asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Чернівецька спеціалізована школа І ступеня № 15

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ РОБОТИ
З БАТЬКАМИ УЧНІВ 1 – 4 – их КЛАСІВ
ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОГО
ІНТЕРЕСУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ”

Підготували вчителі

початкових класів

Дубініна Н.В.,

Саприкіна І.М.,

Трофимчук Т.М..

Чернівці, 2012

ЗМІСТ ПРОЕКТУ

1. Батьківські збори „ Формування читацького інтересу у дітей молодшого

шкільного віку”.

2. Виховні заходи.

2.1. „ Посвячення в читачі” для учнів 1 – их класів.

2.2. „ Тато, мама і я – читацька сім”я”. Усний журнал для учнів 3 – 4 – их

класів.

3. Література.

Мета проекту: допомогти батькам усвідомити значеннячитання в житті ди-

тини; надати практичні поради щодо прищеплення дітям

любові до читання, покращення техніки читання; заохочува-

ти батьків знаходити час і можливість для сімейного читання

та обговорення прочитаного.

^ Завдання проекту:

- формування у дітей навичок правильного, свідомого і вираз-

ного читання;
- своєчасне виявлення читацьких інтересів учнів в школі і вдо-

ма;
- інтеграція родинного і шкільного виховання;
- створення умов щодо формування читацьких інтересів в шко-

лі і вдома.

Вид проекту: дослідницький.

За формою: колективний.

За часом: довготривалий.

^ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ
ДО ЧИТАННЯ”
БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ
У 2 – му КЛАСІ

Мета. Допомогти батькам усвідомити значення читання у житті дитини, надати практичні поради щодо покращення техніки читання дітей; заохочувати батьків знаходити час і можливості для сімейного читання.

Обладнання. Виставка дитячих книг за різними віковими категоріями, виставка дитячих малюнків «Моя улюблена книга», плакат «Як викликати у дітей інтерес до читання», плакат з правилами читача, поради батькам американського психолога В.Вільямса «Як прищепити дитині любов до читання», пам’ятка для батьків «Як обговорювати з дітьми прочитане», анкети для батьків, анкети для дітей, індивідуальні картки для батьків «Як я читаю», «Діаграма швидкості читання».

^ Хід зборів

1. Вступне слово вчителя. Оголошення теми батьківських зборів.

Тема наших зборів - «Як формувати в дітей інтерес до читання». Зверніть увагу на цитату, записану на дошці: «Бійтеся, діти, ліні, як поганої звички, і чи­тайте ви щодня хоч по сторіночці».

Так писали, звертаючись до малюків, книго­видавці минулого століття. Але і зараз,понад 100 років опісля, в епоху всюдисущого телебачен­ня, відеофільмів і комп’ютерів цей заклик не зас­тарів. Чому ж дитині так необхідне читання? Як прищепити йому любов до книг? Ці питання цікавлять усіх батьків, і сьогодні ми спробуємо на них відповісти.

Пропоную звернутися до усної народної творчості, до прислів’їв про читання, які перевірялися століттями багатьма поколіннями людей.

^ 2. Робота батьків у парах.

Пригадайте кінець прислів’їв.

На дошці запис:

 • Книга — кращий... (товариш).

 • 3 книгою жити — ... (століття не сумувати).

 • Читання — найкраще... (навчання).

 • Будеш книги читати — ... (будеш все знати).

 • Книга вчить, як... (на світі жити).

^ 3. Висновки вчителя.

3.1. Значення читання в житті людини

Думаю, що ця робота нам нагадала про важливість читання, про його необхідність. Послухайте, що пи­сав про читання видатний педагог В.А. Сухомлинський: «...Можна жити і бути щасливим, не ово­лодівши математикою. Але не можна бути щасли­вим, не уміючи читати. Той, кому недоступне мисте­цтво читання, - невихована людина, етичний неук».

Сьогодні Україна перебуває в новій соціальній реальності, що вже призвело до зміни суспільних ін­тересів, усієї ієрархії духовних цінностей її громадян. Духовна криза людства — нині найбільша тривога світу. І саме ця криза вимагає перебудови і нового мислення.

Духовне відродження українського народу немож­ливо уявити без впливу книги, бо саме книга є одним з активних чинників виховання: виховання совісті, моралі, формування загальнолюдських цінностей, на­ціональної свідомості, любові до рідного краю, рідної мови, екологічної культури.

Донедавна книга була для людини основним дже­релом інформації, а читання — популярним способом проведення дозвілля. Тепер у неї з’явилися могутні су­перники — телебачення, комп’ютер, відеоігри. Багато хто вважає читання «зайвою тратою часу», віддаючи перевагу екранізованим версіям творів.

Створити повну і вірогідну картину ставлення дітей до читання сьогодні дуже складно. Це пов’язано з тим, що держава недостатньо переймається проблемами ди­тячого читання. Не було проведено жодного всеукра­їнського дослідження стану справ у цій сфері.

Для сучасного читання дітей характерне:

 • поступове зниження інтересу до друкованого слова, спад престижу читання;

 • зменшення числа тих, хто віддає перевагу чи­танню у вільний час;

 • зростання кількості дітей, які обмежуються читан­ням літератури, пропонованої шкільною програмою.

Багато вчителів і батьків незадоволені тим, що їхні діти не люблять читати. Але змусити дитину вчитися неможливо, навчанням потрібно зацікавити. Кожна книга повинна прийти до дитини у відповідному віці, інакше дружба з нею може й не відбутися.

  1. ^ Коли потрібно прищеплювати дитині любов до книги?

Читання вимагає праці (до речі, не тільки від дітей, але і від батьків). Телевізор дивитися набагато легше. З читанням все інакше. Як ви думаєте, з якого віку потрібно прищеплювати любов до книги?

(Відповіді батьків).

На думку ди­тячих психологів, любов до читання потрібно щепи­ти буквально з «пелюшок». Дитина краще буде роз­виватися, якщо в неї над колискою читають книги (причому необов’язково дитячі, можна, наприклад, класичну поезію).Це відкладеться у нього в підсвідо­мості, і у своєму «дорослому» житті він обов’язково пригадає про почуття.

Процес залучення до світу книг повинен почина­тися ще в ранньому дитинстві, вже тоді, коли батьки читають дитині перші казки. Дуже добре, коли чи­тання чергується з розглядом картинок. Перші книжки малюка повинні бути яскравими, ілюстро­ваними. Вже починаючи з 3-4 років слід проводити роботу щодо навиків дбайливого ставлення до кни­ги: акуратного перегортання сторінок, необхідності закладок, зберігання книг у визначеному місці і так далі.

Існує думка про те, що вроджені здібності до чи­тання у дітей виявляються у віці від 18 місяців до З років. А от психологи вважають, що прищепити лю­бов до книги та читання можна ще до 9 років. Пізні­ше зробити це складно і практично неможливо. Отже, процес залучення до пізнання світу через книгу при­падає на дошкільний і молодший шкільний вік.

Прищеплення дітям інтересу до читання, конста­тує наука, на 90 % залежить від батьків. Головна від­мінність сімейного читання від інших його видів — класного і позакласного — полягає в тому, що батьки, читаючи своїй дитині книгу, починають по-справж­ньому займатися її духовним розвитком, формуван­ням її особистості.

Починати знайомити малечу із книгою необхідно з перших років життя. Дитина вчиться спочатку слу­хати книгу, потім перегортати сторінки, запам’ято­вувати слова. Читання дає їй можливість посміятися та поплакати разом з героями, навчитися не губити­ся в життєвих небезпеках. Щаслива та дитина, яка має таке щоденне безпосереднє спілкування з кни­гою через батьків.

Книга приносить дитині задоволення, і вона періо­дично повертається до неї, просячи старших читати ще і ще. І читати книгу слід стільки разів, скільки захоче малюк. Це не примха. Просто у дитини є бажання за­нуритися в процес пізнання книги і знову зустрітися з героями твору, ще раз (або й більше) пережити з ними їхні пригоди. Читати можна будь-де: на природі, у поїзді, на пляжі... А коли дитина починає робити перші кроки в процесі самостійного читання, корисно давати їй про­читати вже знайомі тексти, не раз чуті від батьків.

Малюки люблять книжки з маленькими текстами та яскравими малюнками. Тому на цьому етапі корис­но «підсунути» комікси і дайджести (своєрідні сцена­рії окремих мультфільмів). Це зворотний зв’язок між фільмом і книжкою в картинках. Звичайно, це не чи­тання «для душі», а тільки короткочасний засіб ово­лодіння технікою вільного читання.

  1. ^ Читання – найважливіший фактор успішного навчання школяра

На успішність учнів впливає багато різноманітних факторів. Але одним із найважливіших є вміння сві­домо, правильно, виразно та швидко читати. Дитина, яка не вміє добре читати, стикається із труднощами під час виконання домашніх завдань, їй нецікаво на уроках, вона приречена на розумову обмеженість і за­учування матеріалу. Такий учень не буде активним читачем бібліотеки, не відчуватиме потреби спілку­вання з книгою, бо читання приносить йому не задо­волення, а муку. Що таке читання або вміння дитини читати? Це, насамперед, наявність інтересу до читан­ня, до книги як джерела пізнання. Виховати інтерес до читання неможливо без допомоги батьків, їх ласки, турботи, мудрого слова, поради.

  1. ^ Роль сім’ї у формуванні любові до читання

Упевненість, у своїх силах і можливостях зароджу­ється в дружній, теплій атмосфері сім'ї. Дитина потре­бує підтримки, уваги й поваги. Якщо в сім'ї шанують книгу, то так до неї ставитиметься й дитина. Не тільки в школі, а й удома слід учити дітей читати й любити книжки. Мабуть, немає батьків, які б не хотіли навчити своїх дітей швидко й виразно читати, викликати інтер­ес до читання. Адже роль книги в житті дуже велика. Хоч би чим захоплювалася дитина — історією, при­родознавством, технікою, науковими пошуками — на допомогу їй завжди прийдуть книги. Вони відкриють нові обрії, допоможуть торкнутися історії народу, та­ємниць природи, буття. Працювати з книгою дитина вчиться з першого шкільного дня на всіх уроках, але треба і вдома приділяти значну увагу спілкуванню з нею. Маленький учень має працювати в школі з допо­могою вчителя, удома — з допомогою батьків.

Читання нерозривно пов’язане з письмом, а також з іншими навчальними предметами. У більшості ви­падків, якщо учень добре читає, він грамотно пише, краще розвинений, естетично вихований. Якщо він уміє визначати головну думку твору, зробити вис­новки з прочитаного, тобто здатний логічно мислити, йому легше розв’язувати задачі з математики. Дитині, котра погано читає, складно виконувати домашні зав­дання, їй нецікаво на уроках.

Нам слід прагнути, щоб наприкінці початкової школи більша частина учнів мала швидкість читання не нижчу, ніж 120 слів за хвилину.

Добра книга — і вихователь, і вчитель, і товариш. Недарма видатні люди закликати до читання:

...Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь.

Т.Шевченко
Любіть книгу... Вона полегшить вам життя... Вона вчить вас поважати людину і самих себе, вона окрилює розум і серце почуттям любові до світу, до людини.

^ Максим Горький
Книги — морська глибина:

Хто в них пірне аж до дна,

Той, хоч і труду мав досить,

Дивнії перли виносить.

І. Франко
Читання — найкраше навчання.

О. Пушкін


  1. ^ Що і як читати з дітьми ?

Виникає запитання: що і як читати з дітьми? На­самперед, слід самому ознайомитися зі змістом кіль­кох дитячих книжок. Це допоможе краще зрозуміти світ захоплень дитини. Від деяких батьків можна почу­ти, що вони купують багато книжок, а дитина на них і не дивиться. Звичайно, вони помиляються, думаючи, що куплена книжка одразу має сподобатися синові чи доньці. З боку дорослих потрібна велика увага до чи­тання молодшого школяра.

Якщо дитина тільки починає виявляти інтерес до самостійного читання, купуйте їй тоненькі книжечки з великими малюнками, бо сторінка з великою кіль­кістю тексту й без ілюстрацій лякає дитину. Але з кож­ною самостійно прочитаною сторінкою зростає впев­неність у власних силах.

Треба прагнути, щоб книги були різноманітні: казки, пригоди, оповідання про тварин і рослини, про школу, музику й мистецтво. Добираючи книжки, слід зважати на індивідуальні особливості, інтереси дітей. Хлопчики часто захоплюються пригодниць­кою літературою. Цей потяг до пригод цілком зро­зумілий, але його треба спрямувати в потрібне рус­ло. Слід простежити, щоб книжки пригодницького жанру не були єдиними в бібліотечці дітей, щоб їм до рук не потрапляли книги для дорослих. Якщо ди­тину цікавить життя рослин і тварин, нові машини, подорожі, треба добирати книги, з яких вона мо­гла б одержати відповідну інформацію. У вихованні любові до книги можуть допомогти й незначні, на перший погляд, моменти. Наприклад, власна бібліотечка, поличка для книжок, можливість обмінюватися книжками з товаришами — усе це сприяє за­цікавленню дітей.

Найчастіше, поки дитина мала, дорослі читають їй. Але як тільки вона йде до школи, батьки гадають, що вона може читати сама. А коли синові чи доньці мине 8 -10 років, ми стаємо учасниками такого діалогу: « Ну. як книга?» — «Нічого, нормальна». І батьки відчувають, то між ними й дитиною — стіна нерозуміння. Щоб уникнути таких сцен, слід організовувати сімейне читання. Під час цього читання мати й батько відкриваються для дитини з нового боку, та й батьки розуміють, що діти подорослішали, що з ними можна говорити не тільки про оцінки. Щоб привчити дітей читати самостійно, можна використати певні прийоми. Наприклад, хтось із дорослих починає читати дити­ні, але на найцікавішому місці зупиняється. Захопле­на подіями в книзі, бажаючи дізнатися, що станеться далі, дитина переважно дочитує самостійно. Дорослі обов’язково мають запитати, про що вона прочита­ла, похвалити за самостійність, висловити сподіван­ня, що тепер вона частіше читатиме сама. Наступну книгу можна починати читати так само. Поступово в дитини прокинеться любов до читання. Можна роз­повісти захопливий епізод із книги. Молодший шко­ляр обов’язково запитає: «А що далі? Розкажи, що було потім». Замість відповіді треба дати книгу: «Прочитай, тут знайдеш багато цікавого».

Важлива атмосфера читання й слухання в сім’ї. На вечори сімейного читання можна запрошувати друзів дітей. Виховання любові до книги відбувається зна­чно легше в тих сім’ях, де дорослі самі люблять читати й багато говорять про книги.следующая страница >>