asyan.org
добавить свой файл
1
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИПро додаткові заходи щодо державної
підтримки обдарованої молоді
З метою збереження і розвитку творчого потенціалу нації,
формування в суспільстві сприятливих умов для становлення
особистості та підтримки обдарованої молоді
п о с т а н о в л я ю:

1. Заснувати, починаючи з 2001 року, гранти Президента
України для обдарованої молоді.

2. Кабінету Міністрів України:

протягом першого півріччя 2000 року:

- подати на затвердження Положення про гранти Президента
України для обдарованої молоді і під час розроблення проектів
Державного бюджету України на 2001 і наступні роки передбачати
виділення коштів на їх фінансування;

- підготувати та подати на затвердження Президентові України
цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 - 2005 роки,
передбачивши в ній пріоритетні і першочергові заходи щодо
розширення соціально-правових гарантій молоді, сприяння у здобутті
освіти, залучення до наукової роботи, державного управління;

вирішити питання про створення державного благодійного фонду
підтримки обдарованої молоді;

забезпечити щорічне проведення всеукраїнських учнівських і
студентських олімпіад, творчих конкурсів, змагань;

вжити заходів до активізації роботи спеціалізованих
навчальних закладів для розвитку здібностей і обдаровань дітей та
молоді, дитячих закладів культури, спортивних шкіл і секцій,
позашкільних навчально-виховних закладів, прискорити розроблення
нормативно-правової бази для забезпечення діяльності таких
закладів, не допускати їх скорочення та ліквідації;

запровадити систему матеріального та морального заохочення
педагогічних працівників, які займаються навчанням і вихованням
обдарованої молоді, передбачивши створення для них належних умов
праці, побуту, поліпшення житлових умов тощо;

розширити практику створення спеціалізованих теле- і
радіопрограм для молоді.

3. Міністерству освіти і науки України, Міністерству культури
і мистецтв України, Міністерству охорони здоров'я України,
Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України,
Державному комітету інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України, Національній раді з питань молодіжної
політики при Президентові України:

активізувати наукові дослідження з питань навчання і
виховання обдарованих дітей, розробити методики і програми роботи
з такими дітьми, розширити мережу експериментальних закладів для
їх апробації;

внести в установленому порядку узгоджені пропозиції щодо
запровадження в Україні особистих карток учнів і студентів, за
якими надаються пільги під час відвідування ними бібліотек,
музеїв, театрів, виставок, спортивних заходів тощо.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити регіональні програми з питань роботи з обдарованою
молоддю, в яких передбачити:

збільшення видатків місцевих бюджетів на підтримку
обдарованої молоді, забезпечення ефективної діяльності
спеціалізованих навчальних закладів (гімназій, ліцеїв, колегіумів,
шкіл мистецтв, спортивних шкіл тощо), поліпшення умов їх
матеріально-технічного, фінансового і науково-методичного
забезпечення;

проведення регіональних молодіжних творчих конкурсів,
олімпіад, спортивних та інших змагань;

заснування регіональних фондів сприяння і підтримки розвитку
творчої особистості, регіональних стипендій для заохочення
талановитої учнівської і студентської молоді;

заходи щодо створення належних умов праці, побуту,
матеріального та морального заохочення педагогічних працівників,
які займаються навчанням і вихованням обдарованої молоді;

надання всебічної підтримки громадським організаціям, творчим
спілкам, програми яких спрямовані на роботу з обдарованою молоддю.
Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 24 квітня 2000 року
N 612/2000