asyan.org
добавить свой файл
1


ХАРКІВСЬКА

СПЕЦІАЛІЗОВАНА

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 80

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 80

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИН А К А З
01.02.2013 № 49


Про проведення шкільного


конкурсу-огляду класних сайтів

у 2013 році
На виконання міської Комплексної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова» на 2011-2015 роки, плану роботи школи, з метою формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб, інтенсифікації навчання і виховання за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій, створення системи сайтів усіх класів школи для опублікування кращих надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережних учнівських об'єднань
Н А К А З У Ю:

 1. Затвердити:

1.1. Умови проведення шкільного конкурсу-огляду класних сайтів у 2013 році − далі Конкурсу-огляду (додаток №1).

1.2. Склад оргкомітету Конкурсу-огляду (додаток №2).

1.2.Склад журі Конкурсу-огляду (додаток №3).

 1. Оргкомітету:

  1. Провести Конкурс-огляд - лютий-березень 2013 року.

2.2. Підбити підсумки та оприлюднити результати Конкурсу-огляду.

До 31.03.2013

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Коршак О.А., учителю інформатики Сасик Л.Г.:

  1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення підготовки та проведення Конкурсу-огляду.


Лютий-березень 2013 року

3.2. Провести шкільний Конкурс-огляд згідно з Умовами проведення та визначити переможців серед 1-4 класів, 5-8, 9-11 класів.

До 31.03.2013

 1. Класним керівникам 1-4, 5-11 класів довести інформацію про організацію та проведення шкільного Конкурсу-огляду до всіх учасників навчально-виховного процесу (учителів, батьків, учнів).

До 04.02.2013

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Коршак О.А.Директор

Харківської спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів № 80

Харківської міської ради

Харківської області І.І. Черномаз
Коршак 933031
З наказом ознайомлені:


№ з.п.

Назва посади

ПІБ

Підпис

Дата ознайомленняЗаступник директора з навчально-виховної роботи

Коршак О.А.

Учитель інформатики

Сасик Л.Г.

Класний керівник

Щербина В.П.

Класний керівник

Штих Т.В.

Класний керівник

Попова Н.М.

Класний керівник

Моїсєєва Н.М.

Класний керівник

Пашкова Н.О.

Класний керівник

Полякова Т.В.

Класний керівник

Росляк А.М.

Класний керівник

Постульга Т.Г.

Класний керівник

Олейникова О.О.

Класний керівник

Низинська Л.О.

Класний керівник

Даценко Л.В.

Класний керівник

Походунова Л.О.

Класний керівник

Марчак О.Й.

Класний керівник

Ліхньовська Т.В.

Класний керівник

Смагіна О.В.

Класний керівник

Ткачук Е.І.

Класний керівник

Борікова П.О.

Класний керівник

Ополоніна Л.М.

Класний керівник

Лукавенко Т.П.

Класний керівник

Болобан Н.В.

Класний керівник

Духнік С.І.

Класний керівник

Лялюк В.О.

Класний керівник

Таран О.В

Класний керівник

Колосова Н.С.

Класний керівник

Сергієнко О.О.

Класний керівник

Шестопалова К.В.

Класний керівник

Утюжнікова О.М.

Класний керівник

Варрава Н.Е.

Класний керівник

Іщук Л.А.

Додаток № 1

до наказу по Харківській

спеціалізованій школі

І-ІІІ ступенів № 80

Харківської міської ради

Харківської області

від 01.02.2013 № 49


Умови проведення

шкільного конкурсу-огляду сайтів 1-4, 5-8, 9-11 класів

у 2013 році


 1. Загальні положення

Шкільний конкурс-огляд сайтів у 2013 року (далі Конкурс-огляд) проводиться серед 1-4, 5-8, 9-11 класів .

Загальне керівництво Конкурсом-оглядом здійснює адміністрація Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 80 Харківської міської ради Харківської област.

 • 1.1.Шкільний Конкурс-огляд проходить у березні 2013 року.

2. Мета та завдання Конкурсу-огляду:

2.1. Метою Конкурсу-огляду є формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб, інтенсифікації навчання і виховання за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій, створення системи сайтів усіх класів школи для опублікування кращих надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережних учнівських об'єднань

 1. ^ Оргкомітет та журі Конкурсу-огляду

  1. Для організації та проведення Конкурсу-огляду створюються оргкомітет і журі, склад яких затверджується наказом директора Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 80 Харківської міської ради Харківської області.

  2. Членами журі можуть бути працівники управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району, педагогічні працівники школи, члени учнівського самоврядування.

  3. Оргкомітет визначає порядок, форми, місце, дату проведення Конкурсу-огляду. Забезпечує організаційну підготовку, створює імідж Конкурсу-огляду, пропагує його результати, видає та розповсюджує інформаційні матеріали.

  4. Журі Конкурсу-огляду обирає критерії оцінювання класних сайтів, складає протоколи, визначає переможців Конкурсу-огляду.

 2. Порядок проведення Конкурсу-огляду

  1. До участі у шкільному конкурсі допускаються всі класи школи.

3.2. Конкурс-огляд класних сайтів проходить шляхом оцінювання оформлення та матеріалів, розміщених на сайті класу.

 1. Критерії оцінювання роботи класних сайтів:

Сайти оцінюються по інтегральному сумарному критерію, який складається з наступних компонентів:

 1. Якість інформаційного наповнення сайту за розділами:

  • Навчання – 2 бали;

  • Спорт – 2 бали;

  • Захоплення – 2 бали;

  • Досягнення – 2 бали;

  • Оголошення – 2 бали;

  • Дошка подяки – 2 бали;

  • Інше (таке, що має певну оригінальність, несхожість на інші сайти класів) – 10 балів.

 2. Дизайн сайту – 5 балів.

 • Загальне цілісне художнє враження, оригінальність, новизна дизайну сайта класу;

 • Використання для сторінок сайта єдиного стилю (шрифти, заставки, оформлення), єдиної кольорової гами.;

 • Гнучкість дизайна ті коректність маштабування зображень сайта.

 1. Зручність інтерфейса – 3 бали.

 • Наявність карти сайта;

 • Наявність і зручність пошуку інформації на сайті;

 • Наявність сторінки, що нового в житті класу;

 • Структура сайта – доступ до будь-якої сторінки сайта.

 1. Інтерактивність сайта – 3 бали.

 • Наявність контактної інформації;

 • Наявність розділів опитувань, голосувань, форумів;

 • Наявність адреси електронної пошти адміністратора сайта;

 • Рейтинг сайта.

 1. Визначення та нагородження переможців.

  1. Журі оцінює роботу класних сайтів за встановленими критеріями.

  2. Визначення переможців здійснюється як за загальною кількістю балів, так і за окремими напрями роботи визначеними в критеріях оцінювання.

  3. Переможці Конкурсу-огляду нагороджуються дипломами Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 80 Харківської міської ради Харківської області.

  4. За згодою журі оргкомітет Конкурсу-огляду має право встановлювати додаткові призи.

  5. Нагородження переможців Конкурсу-огляду відбувається в день, визначений оргкомітетом.


Додаток № 3

до наказу по Харківській

спеціалізованій школі

І-ІІІ ступенів № 80

Харківської міської ради

Харківської області

від 01.02.2013 № 49
Склад журі Конкурсу-огляду «На кращий класний сайт»

Голова журі - Черномаз Ірина Іванівна – директор школи

Члени журі:

 • Піддубна Ганна Валеріївна - заступник директора з навчально-виховної роботи;

 • Дмитрикова Олена Володимирівна; - заступник директора з навчально-виховної роботи;

 • Щербина Ірина Василівна – практичний психолог школи;

 • Сасик Лідія Григорівна – учитель інформатики;

 • Літвінова Анастасія Євгеніївна – педагог-організатор;

 • Пономаренко Ольга – учениця 10-Б класу;

 • Деревнін Олександр – 9-Б клас.


Додаток № 2

до наказу по Харківській

спеціалізованій школі

І-ІІІ ступенів № 80

Харківської міської ради

Харківської області

від 01.02.2013 № 49

Склад оргкомітету Конкурсу – огляду «На кращий класний сайт»

 • - Коршак Олена Анатоліївна – заступник директора з навчально-виховної роботи;

 • Зальотова Зоя Миколаївна - заступник директора з навчально-виховної роботи;

 • Абаньшина Олена Володимирівна – соціальний педагог школи.