<< предыдущая страница   следующая страница >>
asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 3 4 5 6 7

^ 10.05 - Планово-звітна документація

10.05-01

Графік роботи вихователів
1 рік ст. 559
10.05-02

Графік роботи помічників вихователя
1 рік ст. 559
10.05-03

Графік роботи музичного керівника
1 рік, ст. 559
^ 11 - Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності

11-01

Документи з питань охорони праці Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, ДОНМС
Доки не мине потреба ст.1
11-02

Типові інструкції, Положення, затверджені Міністерством освіти і науки України
Доки не мине потреба ст.1
11-03

Положення, що керують роботу служби охорони праці в школі – інтернаті
10 років, ст. 473
11-04

Накази з питань безпеки праці по школі
75 років, ст. 16-б
11-05

Журнал реєстрації вступного інструктажу
Постійно, ст. 100-б
11-06

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці
Постійно, ст. 100-б
11-07

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці
Постійно, ст. 100-б
11-08

Інструкції з охорони праці працівників, безпеки життєдіяльності учнів
Постійно, ст. 473
11-09

Інструкції з пожежної безпеки, електробезпеки
Постійно, ст. 473
11-10

План роботи служби охорони праці. Заходи безпеки
5 років, ст. 588-а
11-11

Журнал реєстрації приписів служби охорони праці. Приписи служби охорони праці
Постійно, ст. 100-а
11-12

Журнал оперативного контролю за станом охорони праці
Постійно, ст. 100-а
11-13

Документи з профілактики ДТП, травматизму, пожеж
5 років, ст. 299
11-14

Документи (довідки, звіти) по виконанню розпоряджень та приписів з безпеки праці
5 років, ст. 454
11-15

Вхідна документація з охорони праці
3 роки, ст. 100-б
11-16

Вихідна документація з охорони праці. Статистичні звіти
3 роки, ст. 100-б
11-17

Журнал протоколів перевірки знань працівників з питань охорони праці, пожежної та електробезпеки
5 років, ст. 470
11-18

Журнал обліку занять з охорони праці
5 років, ст. 470
11-19

Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру
45 років, ст. 479
11-20

Матеріали розслідування нещасного випадку невиробничого характеру
45 років, ст. 479
11-21

Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків в школі
45 років, ст. 479
11-22

Матеріали розслідування нещасних випадків, що сталися в школі
45 років, ст. 479
11-23

Матеріали проведеної атестації робочих місць за умовами праці
3 роки, ст. 100-б
11-24

Акти готовності навчального закладу до роботи в новому навчальному році
3 роки, ст. 159
11-25

Приписи перевіряючи органів
5 років, ст. 478-б
^ 12 - Робота медичного кабінету

12-01

Нормативно – правові документи
Доки не мине потреба, ст. 1-б
12-02

Медичні картки учнів (Ф 026/0)
5 років, ст. 726-в*
12-03

Протоколи МОЗ України по лікуванню хвороб
Доки не мине потреба, ст. 1-б
12-04

Журнал огляду дітей на педикульоз та коросту
3 роки, ст. 733
12-05

Журнал обліку проходження флюорографічного обстеження
5 років, ст. 740
12-06

Журнал обстеження на яйця глистів
3 роки, ст. 733
12-07

Диспансерний журнал
3 роки, ст. 733
12-08

Журнал консультативного огляду спеціалістами
5 років, ст. 518
12-09

Журнал обліку інфекційних хвороб (Ф 060/0)
3 роки, ст. 733
12-10

Карантинний журнал
3 роки, ст. 733
12-11

Амбулаторний журнал
5 років, ст. 728
12-12

Журнал обліку та планування профілактичних щеплень (Ф 064/0)
3 роки, ст. 713
12-13

Матеріали щодо обліку виконання норм харчування
1 рік, ст. 809
12-14

Журнал С-вітамінізації
3 роки, ст. 758
12-15

Журнал бракеражу сирих продуктів
1 рік, ст 1788
12-16

Журнал бракеражу готової продукції
1 рік, ст. 1788
12-17

Списки учнів і вихованців дошкільних груп
До заміни на нові,ст. 834
12-18

Журнал здоров’я працівників харчоблоку
5 років, ст.740
12-19

Список учнів, що потребують дієтичне харчування
1 рік, ст. 494
12-20

Журнал контролю за дотриманням санітарно – гігієнічного стану закладу (Ф 308/00)
3 роки, ст. 802
12-21

Журнал обліку медикаментів
3 роки, ст. 732
12-22

Журнал обліку отримання та видачі медикаментів
3 роки, ст. 732
12-23

Журнал обліку отримання та витрат дезінфекційних засобів
3 роки, ст. 732
12-24

Журнал обліку санітарно-просвітницької роботи
3 роки, ст. 827
12-25

Журнал санітарної обробки стоматологічних інструментів
1 рік, ст. 738
12-26

Журнал обліку руху імунобіологічних препаратів
3 роки, ст. 758
12-27

Журнал особистої гігієни дівчат
5 років, ст. 718
12-28

Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу
1 рік, ст. 833
12-29

Журнал обліку спирту
1 рік, ст. 739
12-30

Журнал туберкулінодіагностики
1 рік, ст. 739
12-31

Журнал обліку дитячого травматизму
5 років, ст. 454
12-32

Документація з профілактики дитячого травматизму
5 років, ст. 454
12-33

Журнал обліку травматизму дітей на уроках фізичного виховання
5 років, ст. 454
12-34

Журнал обліку проведення генеральних прибирань медичних приміщень
1 рік, ст. 738
12-35

Журнал дегельмінтизації
1 рік, ст. 738
12-36

Журнал обліку стерилізації повітряним стерилізатором ГП – 80 – 01
1 рік, ст. 738
12-37

Журнал обліку кварцування медичних приміщень
1 рік, ст. 738
12-38

Маніпуляційний журнал
1 рік, ст. 738
12-39

Журнал реєстрації особистих медичних книжок працівників
1 рік, ст. 738
12-40

Медичні книжки працівників (ОМК – 1)
Термін роботи працівника, ст. 539
12-41

Журнал профілактичних щеплень
3 роки, ст. 733
12-42

Індивідуальна картка профілактичних щеплень (Ф. 063.1/0)
3 роки, ст. 733
12-43

Перспективний план роботи
1 рік, ст. 738
12-44

Листки здоров’я вихованців
1 рік, ст. 738
12-45

Документи щодо медичного контролю за уроками фізичного виховання
5 років, ст. 718
12-46

Звіти про роботу медичної частини
1 рік, ст.297
12-47

Накази з діяльності медичної частини
75 років, ст. 16-б
12-48

Журнал антропометрії
3 роки, ст.713
12-49

Журнал ранкового прийому дітей дошкільних груп
1 рік, ст.835
12-50

Журнал обліку робочого часу медичних працівників
1 рік, ст. 1142
12-51

Журнал проведення інструктажів щодо правил користування дезінфекційними засобами
Постійно, ст. 100-б
12-52

Документація з контролю за організацією дитячого харчування
Доки не мине потреба, ст. 18-б
12-53

Журнал амбулаторного прийому лікаря-стоматолога
5 років, ст. 728
12-54

Картотека страв
1 рік, ст. 809
12-55

Журнал бракеражу готової продукції (дошкільні групи)
1 рік, ст. 1788
12-56

Журнал обліку та планування профілактичних щеплень
3 роки, ст. 733
12-57

Журнал проведення інструктажів із співробітниками
Постійно, ст. 100-б
12-58

Журнал здоров’я працівників дошкільних груп
5 років, ст.740
12-59

Журнал обліку відходів
3 роки, ст. 808
12-60

Журнал обліку битого посуду
3 роки, ст. 808
12-61

Журнал обліку приготування дезінфекційних засобів
3 роки, ст. 808