asyan.org
добавить свой файл
1
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(Україна)

Гуманітарний інститут

Кафедра

англійської філології і перекладу


СИБІРСЬКИЙ ФЕДЕРАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(Російська Федерація)

Інститут економіки, управління

та природокористування

Кафедра ділової іноземної мови


ФАХОВИЙ ТА ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА

VІ Міжнародна науково-практична конференція

^ Київ, Україна

5-6 квітня 2013 р.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції
“Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика”, яка відбудеться 5-6 квітня 2013 р. у Національному авіаційному університеті (м. Київ) за адресою: м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 8 (Гуманітарний інститут), кафедра англійської філології і перекладу.

До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вишів, науковці, аспіранти, магістранти, перекладачі-практики.

Наукова тематика конференції охоплює різноманітні аспекти теорії та практики перекладу, методики підготовки фахівців із перекладу.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Передбачається робота секцій:

1. Переклад фахових текстів – актуальні проблеми і перспективи.

2. Термінологія та переклад.

3. Соціокультурні та прагматичні аспекти перекладу.

4. Лексичні, граматичні та стилістичні аспекти перекладу.

5. Перекладацька традиція та перекладознавство.

6. Підготовка перекладачів на сучасному етапі.
Для участі у конференції необхідно до 10 лютого 2013 р. надіслати на електронну адресу конференції (див. нижче) або передати в оргкомітет особисто:

 • заявку учасника (бланк заявки додається);

 • матеріали доповіді у вигляді комп’ютерного файлу, оформлені відповідно до зазначених нижче вимог;

 • квитанцію про сплату організаційного внеску (скановану копію або оригінал).


^ Матеріали доповідей учасників конференції будуть опубліковані

у збірнику конференції, який учасники зможуть отримати під час реєстрації.

Фінансові умови участі:

 • організаційний внесок включає в себе витрати на видання збірника матеріалів доповідей (якщо їх обсяг не перевищує встановлених вимог (див. нижче), програми конференції та реєстраційний внесок і становить 200 грн.; оплата здійснюється банківським переказом або вноситься особисто до оргкомітету конференції до 10 лютого 2013 року;

 • учасники конференції, чиї матеріали доповідей за обсягом перевищують стандартні вимоги, сплачують 20 грн. за кожну додаткову сторінку;

 • доповіді докторів наук (як одноосібні та і в співавторстві) публікуються безкоштовно;

 • усі витрати (проїзд, проживання, харчування, окрім кави-брейків) – за рахунок учасників конференції. Просимо заздалегідь вирішувати питання про бронювання місць у готелях м. Києва. Звертаємо увагу, що основним днем роботи конференції буде п’ятниця, 5 квітня 2013 року.


Розсилання збірника матеріалів доповідей конференції по Україні не передбачається. Якщо Ви не зможете особисто взяти участь у конференції, збірник і програму можна буде забрати у зручний для Вас час на кафедрі англійської філології і перекладу НАУ. Оргкомітет може також надіслати Вам електронний варіант збірника.
Вимоги до матеріалів доповідей, що публікуються:

 1. Обсяг: 5-6 сторінок.

 2. Стандарти: формат Word; гарнітура шрифту – Times New Roman; розмір шрифту – 14 кегль; міжрядковий інтервал – 1.5; відступ абзацу – 0,53 см; поля – 2 см; сторінки без нумерації; при наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире, українські (російські) («») та латинські (“”) лапки. Прохання уніфікувати використання напівжирного шрифту та курсиву при виділенні прикладів та інших фрагментів тексту і не зловживати підкресленням.

 3. 1-й рядок, вирівнювання по правому краю: ім’я та прізвище автора (напівжирний курсив);
  2-й рядок, вирівнювання по правому краю: місто (курсив).

 4. Через один рядок відступу подається назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт напівжирний).

Через один рядок відступу друкуються матеріали доповіді.
Олександр Іванов

м. Київ
Перекладознавче тлумачення терміну «адекватність»
4. Бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки: [2, с. 34]. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, наприклад: [6; 7; 8], [8, с. 21; 9, с. 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.

5. Використані джерела зазначаються у кінці після заголовку Література (по центру). Перелік джерел оформлюється у порядку цитування відповідно до чинних стандартів. Зазначення міста видання, назви видавництва, року, загальної кількості сторінок (крім Інтернет-джерел) є обов’язковим.
Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам або надійшли пізніше 10 лютого 2013 року.

Просимо після відправлення матеріалів перевірити (електронною поштою або телефоном) надходження їх до оргкомітету.
^ Електронна адреса для надсилання матеріалів доповідей, заявок, копій квитанцій, запитів тощо:

conferencekiev@i.ua

Банківські реквізити для переказу коштів (у гривні):

Одержувач: КГРВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»

^ Рахунок: № 29240735020201

Код ЗКПО: 19357489

МФО: 300249

Банк одержувача: КГРВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» м. Київ

Призначення платежу: Перерахування коштів від (Прізвище, ініціали учасника конференції) для подальшого зарахування на СКР № 26251500005864 на ім’я Сидоренко Сергій Іванович, ід. номер 2437604135, без ПДВ.

^ Адреса оргкомітету:

Кафедра англійської філології і перекладу

Гуманітарний інститут НАУ

проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 8, ауд. 1403, 1409.

м. Київ, 03680

^ Телефони для довідок:

(44) 406 6836 Сидоренко Сергій Іванович (заст. голови оргкомітету)

(44) 406 7092 кафедра англійської філології і перекладу НАУ

Організатори щиро бажають усім майбутнім учасникам конференції творчого натхнення, цікавих зустрічей та корисного спілкування.
Оргкомітет конференції

^

Заявка

учасника VІ Міжнародної науково-практичної конференції


Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика

(5-6 квітня 2013 р.)


 1. Прізвище
 1. Ім’я
 1. По-батькові
 1. Місце роботи

(повна назва закладу, кафедри, підрозділу тощо)
 1. Посада
 1. Науковий ступінь,

вчене звання 1. Домашня адреса 1. Назва доповіді
 1. Назва секції, в рамках якої заявляється участь та планується доповідь 1. Варіант участі:

(прохання чітко зазначити, чи плануєте Ви особисто бути присутнім на конференції)

заочна участь

з публікацією матеріалу доповіді у збірнику матеріалів доповідей конференції
особиста участь

без доповіді
з доповіддю
з публікацією матеріалу доповіді у збірнику матеріалів доповідей конференції
 1. Телефони

(домашній, робочий, мобільний)
 1. E-mail