asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
Начальнику ________________ ГУМВС України

в __________ області

вул._____________ ,__,

міста ______________ ,__________ області

Громадян України ,
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________


ЗАЯВА ПРО ЗЛОЧИНИ

(у порядку ч.1 ст. 55, першого речення ст. 215 та ч.2 ст.217 КПК України)

про дії які, вчинені громадянкою України _________________________________(П.І.Б.), що мають ознаки складу злочину, передбаченого ст.189 КК України (Вимагання) .

Нами, громадянами України,___________________(П.І.Б.) та ___________________(П.І.Б.), отримано поштове відправлення у якому було вкладено лист з назвою: рішення № _____ від __.__.201_ року про застосування штрафних санкцій ( далі — рішення № _____ від __.__.201_ року), рішення №_____ від __.__.201_ року про застосування штрафних санкцій ( далі - рішення№______ від __.__.201_ року ) підписане громадянкою України ___________________(П.І.Б.). Ці листи громадянкою України ___________________(П.І.Б.)підписані від імені суб'єкта господарської діяльності - юридичної особи з назвою “Управління Пенсійного фонду України в м._______________ ___________ області Пенсійного фонду України” .

Відповідно до того, що Рішення № ____ від __.__.201_ року та Рішення №______ від ___.__.201_ року складено від імені , територіального органу виконавчої влади України , за ч.7 Указу Президента України №384 від 06.04.2011 року “Про пенсійний фонд України “, управління Пенсійного фонду України в м. ______________ __________ області, але у реквізитах цього листа управління ПФУ в м.______________ було вказано чомусь ЄДРПОУ 21792459 , як суб'єкта господарської діяльності .

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) створений і ведеться у порядку , встановленому Положенням про ЄДРПОУ, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N118.

Навіть назва ЄДРПОУ свідчить про те, що до нього не можуть бути внесені відомості про органи державної влади оскільки цей реєстр створений для реєстрації підприємств та організацій України, якими органи влади не можуть бути апріорі.

Згідно п.1 Положення про ЄДРПОУ Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України - це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.

Згідно п.3 Положення про ЄДРПОУ до Державного реєстру включаються дані про такі суб'єкти господарської діяльності:

юридичні особи, а також їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на території України і провадять свою діяльність на підставі законодавства України;

юридичні особи, а також їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи , розташовані за межами України, які створені з участю юридичних осіб України і діють відповідно до законодавства іноземних держав.

На підставі вищенаведеного до ЄДРПОУ можуть бути внесені відомості виключно про осіб , які здійснюють господарську діяльність і є суб'єкти господарської діяльності.

Таким чином наявність ідентифікаційного коду ЄДРПОУ і реєстрація у ЄДРПОУ доводять ту обставину, що ЮО “УПФУ в м._______________ “ є суб'єктами господарської діяльності.

Згідно ч.1 ст.8 ГК України Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. На підставі приписів ч.2 ст19 Конституції України та ч.1 ст.8 ГК України ЮО “УПФУ в м._______________ “ не може бути і не є органом державної влади.

У зв'язку з цим ___________________(П.І.Б.) не може бути начальником управління Пенсійного фонду України в м._______________ __________ області і тому не є посадовою особою державного органу влади, а отже не є суб'єктом владних повноважень і може виступати тільки від себе особисто у статусі громадянина України оскільки здійснення владних повноважень суб'єктами господарювання не передбачено жодною нормою чинного законодавства України.

За таких обставин між нами громадянами України, ___________________(П.І.Б.) та ___________________(П.І.Б.), та приватною юридичною особою суб'єктом господарювання “Управлінням ПФУ в м.______________ “ або громадянкою України ___________________(П.І.Б.) можуть виникати виключно цивільні правовідносини, які регулюються основним актом законодавства — цивільним кодексом України ( далі - ЦК України), а у випадку наявності господарських правовідносин Господарським кодексом України ( далі - ГК України).

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 173 ГК України :

1. Господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

2. Основними видами господарських зобов'язань є майново-господарські зобов'язання та організаційно-господарські зобов'язання.

Відповідно до ч.1 ст. 174 ГК України :

1. Господарські зобов'язання можуть виникати:

безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює господарську діяльність;

з акту управління господарською діяльністю;

з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать;

внаслідок заподіяння шкоди суб'єкту або суб'єктом господарювання, придбання або збереження майна суб'єкта або суб'єктом господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав;

у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій суб'єктів, а також внаслідок подій, з якими закон пов'язує настання правових наслідків у сфері господарювання.

Оскільки між нами громадянами України,___________________(П.І.Б.) та ___________________(П.І.Б.) та приватною юридичною особою , суб'єктом господарської діяльності управління ПФУ в м._______________ “ не може бути укладено і не укладалось будь яких господарських договорів, а предмет спору не випливає з господарських правовідносин, то даний позов не підлягає розгляду у місцевому господарському суді з огляду на приписи ст.17 ГПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 509 ЦК України :

1. Зобов'язанням є право-відношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

2. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 11 ЦК України :

1. Цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

2. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Між нами громадянами України,___________________(П.І.Б.) та ___________________(П.І.Б.), та приватною юридичною особою суб'єктом господарської діяльності управління ПФУ в м._______________, а також громадянкою України ___________________(П.І.Б.) не існує жодних правовідносин оскільки не укладалось ні будь яких господарських , ні будь-яких цивільних договорів та не вчинялось будь-яких інших правочинів, які б мали юридичним наслідком виникнення взаємних прав та обов'язків.

Не зважаючи на те, що у нас відсутні будь які зобов'язання перед суб'єктом господарювання приватною юридичною особою “ Управління ПФУ в м________________ “ , що має ЄДРПОУ ________ та не бюджетний рахунок №______________ МФО ______ та особисто перед громадянкою України ___________________(П.І.Б.), остання складає якісь рішення прикриваючись іменем суб'єкта господарювання - ЮО “УПФУ в м. ______________ “ та вимагає сплатити кошти у грошовому вимірі ,у розмірі ___ гривень з кожного на не бюджетний рахунок №______________ МФО____ .

Таким чином громадянка ___________________(П.І.Б.) суму у грошовому вимірі ___ гривень з кожного вимагає перерахувати :

- на рахунок приватної юридичної особи суб'єкта господарської діяльності ,управління ПФУ м.______________ код за ЄДРПОУ ________ ;

- та на не бюджетний рахунок №______________ МФО ______.

Оскільки за нормами ч.6 статті 9. Порядок обчислення і сплати єдиного внеску ЗУ “ Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” на який вона посилається у рішенні встановлено :

“6. Для зарахування єдиного внеску в центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, відкриваються в установленому порядку не бюджетні рахунки відповідному територіальному органу Пенсійного фонду. Зазначені рахунки відкриваються виключно для обслуговування коштів єдиного внеску”.

За п.2.1 Наказу Міністерства фінансів України від 31.08.2011 N 1077 Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15 вересня 2011 р. за N 1095/19833 Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

“2.1. Пенсійний фонд України та територіальні органи Пенсійного фонду України (далі - органи Пенсійного фонду України) відкривають в органах Казначейства України не бюджетні рахунки за балансовим рахунком 3719 "Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування" (далі - рахунок 3719) “.

Крім того відповідно до відповіді від __.__.2013 року №___/_______ приватної юридичної особи , суб'єкта господарської діяльності, управління ПФУ в м.________________ в управлінні Державної казначейської служби України у м.______________ управлінням відкрито рахунки із балансовим рахунком ____ і один з яких і є не бюджетний рахунок №______________.

Тому така протиправна вимога громадянки України ___________________(П.І.Б.) перерахувати нашу приватну власність гроші у розмірі ___ гривень з кожного на позабюджетний рахунок №______________ МФО ______ юридичної особи приватного права суб'єкта господарської діяльності управління ПФУ в м.______________ __________ області , яка має код за ЄДРПОУ ________ є ще одним підтвердженням , що така вимога не може виходити від органу державної влади , оскільки за нормами статті 3 Обмеження фінансування органів державної влади Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади"

"Органам державної влади забороняється ... мати позабюджетні спеціальні рахунки ".

Тому такі дії громадянки України ___________________(П.І.Б.) носять ознаки складу злочину встановленого статті 189. (Вимагання) КК України .

Думаю такі дії громадянки ___________________(П.І.Б.) є умисними з власної ініціативи.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 17, 55, 56, ч.1, 4, 5 ст. 214, першого речення ст. 215 КПК України,

прошу:

  1. Прийняти та невідкладно зареєструвати цю заяву про вчинені злочини до Єдиного реєстру досудових розслідувань та видати мені документ, що підтверджує прийняття і реєстрацію даної заяви про злочини, та її реєстрацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

  2. Розпочати за цією заявою про злочини досудове розслідування у формі досудового слідства відносно громадянки України , ___________________(П.І.Б.) , що мають ознаки складу злочину, передбаченого за вчинення дій, які мають ознаки складу злочину, передбаченого ст.ст.189 ( Вимагання ) Кримінального Кодексу України.

  3. Повідомити нас письмово у встановленому законом порядку та строк про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування вказаного злочину за ст. 189 ( Вимагання ) Кримінального Кодексу України, що вчинені.

Додаток :

1. Копія Рішення № _____ від __.__.201_ року складеного ________________(П.І.Б.) - 1 аркуш.

2.Копія Рішення № ____ від __.__.201_ року складеного ___________________(П.І.Б.) - 1 аркуш.

"____" _______ 2013 року

ЗАЯВНИКИ :


Начальнику ________________ ГУМВС України

в __________ області

вул. ____________ ,__,

міста ______________ ,__________ області

Громадян України ,

___________________(П.І.Б.) та

___________________(П.І.Б.)

вул.___________ , буд.___, кв.___

місто ________________________

_________________ області _____

тел. _________________________


следующая страница >>