asyan.org
добавить свой файл
  1 2
“Поза – розслабитися”. При слові поза діти настроюються, зайнявши правильне положення для інтенсивного читання; при слові розслабитися – відводять очі вбік, знімаючи напруження м’язів. відпочинок – 10 – 20 сек.

2. “Засічка – кидок” При слові кидок всі починають читати для фіксування часу; коли пролунає засічка – школярі зупиняються, помічаючи останнє засвоєне слово. Відводять погляд. Відпочинок 10 – 20 сек.

3. “Буксир”. Спочатку веде учитель, беручи на буксир весь клас. Потім сильніший учень – слабших товаришів. Тривалість 2 – 3 хв. – повторювати 3 – 4 рази за урок.

4. “Блискавка”. Вправи спрямовані на прискорення сприйняття тексту. Школярі читають різні тексти у звичайному для себе темпі. При слові блискавка вмикається метроном найвищої швидкості. Діти квапляться дочитати. після вимикання метронома переказують опановане.

5. “Віконце”. Класовод використовує фразоскоп, рядоскоп, (прямокутник 10Х20 см. з прорізом на рядок чи абзац). Діти читають однакові тексти на час. Далі переказують зміст або відповідають на контрольні запитання.

6. “Розсипані склади”. З поданих складів утворюються слова.

7. “Луна”. Один школяр 9сильніший) веде, а другий, як луна, повторює читання першого.

8. “Ігрові команди”. Систематичне читання на час (3 – 5 хв.) кожній команді різними способами почергово: вголос, про себе, пошепки, з внутрішнім проговорюванням, що сприяє не лише запам’ятовуванню тексту, але й уточненню та диференціюванню сприйняття.

На кожному такому уроці не лише беруть участь і розвиваються слухові, зорові та мовні аналізатори, а й формуються уміння та навички правильного, свідомого, виразного читання.

^ 1. Уміння правильно читати.

– Спершу довідайтесь, хто автор твору і як називається книжка чи оповідання;

– перегляньте побіжно текст, ілюстрації до нього і приблизно визначте, про що читатимете;

– при читанні будьте уважними до кожного слова, речення; опанувавши рядок до кінця, не повертайтесь якщо збагнули зміст;

– після кожного абзацу робіть паузу;

– намагайтеся зрозуміти, про що читаєте;

– запам’ятайте героїв, послідовність подій;

– спробуйте оцінити вчинки, стан персонажів. Які почуття і думки вони викликають у вас? Що б ви сказали про них товаришам?

^ 2. Уміння читати виразно.

– Перечитайте, визначте про що йдеться;

– подумайте, що найголовніше в кожній частині тексту;

– складіть за картинкою або запитанням розповідне, окличне речення;

– прочитайте одне і те ж речення з різною інтонацією;

– прочитайте речення однієї форми з різними відтінками;

визначте, які думки і почуття треба повідомити слухачам;

– доберіть речення (питальні, розповідні, окличні) для складання оповідання;

– визначте своє ставлення до того, про що читатимете, щоб висловити настрій, почуття;

– уявіть собі, які з уривків ви б перечитали;

визначте темп, тон кожного уривка. Позначте темпи: П– повільно, Ш – швидко, Н – нормально;

– перевірте себе, чи правильно ви читали. Прочитайте вголос текст, прислухайтесь, як це звучить;

Послідовність роботи над виразністю:

послухайте, де робить паузи вчитель (де І, ІІ паущза тощо);

– прочитайте мовчки текст і підготуйтеся до читання вголос;

– читайте по черзі, дотримуючись усіх пауз.

^ 3. Уміння відповідати на запитання.

– Уважно перечитайте текст;

– позначте місця, що знадобляться для відповідей на запитання;

– знайдіть усі відповіді на запитання, позначивши їх у тексті;

– проконтролюйте себе.

^ 4. Як скласти план тексту.

– Прочитайте всю розповідь, звертаючи увагу на те, як вона побудована;

– про що говориться на початку?

– які події описані далі, чим закінчується зміст?

– поділіть текст на смислові частини, з’ясуйте, чим вони розрізняються;

– визначте головну думку твору чи уривку;

– перечитайте кожну частину. Скажіть своїми словами, про що йдеться в певній частині;

– доберіть до неї заголовок;

– запишіть свій заголовок до кожної частини;

– перевірте себе за підручником, чи відбиває заголовок зміст.

^ 5. Як коротко переказати прочитане.

– Перечитайте текст, виділяючи в ньому основний зміст і запам’ятовуючи його послідовність;

– виділіть основні смислові частини тексту;

– складіть план і запишіть його;

перечитайте весь текст, зазираючи до книжки;

– перекажіть своїми словами так, щоб на кожний пункт плану була відповідь з трьох речень.

^ 6. Уміння відтворювати прочитане (словесне малювання).

– Перечитайте розповідь;

– визначте тему картинки та її назву;

– встановіть, які особи, предмети, події будуть зображені і як;

– знайдіть слова, що допоможуть намалювати картинку точно і образно;

– уявіть її;

– перевірте текст, перегляньте й намалюйте словесну картинку.

7. Уміння працювати з науково-пізнавальним текстом.

– Прочитайте заголовок. Визначте тему;

– прочитайте весь текст, встановіть його абзаци;

– знайдіть зовнішній опис подій, фактів;

визначте, якими прихованими ознаками наділено педмет чт факт;

– встановіть причини, факти, події, дії;

– дайте їм оцінку;

– поміркуйте, для чого автор розповів про такі події чи факти.


<< предыдущая страница