asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4 Бройченко А.Г.

ТЕМА VІІ. “Системи управління базами даних (СУБД)”уроку

Тема уроку

1

Заг. хар. теми. Бази даних. Фактографічні й документальні БД. Iєрархiчна, мережева, реляцiйна модель ба­зи даних. Основнi елементи та об’єкти бази даних: поле, запис, файл. СУБД. Знайомство i робота з базою даних. Пошук інформації в БД.

2

Проектування БД. Створення структури таблиці бази даних. Типи даних в БД. Введення та редагування даних.

3
^

Практична робота № 15. "Створення структури бази да­них, введення та редагування даних".


4

Впорядкування даних, пошук даних в таблиці. Використання фільтрів для пошуку даних.5

^ Практична робота № 16. "Впорядкування, пошук та фільтрування даних в БД”.


6

Типи зв’язків у таблицях. Ключові поля. Створення зв’язків між елементами в таблицях. Форми та звіти. Режими роботи з формами та звітами. Створення простих форм та звітів.

7
^

Практична робота № 17. "Створення форм та звітів".


8

Запити. Сво­рення простих запитів. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на зміну даних. Поняття про системи штучного інтелекту. Експертні системи. Інтелектуальні бази даних.


9
^

Практична робота № 18. "Створення простих запитів".

10

Тематичне оцінювання учнів з теми № 7.


Учні повинні знати:

 • визначення баз даних та їх призначення;

 • призначення систем управління базами даних та інформаційно-пошукових систем;

 • основні поняття баз даних;

 • основні операції, що можна виконувати з даними, що зберігаються в базі даних;

 • правила проектування та створення бази даних;

 • правила фільтрування та пошуку інформації в базі даних за допомогою спеціальної мови запитів.


Учні повинні мати уявлення про:

 • типи моделей баз даних;

 • штучний інтелект як інформаційну систему, що працює на основі моделювання інтелекту людини;

 • експертну систему, компоненти експертної системи: базу даних, базу підсистеми логічного виведення;

 • різні моделі подання знань;

 • метод резолюцій.


Учні повинні вміти:

 • завантажувати систему управління базами даних;

 • створювати структуру бази даних і заповнювати базу даних різними способами;

 • редагувати дані (вносити зміни до даних, що зберігаються в базі даних, змінювати структуру бази даних, вилучати записи);

 • зв’язувати дані, що зберігаються в базі даних;

 • виконувати основні операції з об’єктами бази даних;

 • фільтрувати та впорядковувати дані;

 • організовувати пошук потрібної інформації в базі даних;

 • опрацьовувати дані різних типів за допомогою вбудованих функцій;

 • виконувати різні операції з файлами;

 • створювати звіти;

 • виконувати прості та складені запити;

 • виконувати проектування структури бази даних.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В 10 КЛАСІ № 1 (51) ( тема VІІ )

( 2 год. на тиждень.)
^ ТЕМА УРОКУ. Заг. хар. теми. Бази даних. Фактографічні й документальні БД. Iєрархiчна, мережева, реляцiйна модель ба­зи даних. Основнi елементи та об’єкти бази даних: поле, запис, файл. СУБД. Знайомство i робота з базою даних. Пошук інформації в БД.
^ МЕТА УРОКУ:

Навчальна. Охарактеризувати нову тему, висвітлити її роль в курсі інформатики. Ввести поняття ьази даних (БД) та системи управління базами даних (СУБД). Ознайомити учнів з видами та типами БД, способами організації даних в БД, основними елементами ьа об’єктами БД. Познайомити учнів з програмою СУБД, правилами пошуку інформації в БД. Навчити завантажувати БД з диска.

Розвиваюча. Розвивати практичні навички роботи з ПК, мишею та клавіатурою. Розвивати зацікавленість до предмета, бажання вчитися. Розвивати логічне мислення, пам’ять.

Виховна. Виховувати серйозне ставлення до вибору майбутньої професії, уміння об’єктивно оцінювати себе та інших.
ОБЛАДНАННЯ: Комп’ютери класу, програма СУБД.
НАГЛЯДНІСТЬ: Презентації:

 • “Робота з Access”.

Демонстраційна БД.
ЛІТЕРАТУРА: Чаповська Р.Б. “MS Access 2000”, (ст.5-19)

^ ХІД УРОКУ.
І. Вступна частина.

1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.

2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.
ІІ. Характеристика теми.

Коротка характеристика нової теми. Висвітлення її ролі у курсі інформатики та в різних видах професійної діяльності людини. Доведення важливості теми конкретними практичними прикладами (демонстраційна БД).
ІІІ. Актуалізація нової теми.

1. Як ви гадаєте, що таке бази даних?

2. Для чого потрібні БД?

3. В яких галузях діяльності людини використовуються БД?

4. У чому зручність використання БД?
ІV. Вивчення нової теми.

1. Що таке БД.

БД – це систематизоване сховище інформації певної предметної області, до якого мають доступ різні користувачі.

2. Види БД.

 • Фактографічні – містять короткі відомості про об’єкти, представлені у суворо визначеному форматі.

 • Документальні – містять значну інформацію самого різного типу (текст, графіка, музика та ін.)

3. Види організації даних у БД.

 • Ієрархічний

 • Мережевий

 • Реляційний

4. СУБД – це програмний комплекс за допомогою якого створюються та обробляються файли БД.

5. Знайомство із програмою СУБД.

6. Завантаження демонстраційної БД та робота з нею.

7. Основні об’єкти БД.

8. Пошук інформації у готовій БД.
V. Практична робота на ПК по закріпленню вивченого.

1. Учні опрацьовують нову інформацію на демонстраційній БД.
VІ. Аналіз та підсумки уроку.

1. Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того, про що планували.

2. Робиться аналіз вивченого матеріалу.
^ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов “Інформатика” (частина 2)

Ст. 74-79, 87- 90 прочитати. Конспект.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В 10 КЛАСІ № 2 (52) ( тема VІІ )

( 2 год. на тиждень.)
^ ТЕМА УРОКУ. Проектування БД. Створення структури таблиці БД. Типи даних в БД. Введення та редагування даних в БД.
МЕТА УРОКУ:

Навчальна. Ознайомити учнів із методикою проектування БД та способами створення структури БД. Навчити визначати типи даних в БД, вводити та редагувати дані у БД. Навчити опрацьовувати інформацію в БД, застосовувати це для розв’язування конкретних практичних задач.

Розвиваюча. Розвивати уміння працювати з БД та програмою СУБД, цілеспрямованість. Логічне мислення, пам’ять.

Виховна. Виховувати здатність долати перешкоді на життєвому шляху.
ОБЛАДНАННЯ: Комп’ютери класу. Програма СУБД.
НАГЛЯДНІСТЬ: Презентації:

 • “Робота з Access”.

Картки з завданнями для роботи над БД.
ЛІТЕРАТУРА: Чаповська Р.Б. “MS Access 2000”, (ст.20-40)
^ ХІД УРОКУ.
І. Вступна частина.

1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.

2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці
ІІ. Перевірка домашнього завдання.

8 учнів письмово працюють над картками.

В цей час інші учні відповідають на запитання учителя.
ІIІ. Актуалізація теми уроку.

? 1. Як ви думаєте, чи потрібно регулярно та постійно опрацьовувати дані в БД? Чому?

? 2. На які два типи можна поділити людей, що працюють з БД?

? 3. Яка інформація може знаходитися в БД?

? 4. Що потрібно обміркувати людині перед створенням БД? Чому?
ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Проектування БД та зв’язків об’єктів БД.

2. Типи даних, що використовуються в БД.

3. Способи проектування таблиць в БД.

(Пояснення та практичне виконання учнями при створенні БД “КЛАС”)

4. Вибір типів полів та параметрів полів.

5. Зміна структури таблиці.

(Пояснення та практичне виконання учнями при створенні БД “КЛАС”)

6. Копіювання таблиці в БД.

(Пояснення та практичне виконання учнями при створенні БД “КЛАС”)

7. Введення та редагування даних у таблицю БД.

(Пояснення та практичне виконання учнями при створенні БД “КЛАС”)

8. Збереження створеної структури та таблиць БД.
^ V. Практична робота на ПК.

Учні опрацьовують новий матеріал створюючи власну БД (творча робота).
VI. Закріплення вивченого.

Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.
^ VІI. Аналіз та підсумки уроку.

1. Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того, про що планували.

2. Робиться аналіз вивченого матеріалу.
^ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов “Інформатика” (частина 2)

Ст. 106-118 прочитати. Конспект вивчити.

Картка №1 із запитаннями для перевірки теоретичних знань до урока №2(52).
1. Що таке БД?

2. Наведіть приклад документальної БД.

3. Яка скоріше всього за типом може бути БД “Склад канцтоварів”?

4. Чому потрібні БД?


Картка №2 із запитаннями для перевірки теоретичних знань до урока №2(52).
1. Що таке СУБД?

2. Наведіть приклад фактографічної БД.

3. Яка скоріше всього за типом може бути БД “Птахи нашого краю”?

4. Що є основними об’єктами в БД?


Картка №3 із запитаннями для перевірки теоретичних знань до урока №2(52).
1. Які види БД бувають?

2. Наведіть приклад документальної БД.

3. Яка скоріше всього за типом може бути БД “Банківські рахунки”?

4. Які програми СУБД Вам відомі?


Картка №4 із запитаннями для перевірки теоретичних знань до урока №2(52).
1. Як поділяються БД за способом організації даних?

2. Наведіть приклад фактографічної БД.

3. Яка скоріше всього за типом може бути БД “Рок-музиканти ХХ сторіччя”?

4. Як завантажити СУБД та почати роботу з нею?

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В 10 КЛАСІ № 3 (53) ( тема VІІ )

( 2 год. на тиждень.)
^ ТЕМА УРОКУ. Практична робота № 15

"Створення структури бази даних, введення та редагування даних".
МЕТА УРОКУ:

Навчальна. Закріпити навички роботи учнів по роботі з СУБД та БД. Перевірити та оцінити практичні уміння учнів створювати структуру БД, вводити та редагувати інформацію в БД.

Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіатурою та мишею. Логічне мислення, пам’ять.

Виховна. Виховувати впевненість у собі, самостійність та відповідальність.
ОБЛАДНАННЯ: Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення.
НАГЛЯДНІСТЬ: Папки із практичними завданнями для 10 кл.
^ ХІД УРОКУ.
І. Вступна частина.

1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.

2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.
ІІ. Актуалізація теми уроку.

1. Інструктаж з Т.Б.

2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.

3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.
ІІІ. Проведення практичної роботи.

Практична робота №15 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл.

(автор Бройченко А.Г.)
ІV. Підведення підсумків уроку.

Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.
V. Аналіз та підсумки уроку.

Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того, що планували.
^ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Повторити матеріал з конспекту.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10-15

ТЕМА. Створення структури бази даних, введення та редагування даних.

МЕТА. Поглибити знання та практичнi навички роботи з базами даних. Навчитися створювати струк­туру найпростiшої БД та заповнювати її дани­ми. Вдосконалити практичнi навички роботи з СУБД.
^
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


ЗАВДАННЯ 1: завантажити СУБД. Створити структуру БД, яка має назву 1) і поля 2). Ширину полів та їх тип визначте самостійно.
ЗАВДАННЯ 2: заповнити створену БД 3 записами по вказаній у таблиці тематиці.
ЗАВДАННЯ 3: додати до БД вказані у таблиці поля.
ЗАВДАННЯ 4: заповнити нові поля даними та зберегти БД.
ЗАВДАННЯ 5: самостійно добавити ще одне поле та заповнити його даними. (11, 12 балів).Вар.

завд.

І

ІІ

ІІІ

ІV


1

1) БІБЛІОТЕКА

2)

інвентарний номер

автор

назва книги

видавництво

кількість сторінок

дата реєстрації1) РОЗКЛАД

2)

дата уроку

номер уроку

час початку уроку

час закінчення уроку

назва уроку

прізвище вчителя

1) КОМП’ЮТЕРИ

2)

номер компа

тип процесора

об’єм ОЗУ

об’єм вінчестера

розмір монітора

дата придбання

1) ПОЇЗДИ

2)

номер поїзда

пункт відправлення

пункт призначення

час відправлення

час прибуття

дата маршруту


2

БД книг бібліотеки

БД уроків школи

БД всіх ПК школи

БД поїзних маршрутів3

Поле “Видавництво”

Поле ”Рік видання”


Поле “Номер кабінету”

Поле “День тижня”

Поле ”Марка монітора”

Поле “Назва операційної системи”

Поле “Кількість місць”

Поле “Кількість вагонів”ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В 10 КЛАСІ № 4 (54) ( тема VІІ )

( 2 год. на тиждень.)
^ ТЕМА УРОКУ. Впорядкування даних, пошук даних в таблиці. Використання фільтрів для пошуку даних.
МЕТА УРОКУ:

Навчальна. Навчити учнів впорядковувати дані БД, використовувати фільтри та організовувати пошук даних. Закріпити та розширити знання про БД та СУБД.

Розвиваюча. Розвивати уміння працювати з БД та програмою СУБД, навички роботи з клавіатурою та ПК. Логічне мислення, пам’ять.

Виховна. Виховувати само та взаємоповагу.
ОБЛАДНАННЯ: Комп’ютери класу. Програма СУБД.
НАГЛЯДНІСТЬ: Презентації:

 • “Робота з Access”.

Готові демонстраційні БД.
ЛІТЕРАТУРА: Чаповська Р.Б. “MS Access 2000”.
^ ХІД УРОКУ.
І. Вступна частина.

1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.

2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці
IІ. Актуалізація теми уроку.

? 1. Як ви думаєте, для чого інформацію в БД треба упорядковувати?

? 2. Як, по вашому, розкривається смисл слова “фільтр”? Для чого вони в БД?
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Впорядкування даних в БД.

(Учні використовують новий матеріал практично на готовій БД ”KLAS”).

2. Пошук інформації в БД.

(Учні використовують новий матеріал практично на готовій БД ”KLAS”).

3. Використання фільтрів при роботі з БД для відбирання даних та їх пошуку.

(Учні використовують новий матеріал практично на готовій БД ”KLAS”).
ІV. Практична робота на ПК.

Учні опрацьовують новий матеріал самостійно на готовій БД.
^ V. Закріплення вивченого.

Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.
VІ. Аналіз та підсумки уроку.

Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого на уроці матеріалу
^ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Конспект вивчити.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В 10 КЛАСІ № 5 (55) ( тема VІІ )

( 2 год. на тиждень.)
ТЕМА УРОКУ. Практична робота № 16следующая страница >>