asyan.org
добавить свой файл
1

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Організаційна карта підрозділу

Найменування процесу: Коригуючі дії

Керівник підрозділу:

Заступник директора з питань економіки і фінансів

Власник процесу:

Генеральний директор

Шифр:

Дата набуття чинності:

^ Нормативні документи:

ISO 9000:2001 Система менеджменту якості

ISO 9001:2001 (пункт 8.5.2) Система менеджменту якості. Вимоги.

Статут підприємства, робочі інструкції, законодавче забезпечення, технологічні карти, схеми процесів, методичні вимоги та інші акти, що регулюють господарську діяльність.

^ Вхідні потоки:

Протоколи нарад, пропозиції щодо удосконалення процесу управління ТОВ Вестра

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:

Скоригований та затверджений пакет документів , які повинні бути легко ідентифікованими, чіткими, адекватними та актуальними.

Перевірка: Проводиться з метою перевірки ефективності та результативності управління організацією, а також з метою визначення подальшого шляху розвитку організації

^ Особа, що відповідає за передачу (постачальник):

Начальники відділів МТЗ, управління персоналом, збуту та маркетингу

Вихідні потоки:

Управлінські рішення щодо подальшого шляху розвитку організації

^ Форма передачі вихідних потоків і вимоги:

Підготовлені письмові висновки, звіти протоколи, а також накази та рекомендації

Перевірка:

Підтвердження того, що вище керівництво отримало звіт та висновок

^ Особа, що відповідає за приймання (споживач):

Генеральний директор

Критерії оцінки процесу:

Результативність, ефективність, достовірність даних, точність та важливість впливу на процес.

^ Необхідні записи і передача інформації:

Канцтовари, бюджет, приміщення, висновок про проведення дій, а також накази та рекомендації

Інформація передається одноразово.

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута:

Повторне проведення перевірки, а також перевірка компетентності управлінського персоналу і дотримання робітниками рекомендацій і наказів.

Відповідальність керівника підрозділу:

Несе відповідальність за донесення даних до підлеглих і потім конролює їх виконання