asyan.org
добавить свой файл
1

Харків – моя мала Батьківщина: Навчальний посібник з народознавства / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди / За ред. І.Ф.Прокопенка. – Ч.: ОВС, 2003. – 544 с.

Посібник присвячений історії та сучасності міста Харкова. У книзі характеризуються особливості природного середовища, історія, населення, економіка, культура, освіта, наука; висвітлюється роль Харкова і Слобожанщини в національному відродженні України, подаються відомості про видатних діячів Харківщини.


^ Кеворкян К.Э.

Первая столица / Худож.-оформитель А.С.Юхтман. – 3-е изд. – Х.: Фолио, 2002. – 282 с.

Книга известного журналиста, руководителя, автора и ведущего видеоканала «Первая столица» Константина Кеворкяна, выпускника нашей школы № 133, посвящена истории и культуре Харькова – от его основания до наших дней.

Включены также публицистические статьи, в которых анализируется прошлое и настоящее города, а также путевые очерки о разных странах мира.

Неизвестный Харьков / Худож.-оформитель И.Мисропян. – Х.: ОАО «Книжная фабрика им. М.В.Фрунзе, 2006. – 270 с.

Книга состоит из сценариев, в разные годы созданных журналистами видеоканала «Первая столица», и объединённых общей идеей – любовью к истории нашего удивительного и загадочного города.
Описи Харківського намісництва кінця ХVІІІ ст.: Описово-статистичні джерела / АН УРСР. Археогр. комісія та ін. Упоряд. В.О.Пірко, О.І.Гуржій; Редкол. П.С.Сохань (відп. ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1991. – 222 с. – іл.

Видання продовжує серію публікацій описово-статистичних джерел, початок якій було покладено випуском описів Київського намісництва. До нього увійшли оригінальні рукописні та друковані пам’ятки, у яких подано характеристику території Слобідської України, її амміністративно-політичного устрою, наводиться кількісний склад та соціально-етнічна структура населення, описуються його побут та культура на кінець ХVІІІ ст.^ Можейко І.Ю. та ін.

Сто знаменитих харків’ян. – Х.: Фактор, 2004. – 172 с.

Ця книга являє собою збірник сценаріїв про життя відомих людей, доля яких так чи інакше пов’язана з нашим містом. звичайно, цих людей більше ніж сто, однак певний числовий магнетизм справив свій вплив на укладачів збірника, а тому до цієї книги не увійшли біографії багатьох із тих, кого жителі Харкова справедливо вважають знаменитими харків’янами. Добре, що про їх життя і діяльність і так написано дуже багато.


^ Потрашков С.В.

Харьковские полки: Три века истории. – Х.: ОКО, 1998. – 152 с.: іл.

Без малого три века насчитывает история харьковских полков. Они принимали участие почти во всех войнах, которые вела Россия, достойным образом разделяли славу её побед и горечь поражений.

Нелёгкой оказалась судьба казачества, заселившего и освоившего плодородные земли Слобожанщины. Ему пришлось пережить опустошительные набеги татар, разорительные реформы самодержцев, изнурительные походы в чужие земли, произвол и грабежи собственной старшины.

Памяти наших героических предков и посвящает свою книгу автор.
^ Красовицкий Б.М.

Столичный Харьков – город моей юности. – 2-е изд., испр. и доп. / Худож.-оформитель С.И.Правдюк. – Х.: Фолио, 2004. – 111 с.

Известный харьковский учёный, доктор химических наук, лауреат Государственной премии Украины Б.М.Красовицкий в своих воспоминаниях рассказывает о родном городе, его улицах и площадях. Детство и юность автора пришлось на то памятное время, когда Харьков был столицей Украины.

Харків’яни. Поема про місто в цитатах поетичних творів. – Х.: ТАЛ «Слобожанщина», 2007. – 436 с.

Ця унікальна книга повідає вам про Харків мовою поетичних творів багатьох відомих і не дуже відомих широкому загалу авторів. Вона поєднала в собі історію і сьогодення міста, його неповторні риси та уподобання, великі перемоги та споконвічні негаразди. Ви побачите Місто очима талановитих і, головне, небайдужіх до його долі людей, які чи жили і бували в Харкові колись, чи живуть в ньому й досі.
Історія міста Харкова ХХ століття / О.Н.Ярмиш, С.І.Посохов, А.І.Нештейн та ін.; Худож.-оформлювач І.В.Осипов. – Х.: Фоліо; Золоті сторінки, 2004. – 686 с.

Колективна наукова монографія, яка підготовлена з нагоди 350-річчя м.Харкова, знайомить читача з історією одного з найбільших міст України. В центрі уваги авторів – політичне, економічне та культурне життя у ХХ столітті. Узагальнююча праця базується на попередніх наукових розробках та нових архівних матеріалах.