asyan.org
добавить свой файл
1
Урок №5

на тему


Тема. Творення числівників

Мета: домогтися усвідомлення шестикласниками процесу творення

числівників, удосконалювати навички словотвірного розбору числівників; розвивати фантазію, логічне мислення, мовлення учнів; знайомлячи учнів із життям і побутом запорізьких козаків, виховувати почуття гордості за «славних прадідів великих».

Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок з елементами

повторення.

Форма проведення уроку: урок-мандрівка.

Обладнання: карта країни «Числівник», індивідуальні картки.
^ Ой, із могили видно всі долини –

Сизокрилий орел пролітає:

Стоїть військо славне запорізьке –

А як мак процвітає.

М.Максимович


Хід уроку
І. Організаційний момент

Учитель. Здоровенькі були, шановні! (Стук у двері. Поштар повідомляє,

що надійшла телеграма від мешканців країни Числівник.)

Треба терміново її прочитати. Відкриваємо.

^ ШАНОВНІ УЧНІ!

Запрошуємо вас у захоплюючу мандрівку дивовижними містами країни Числівник.

Чекаємо на вас із нетерпінням!

Жителі міста


Учитель. Ну що ж, треба їхати! А який же вид транспорту оберемо?

Учень. Мені здається, що треба використати всюдихід «Дивослово».

Учитель. Діти, ви згодні? Ми повинні зарадити свій всюдихід своєрідним пальним: енергією від плідної роботи, змістовними та правильними відповідями, веселістю, ерудицією, оптимізмом.

А мета нашої подорожі – відвідати знайомі міста країни Числівник.

ІІ. Установчо-мотиваційний етап

 1. Психологічна настанова щодо умовної подорожі до країни «Числівник». Ознайомлення учнів із структурою теми.

 2. Внутрішня мотивація навчально-розвивальної діяльності учнів із теми «Числівник».


ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

Оголошення епіграфа уроку.
IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів

Учитель. Нашому всюдиходу необхідне пальне. Пропоную інтелектуальну розминку. Я звертаюся до вас із запитанням, на яке ви повинні дати стислу відповідь.

 1. Яка частина мови називається числівником?

 2. Як змінюються числівники?

 3. Яка синтаксична роль числівників у реченні?

 4. На які групи за значенням вони поділяються?

 5. Які ви знаєте розряди числівників за будовою?

Робота над текстом

 1. Прочитайте мовчки текст.


^ ЗАПОРІЗЬКІ ЗЕМЛІ
Головне місто на Запоріжжі була Січ – столиця Запоріжжя, де жив кошовий отаман із старшиною… Запорозькі землі ділилися на вісім округ, які називалися паланками, як от тепер райони, де жили жонаті козаки і всі ті, хто хотів займатися господарством. Звали їх зимівчанами, бо вони жили по селах та по зимівниках, як звали запорожці свої хутори. В останні часи на Запоріжжі було 64 села, а зимівників, або хуторів, де було по кілька хат, часом 3-4, було до 4 000 і, окрім того, скрізь по запорозьких степах було кілька тисяч бурдюків. Це були землянки, де запорожці знаходили собі притулок від негоди, а часом і від татар (З історії України).

 1. Дати відповіді на запитання:

 1. Чи є у тексті числівники?

 2. Яку синтаксичну роль вони виконують?

 3. Визначте їх розряд за будовою.


^ V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

1. Пошуково-вибіркова робота

Подані числівники записати в три колонки: прості, складні, складені.

Десять, двадцять п’ять, шестеро, п’ятнадцять, три тисячі чотириста дев’ять, нуль, одна друга, дев’яносто, дев’ятсот.

 1. Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими

^ 3. Робота в парах

Навести власні приклади числівників різних розрядів за будовою.

Зразок.

 1. На Січі постійно перебувало від шести до дванадцяти тисяч козаків.

 2. Навесні тисяча шістсот двадцять першого року султан Осман Другий зібрав чотирьохсоттисячне військо і вирішив до Молдавії.


VІ. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи,

удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь із теми

 1. ^ Пояснювальний диктант

 1. Запишіть словами подані суми грошей. Прочитайте, дотримуючись орфографічних норм. Поясніть, як утворено кожний числівник.

1 грн.; 40 грн.; 1000 грн.; 15 грн.; 17 грн.; 100 грн.; 50 к.; 1 тис. 562 грн.; 8 грн. 65к.; 1 тис. 174 грн.; 520 грн.; 3 млн. 506 тис. 174 грн.

 1. Складіть речення з 3-4-числівниками.

 1. Завдання – тест

Знайти зайве слово (за незалежністю до слів іншої частини мови).

Умотивувати.

 1. Утричі, утроє, втрьох, троє, натроє. 2. Сотня, десятеро, півтора, десять, одиниця. 3. Вдруге, вдвоє, надвоє, двійко, вдвох. 4. Сімка, семеро, сімдесят, сімсот, сімнадцять. 5. Кількадесят, декілька, восьмеро, вісімка, четверо. 6. П’ятеро, одна п’ята, п’ятдесят, п’ятірка, п’ятсот.

 1. Хвилинка – веселинка

 1. П’ять, п’ятнадцять,

Без двох двадцять,

Семеро, троє,

Ще й малих двоє. Скільки? (П’ятдесят)

 1. Летів гусак, а проти нього – зграя гусей.

 • Здорові були, сто гусей! – каже гусак.

 • Нас не сто, кажуть гуси, - а нас стільки, що якби ще стільки, та ще півстільки, та чверть стільки, та ще ти один, отоді б було сто. (Тридцять шість)

 1. Індивідуальна робота з картками

Картка №1

Скласти речення, використовуючи фрази: усі до одного, одне до

одного, один з одним, один одного, один за одного. Пояснити творення числівників.

Картка №2

Записати окремо прості та складені числівники. На місці крапок, де потрібно, поставити м’який знак. Пояснити творення числівників

Шіст…десят, тридцят…два, десят…, п’ят…десят сім, сто чотирнадцят.., вісім, двісті п’ят..надцят…, міл…ярд.
VІІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

 1. З якими «мешканцями» країни Числівник ви сьогодні зустрічалися?

 2. Які особливості творення числівників?


VІІІ. Підсумок уроку

 1. Метод «Мікрофон»

 • Що нового дізналися? Яким способом творяться числівники?

 1. Що найважче було для вас на сьогоднішньому уроці?


IX. Домашнє завдання.

Написати міні-твір на тему «Козацькому роду нема переводу»

(індивідуальне завдання).