asyan.org
добавить свой файл
1
Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпропетровської міської ради

Вул.. Скрябіна, 41, тел., факс 23-91-92, 716 41 47

Вчитель вищої категорії

Половинка Алла Дмитрівна

Тема: Фізичні та хімічні властивості кислот.

Витискувальний ряд металів.
Мета: сформувати уявлення про фізичні та хімічні властивості кислот,

особливості взаємодії металів з кислотами; ознайомити учнів із

рядом активності металів, сформувати уявлення про реакції

заміщення; сформувати вміння застосовувати ряд активності

металів для прогнозування можливості перебігу хімічних

реакцій; розвивати навички складання хімічних рівнянь реакцій;

розвивати вміння спостерігати та робити висновки.

Тип уроку: комбінований.

^ ХІД УРОКУ
І Організаційний етап
ІІ Актуалізація опорних знань учнів

1.Хімічний ринг

(проводиться змагання між рядами)

Питання:

  • Що таке кислота?

  • Із чого складається кислота?

  • На які групи вони поділяються?

  • Як визначити валентність кислотного залишку?

  • Привести приклади 1, 2, 3,- основних кислот.

  • Привести приклади сильних і слабких кислот.

^ 2.Гра « Склади формулу»

На дошці розташовані картки із складовими частинами кислот, із цих складових частин необхідно скласти якомога більше формул. Перемагає той, хто складе більшу кількість формул кислот і дасть їм вірну назву.

Складові частини: Н , СО3 , NO3 Н 2 , CI , PO4 , H 3 , SO4

ІІІ Формування і розвиток основних знань, вмінь та навичок.
^ 1. Фізичні властивості кислот.

Робота з підручником. Учні ознайомлюються з фізичними властивостями кислот за підручником ( стор. 55) і виконують завдання

а) випишіть приклади кислот у різних агрегатних станах;

б) випишіть приклади розчинних і нерозчинних кислот;

в) яку будову – молекулярну чи не молекулярну – мають кислоти?
^ 2. Хімічні властивості кислот.
- Дія кислот на індикатори. (Демонстрація 1.)

У три пробірки із кислотою додаємо по кілька крапель різних індикаторів: у першу – лакмус, у другу – метиловий оранжевий; у третю – фенолфталеїн.

Бесіда:

а) чи відбулись хімічні реакції? Чому ви так вважаєте?

(бо відбулась зміна кольору – одна з ознак хімічних реакцій ).

б) про що ми дізналися, досліджуючи дію кислот на індикатори?

( Лакмус і метилоранж змінили забарвлення фенолфталеїн не змінив).

в) то що ж це за речовини – індикатори?

( Це речовини, які змінюють своє забарвлення під впливом кислот).
- Дія кислот на метали. (Демонстрація 2.)

У три пробірки з кислотою додаємо в першу – магній, в другу – цинк, в третю – мідь.

Спостерігаємо, як відбуваються реакції.

Бесіда: а) чи відбувається хімічна взаємодія? ( Так, але тільки у

першій та другій пробірках) .

б) за якою ознакою зроблений висновок? ( Однією з ознак

хімічних реакцій є виділення газу).

в) чому ж не відбувається взаємодія міді з кислотою?

^ Пояснення вчителя. ( розповідь про витискувальний ряд металів)

г) то які ж продукти реакції утворилися під час взаємодії

металів з кислотами?

Демонстрація 3.

На годинникове скельце наносимо декілька крапель розчину з першої чи другої пробірки, в якій магній або цинк прореагував з кислотою, і тримаємо щипцями скельце над полум’ям спиртівки. На скельці стають помітними кристали.

Пояснення вчителя. ( Це кристали нової складної речовини, що утворилася в результаті реакції, - солі).Записуємо рівняння хімічної реакції:

Мg + 2HCL =MgCL2 + H2

- Взаємодія кислот з основними оксидами. Демонстрація 4.

Чорний порошок купрум (ІІ) оксид обробимо хлоридною кислотою і отримаємо розчин зеленкувато – блакитного забарвлення. Якщо повільно випаровувати з нього воду, то утворяться зеленкувато – блакитні кристали купрум (ІІ) хлорид. Записуємо рівняння хімічної реакції:

Cи O + 2 H CL = CиCL2 + H2O

Вчитель звертає увагу учнів на те, що ця реакція відбувається між двома складними речовинами, а це значить, що ми познайомились з ще з одним типом хімічних реакцій – реакцією обміну.
^ Реакції, в яких дві складні речовини обмінюються своїми складовими частинами, називаються реакціями обміну.

ІV. Узагальнення та систематизація знань.

Фронтальна бесіда:

1. Які хімічні властивості кислот вам відомі?

2. Яку інформацію несе витискувальний ряд металів?

3. Робота біля дошки.

Дописати рівняння реакцій:

Z п + H2SO4 =

АІ + НСL =

MgO + HNO3 =

Ag + HCL =

4. Заповни таблицю


НNO3

x

NaNO3

x

H2 SO4

Al2(SO4)3

HCl

ZnO

x


5. Розв’яжіть задачу

Унаслідок взаємодії магнію з сульфатною кислотою кількістю речовини 0,5 моль можна добути водень об’ємом (н. у.)

а) 8,4 л б) 11,2 л в) 22,4 л г) 5,6 л

V. Підсумки уроку:

1. Оцінювання роботи учнів на уроці, мотивація оцінювання.

2. Домашнє завдання.

Вивчити конспект, підручник § 9, 10. Виконати завдання на с. 61.