asyan.org
добавить свой файл
1
Самостійна робота з теми « Електромагнітні коливання».

І. Перевірка теоретичного матеріалу.

1. Що називають трансформатором? Обґрунтуйте принцип його дії.

2. Опишіть будову трансформатора. Нарисуйте схему його ввімкнення в коло.

3. У чому полягає процес роботи трансформатора в режимі холостого ходу?

4. Що називають коефіцієнтом трансформації. Напишіть формулу, яка виражає зміст цього поняття.

5. У чому полягає процес роботи трансформатора в робочому режимі, тобто під навантаженням?

6. Яка формула виражає зв'язок струму в обмотках трансформатора з прикладеною до нього напругою?

7. Що називають ККД трансформатора?

8. Опишіть процес роботи трансформатора в режимі короткого замикання.

9. Що відбудеться з трансформатором, якщо його ввімкнути в коло постійного струму?

10. Які типи електростанцій ви знаєте?

11. Які безперечні переваги перед іншими видами енергії має електрична енергія?

12. Які перетворення енергії відбуваються під час виробництва електроенергії на ТЕС, ГЕС?

13. Як здійснюється передача електроенергії на великі відстані?

14. Чому чим довша лінія електропередавання, тим вигідніше використовувати більш високу напругу?

ІІ. Розв’язування задач.

Достатній рівень.

1. У яких межах змінюється ємність вхідного коливального контуру радіоприймача, якщо за індуктивності контуру 2 мкГн радіоприймач працює в діапазоні довжини хвиль від 4,1 м до 4,65 м?

2. Радіоприймач настроєно на довжину хвилі 55 см. У вхідному контурі радіоприймача амплітуда сили струму дорівнює 120 мкА, а амплітуда напруги 1,9 мВ. Якою є індуктивність котушки контуру?

3. У антенному контурі радіоприймача максимальний заряд конденсатора дорівнює 1,5 мкКл, а максимальна сила струму – 25 А. На якій довжині хвилі працює радіоприймач?

4. Скільки часу триває кожний імпульс радіолокатора, якщо мінімальна дальність виявлення цілі дорівнює 750м?

Високий рівень.

4. Вхідний контур радіоприймача складається з котушки індуктивністю 2 мГн і плоского слюдяного конденсатора з площею пластин 10 смі відстанню між пластинами 2 мм. На яку довжину хвилі настроєно радіоприймач?