asyan.org
добавить свой файл
1
Відкритий урок в 3-му класі вч. Малишко Наталія Петрівна

Тема: Шкільне життя. Дні тижня. Навчальні предмети.

Мета: Повторити і закріпити лексичний матеріал з теми « Дні тижня » і

« Навчальні предмети». Розвиток діалогічного і монологічного мовлення за цими темами.

Обладнання: Дошка, підручник, друкований зошит, картки, квіти, CD-диск.

Хід уроку.

І Введення в урок.

а). Привітання.

T: Good morning, children!

Ps: Good morning, teacher!

T: How are you?

Ps: I am fine!

б). Бесіда ( введення в іншомовну атмосферу ).

T: What is your name?

T: How old are you?

T: Where are you from?

T: Are you from Italy?

T: Are you from Ukraine?

T: Do you like playing games?(watching cartoons, riding bikes?)

T: What is your favourite sport?

T: What is your hobby?

T: What is your phone number?

T: Have you got a pen friend?

T: Can you write?(fly, dance, swim?)

Учні відповідають на запитання
T: Good for you.

в). Повідомлення теми і мети уроку.

T: You know that our topic is “School life”.

Today we have the sixth lesson of our topic and we’ll speak

about days of the week and your timetable. Also today we’ll

act out the dialogues, sing a song and do some exercises,

So, look at the blackboard you can see some flowers. In my

hand you can see the petals of the flowers. So, I’ll give you

these petals and you must write down your names. And at the

end of our lesson you’ll have to stick your petals to make a

flower, because these flowers will be your marks.(Вчитель

роздає пелюстки учням. Учні повинні написати свої імена

на пелюстках, щоб вкінці уроку прикріпити свої пелюстки

до квітки-оцінки за урок).

ІІ Основна частина уроку.

  1. Дні тижня.

а). Повторення днів тижня.

T: Pupils, what day is it today?

Ps: It’s Monday.

T: Good. Let’s remember all days of the week. Look at the

blackboard and repeat after me.( на дошці дні тижня по

порядку. Учні повторюють за вчителем).

T: Sasha, repeat once more, please.( Декілька учнів

розказують дні тижня).

б). “Мій улюблений день”.

Дошка: Which day of the week do you like?

T: Look at this question and translate it. Ask and answer

(Вчитель питає учня, а учень питає кого хоче і т.д. по

схемі Т-Р1-Р2-Р3-Р4).

в). Робота з днями тижня ( робота над орфографією).

T: And now I want to see who knows the days of the week better.

(На дошці приклеєні літери, з яких потрібно скласти день

тижня).

T: Put these letters in correct order.

  1. ^ Повторення навчальних предметів.

а). Дошка : Maths, Music, English, Art, Sport, Reading

T: Let’s remember your lessons. Repeat after me and translate.

(Учні повторюють і перекладають навчальні предмети)

б). Робота з розкладом.

T: And now open your workbooks on page 36, exercise 3.

Your task is to write down your timetable, so you can also

open your daybooks.(Учні відкривають свої щоденники і

виписують вивчені навчальні предмети у таблицю. В той

час як учні виписують, вчитель роздає підстановчу

таблицю).

T: Let’s talk about your timetable.
On

Monday

Tuesday

Wednessday

Thursday

FridayWe have got

Math

Reading

Music

English

Sport

Art


(Діти розказують свій розклад за допомогою підстановчої таблиці).
в). “Що я роблю на уроці…”

T: Children, help me, please! I don’t know what can you do at

your lessons. I’ll give you cards and you must make up the

sentences.(Вчитель роздає картки, учні з’єднують початок і

кінець речень і зачитують, що в них вийшло).

г). Діалогічне мовлення.

T: And now let’s act out the dialoges.(Учні розповідають

діалоги, на прикладі вир.1, ст. 53 ТВ).

д). Розвиток монологічного мовлення.

T: Good for you!

And now let’s listen some in formation about our pupils. They

tell us about their favourite days and lessons.

(Учні розповідають про свої уподобання).

  1. Фізкультхвилинка.

а). T: I think, you are tired. Let’s have fun and sing a song.

(Учні співають пісню).

б). T: Good, stand up, please!(Гімнастичні вправи). Let’s do some

exercises! Who want to be a teacher?

P1: “This is my mother,…”

P2: “You are birds,…”

  1. Розвиток читання.

а). T: O’key, set down. Open your books on page 59, exercise 1.

Let’s read the letter.(Учні читають і перекладають лист).

б). Тренуюча вправа.

T: Open your books on page 60, exercise 2. Your task is to write

out the true sentences.(Учні виписують правильні

твердження).

T: Read and sentences.

ІІІ. Заключна частина уроку.

  1. Домашнє завдання.

T: Open your daybooks and write down your homework.

(Учні записують домашнє завдання, потім вчитель

пояснює його).

  1. ^ Підбиття підсумків уроку.

T: Thank you for the lesson. I think you were active. I glad to

see your work. And now you can stick your petals.(Учні

приклеюють пелюстки).

T: O’key! Let’s see your marks. In general, I agree with you,

but I think some of you have other results for today’s lesson,

such as…(Вчитель називає учнів, які невірно себе

оцінили і ставить їм відповідну оцінку).

Склади речення, поєднавши початок, що в першому стовпчику, із його закінченням у другому.


We draw and paint

We play games

We sing songs

We count and do sums

We read and write English

We read texts and learn poems

at math lesson

at sport lesson

at music lesson

at art lesson

at reading lesson

at english lesson