asyan.org
добавить свой файл
1
Довговойнилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Урок в 8 класі на тему:2012 р.

МЕТА: Ознайомити учнів з видом простого механізму – важелем, поняттям точки опори, лінії дії сили, плеча сили, моменту сили, з правилом моментів. Навчити розв’язувати задачі. Розвивати логічне мислення.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ. Після цього уроку учні зможуть:
 дізнатись як знаходити сили і плечі сил важеля;

 відрізняти важель І роду від важеля ІІ роду;

 дізнатись застосування важеля в природі і техніці;

 навчитись розв’язувати задачі на важелі.
^ ТИП УРОКУ: комбінований
ОБЛАДНАННЯ: підручник з фізики 8 клас (Є.В. Коршак), прилади для демонстрацій: демонстраційний важіль, набір тягарців, штатив; картки з завданнями, комп’ютер.
^ ХІД УРОКУ
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ:

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ:ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Важіль — найпростіший механізм, яким людина користувалася протягом тисяч років. Зображення важеля можна знайти на скелях і в папірусах давніх народів, на стінах стародавніх храмів Китаю, Індії тощо. Сьогодні приклади застосування важеля ми бачимо всюди. Найчастіше як важіль використовують довгий стрижень із закріпленою віссю обертання.^ ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ:

Теоретичні відомості:

Важільжорсткий стержень, який має вісь обертання. Важіль дає виграш у силі.

Плече сили — це найменша відстань (перпендикуляр) між віссю обертання та лінією, уздовж якої діє сила.

Існує два роди важелів.

Важіль першого роду: якщо прикладені сили розташовані по різні сторони від точки опори та спрямовані в один бік


Важіль другого роду: якщо прикладені сили розташовані по один бік від точки опори та спрямовані в різні сторони
Експериментально показати правило моментів за допомогою демонстраційного важеля.
Властивість важеля першим сформулював Архімед (287-212 р. до н.е.)

^ Правило важеля:

Якщо на важіль діє пара сил, то він перебуває в рівновазі тоді, коли модулі сил обернено пропорційні плечам цих сил:

=

^ Для того, щоб зрівноважити більшу силу , потрібно щоб плече для меншої сили було довшим.

Момент сили — фізична величина, яка дорівнює добутку сили, що діє на тіло, на плече сили.

Момент сили позначають символом ^ М і обчислюють за формулою М = Fl, де F - сила, яка діє на тіло; l — плече цієї сили.

Одиницею моменту сили в СІ є ньютон на метр (Н·м). Сила 1 Н створює момент сили 1 Н·м, якщо її плече дорівнює 1 м.

У фізиці прийнято: якщо сила обертає тіло проти ходу годинникової стрілки, то момент сили має додатне значення, а якщо за ходом годинникової стрілки — від'ємне значення. Так момент сили F1 має додатне значення, а момент сили F2 — від'ємне.
Правило моментів:

М12+...+Мn=0

Тіло перебуває в рівновазі, якщо сума моментів сил дорівнює 0.

Приклади важелів можна спостерігати у побуті, у природі, навіть у мультфільмах
^ V. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ:
1. Фізичний диктант:

  1. Важіль це м`яке тіло, яке може обертатися навколо нерухомої опори. (невірно)

  2. Перпендикуляр, проведений з точки опори на лінію дії сили називається плечем сили (вірно)

  3. Умову рівновагу важеля першим встановив Галілей.(невірно, Архімед)

  4. Момент сили дорівнює добутку сили на плече.(Вірно)

  5. Якщо важіль обертається за годинниковою стрілкою, момент сили має додатне значення (Невірно)

  6. Сила, що діє на тягарці – це сила пружності.(Невірно)

  7. Якщо важіль знаходиться у стані рівноваги, то сумарний момент сил =0.(Вірно)2.. Робота в групах.

Коли учні запам’ятали нові фізичні величини вчитель роздає картки з завданнями. Учні повинні вказати точку опори та плечі сил, які зображені на малюнку.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ.

VІІ. РЕФЛЕКСІЯ.

VIIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: § 21-22 ст. 68.

Підготуватись до лабораторної роботи №7 ст.74