asyan.org
добавить свой файл
1
Газета «Консультант Кадровика», № 18 (30) (вересень)

Що день прийдешній нам готує?

Дізнайтеся про нові паспортні правила, які пропонується ввести в Україні законопроектом про Єдиний державний демографічний реєстр, а також ознайомтеся з рекомендаціями Міністерства соціальної політики України щодо розрахунку норми тривалості робочого часу на 2013 рік.
Трудові правовідносини

Трудовий контракт: від укладення до розірвання

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, а також умови розірвання договору (у тому числі й дострокового), можуть встановлюватися угодою сторін і відрізнятися від загального врегулювання згаданих питань трудовим законодавством. З огляду на те, що на практиці, зазвичай, запровадження контрактної форми трудового договору супроводжується типовими помилками, пов’язаними з незнанням чи невірним тлумаченням правових норм, бажано дізнатися завчасно:

  • Коли застосовується контрактна форма трудового договору?

  • Яким чином оформлюється укладення контракту?

  • Які умови повинні бути визначені у контракті?

  • Як трудовий контракт може перетворитися зі строкового договору на безстроковий?

  • За яких обставин трудовий контракт може бути розірвано?


^ Особливості відповідальності та звільнення держслужбовців

Час від часу деякі державні службовці внаслідок збігу різних обставин вчиняють певні правопорушення, а оптимізація витрат держбюджету та вимоги до України світових економічних і політичних структур потребують скорочення державного апарату. З огляду на це, а також враховуючи складність реформ та недостатню чіткість і неузгодженість нормативно-правової бази, наразі є особливо актуальними питання відповідальності та звільнення держслужбовців.
^ Кадрове діловодство

Вахтовий метод роботи

Організація робіт вахтовим методом застосовується у разі потреби використання трудових ресурсів поза місцем розташування підприємства, коли відсутня можливість забезпечити щоденне повернення працівників до місця їх постійного проживання. Однак ця форма організації праці не знайшла повного та всебічного відображення безпосередньо у нормах Кодексу законів про працю України, а тому потребує детального розгляду, оскільки у певних сферах діяльності досить часто виникає виробнича необхідність у її застосуванні.
^ Оплата праці

Обмеження відрахувань із заробітної плати

Законодавство забороняє будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своїм заробітком. Проте з цього правила існують і певні винятки — наприклад, із заробітної плати працівника можуть проводитися відрахування для сплати аліментів, які він має виплачувати за рішенням суду, чи для повернення роботодавцеві зайво виплачених внаслідок лічильної помилки сум. Але й за таких обставин існують обмеження як щодо підстав, так і щодо розміру відрахувань із заробітної плати.
^ Зворотний зв’язок

Чи можливо віднести професійну назву роботи «Директор технічний» із застосуванням розширюючих слів (наприклад, «Директор технічний з наукової діяльності») до наукових професій?
Чи може «Інженер з нормування праці» обіймати посаду «Інженер з організації праці» або ж слід застосовувати професію «Інженер з організації та нормування праці»? У чому їх відмінність?
^ Як правильно оформити монтажника будівельного підприємства за широким профілем робіт? Чи можна утворити таку посаду за допомогою дефісу?

Відповіді на ці та інші запитання читайте на сторінках нашої газети.
^ Управління персоналом

Прості таємниці кар’єрного зростання

Кар’єра є самореалізацією людини через професійну діяльність і вчасне планування зробить процес її побудови керованим, а ефективність — вимірюваною. Щоправда, за відсутності чіткого плану певний результат також може бути досягнутий, але вже не найкоротшим шляхом, і просування по кар’єрних сходах може затягнутися на невизначений строк. Важливу роль у даному процесі відіграє і навчання працівників, удосконалення професійних навичок та умінь, що також має ефективний вплив на розвиток кар’єри.

^ Календар кадровика

У кожному номері газети — календар кадровика на два місяці, із зазначенням усіх святкових і неробочих днів, а також тих, в які тривалість робочого дня зменшується, та підсумком робочого часу при 40-годинному робочому тижні.
^ Обідня перерва

У цьому номері газети ми вирішили запропонувати вам перелік «дивних» професійних назв робіт з Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» і майже впевнені, що вони змусять вас повеселитися ані трохи не менше ніж звичайні анекдоти про кадровиків та роботу.
Нормативно-правові акти

З кожним номером — вкладка з нормативними актами, яку можна легко вирвати з газети, робити поряд з текстом необхідні записи та зберігати в окремій теці. Наразі ― Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22 червня 2012 р. № 5026-VI.