздільної системи водовідведення.

 86. Наведіть класифікацію схем мереж водовідведення.

 87. Зобразіть схематично перпендикулярну схему мереж водовідведення.

 88. Зобразіть схематично пересічену схему мереж водовідведення.

 89. Зобразіть схематично паралельну схему мереж водовідведення.

 90. Зобразіть схематично зонну схему мереж водовідведення.

 91. Зобразіть схематично радіальну схему мереж водовідведення.

 92. Перелічить можливі схеми трасування вуличних мереж водовідведення.

 93. Яка величина називається нормою водовідведення?

 94. Напишіть формулу для визначення загального коефіцієнту нерівномірності надходження стічних вод.

 95. Напишіть формулу для визначення середньої добової витрати побутових стічних вод.

 96. Напишіть формулу для визначення максимальної секундної витрати побутових стічних вод.

 97. Напишіть формулу для визначення середньої добової витрати виробничих стічних вод.

 98. Напишіть формулу для визначення максимальної секундної витрати виробничих стічних вод.

 99. Зобразіть схематично відомі Вам форми поперечно перерізу водовідвідних труб і каналів?

 100. Від чого залежить глибина закладання водовідвідних труб?

 101. Наведіть формулу для визначення мінімальної глибини закладання водовідвідних труб.

 102. Труби з яких матеріалів використовуються в зовнішніх мережах водовідведення?

 103. Поясніть призначення оглядових колодязів у мережах водовідведення.

 104. Перелічить відомі Вам способи перетинання водовідвідних трубопроводів з перешкодами.

 105. Що собою являє дощоприймач?

 106. Наведіть класифікацію забруднень стічних вод за походженням.

 107. Наведіть класифікацію забруднень стічних вод за фазово-дисперсним станом.

 108. Які показники якості стічних вод Ви знаєте?

 109. Що таке біохімічне споживання кисню?

 110. Що таке хімічне споживання кисню?

 111. Наведіть класифікацію водних об’єктів за видами водокористування.

 112. Які методи очищення стічних вод Ви знаєте?

 113. Які забруднення видаляють із стічних вод під час їх механічного очищення?

 114. Назвіть споруди механічного очищення стічних вод.

 115. Поясніть суть біологічного очищення стічних вод.

 116. Назвіть споруди, в яких відбувається біологічне очищення стічних вод в умовах, близьких до природних.

 117. Назвіть споруди, в яких відбувається біологічне очищення стічних вод в штучних умовах.

 118. Як здійснюється знезараження очищених стічних вод.

 119. Назвіть споруди для доочищення стічних вод.

 120. Який активний мул називається циркуляційним?

 121. Який активний мул називається надлишковим?

 122. Поясніть принцип анаеробного збродження осадів стічних вод. В яких спорудах відбувається цей процес?

 123. Поясніть суть аеробної стабілізації осадів стічних вод.

 124. Назвіть відомі Вам споруди для зневоднення осадів стічних вод.

 125. Поясніть призначення решіток у складі очисних споруд.

 126. Наведіть класифікацію решіток за способом очищення від забруднень.

 127. Поясніть призначення пісковловлювачів у складі очисних споруд.

 128. Наведіть класифікацію пісковловлювачів за характером руху води.

 129. Зобразіть схематично горизонтальний пісковловлювач. Поясніть принцип його роботи.

 130. Зобразіть схематично аерований пісковловлювач. Поясніть принцип його роботи.

 131. Назвіть споруди для зневоднення піску із пісковловлювачів.

 132. Поясніть призначення первинних відстійників у складі очисних споруд водовідведення.

 133. Наведіть класифікацію первинних відстійників за напрямком руху стічних вод.

 134. Що собою являють поля фільтрації. Поясніть принцип їх роботи.

 135. Що собою являють поля зрошення. Поясніть принцип їх роботи.

 136. Що собою являють біологічні ставки. Поясніть принцип їх роботи.

 137. Поясніть принцип роботи біофільтрів.

 138. Наведіть класифікацію біофільтрів за способом подачі повітря.

 139. Що собою являють аеротенки. Поясніть принцип їх роботи.

 140. Наведіть класифікацію аеротенків за гідродинамічним режимом.

 141. Наведіть класифікацію аеротенків за типом системи аерації.

 142. Поясніть призначення вторинних відстійників у складі очисних споруд водовідведення.

 143. Наведіть класифікацію вторинних відстійників за напрямком руху стічних вод.

 144. Поясніть принцип роботи септика.

 145. Поясніть принцип роботи двоярусного відстійника.

 146. Поясніть суть роботи метантенка.

 147. Що собою являють мулові майданчики. Поясніть принцип їх роботи.

 148. Зобразіть схематично вакуум-фільтр. Поясніть принцип його роботи.

 149. Назвіть складові елементи установки для знезараження очищених стічних вод хлором.

 150. Наведіть класифікацію випусків стічних вод за місцем розташування.

 151. Дайте визначення системи водопостачання будинку.

 152. Наведіть класифікацію систем водопостачання будинку за призначенням.

 153. Наведіть класифікацію систем водопостачання будинку залежно від забезпеченості напором.

 154. Поясніть принцип роботи простої системи внутрішнього водопроводу.

 155. Поясніть принцип роботи внутрішнього водопроводу з водонапірним баком без підвищувальної установки.

 156. Поясніть принцип роботи внутрішнього водопроводу з підвищувальною установкою без водонапірного бака.

 157. Поясніть принцип роботи внутрішнього водопроводу з водонапірним баком та підвищувальною установкою.

 158. Поясніть принцип роботи зонних систем внутрішнього водопроводу.

 159. Вкажіть з яких елементів складаються мережі внутрішнього водопроводу.

 160. Труби з яких матеріалів використовуються в мережах внутрішнього водопроводу?

 161. Наведіть класифікацію водопровідної арматури залежно від призначення.

 162. Поясніть призначення водорозбірної арматури. Наведіть приклади такої арматури.

 163. Поясніть призначення запірної арматури. Наведіть приклади такої арматури.

 164. Поясніть призначення запобіжної арматури. Наведіть приклади такої арматури.

 165. З яких елементів складається водомірний вузол?

 166. Які три типи лічильників води Ви знаєте?

 167. За якими характеристиками та показниками підбирають лічильник води?

 168. Дайте визначення системи водовідведення будинку.

 169. Наведіть класифікацію систем внутрішнього водовідведення за призначенням.

 170. Перелічить складові елементи системи внутрішнього водовідведення.

 171. Труби з яких матеріалів використовуються в мережах внутрішнього водовідведення?

 172. Наведіть приклади приймачів стічних вод у будинках.

 173. Як здійснюється вентиляція систем внутрішнього водовідведення.

 174. Перелічить відоме Вам обладнання для попереднього очищення стічних вод від будинків спеціального призначення.

 175. За допомогою яких систем відводять атмосферні опади з дахів будинків? Перелічить їх основні елементи.


Лектор,

к.т.н., доцент Мацієвська О.О.
Література:

 1. Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація. – К.: Кондор, 2003. – 288 с.