asyan.org
добавить свой файл
1
–€

управління освіти АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Харківська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №120

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХЗОШ № 120

НАКАЗ
03.05.2012 № 72
Про виконання робочого

навчального плану

і навчальних програм

в 11-А класі

в 2011/2012 навчальному році


Згідно з планом роботи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 120 Харківської міської ради Харківської області на 2011/2012 навчальний рік, з метою забезпечення організованого закінчення навчальних занять у 11 – А класі та виконання робочого навчального плану і навчальних програм адміністрацією школи 03.05.2012 було перевірено виконання навчальних програм та мінімуму письмових, практичних і лабораторних робіт учителями школи.

Робочий навчальний план 11-А класу філологічного напряму диференціації навчання української філології профілю з російською мовою навчання на 2011/2012 навчальний рік складено за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня,затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (додатки 9, 16).

Робочий навчальний план 11-А класу відповідає вимогам Статуту школи. Навчальні предмети інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану викладаються за державними та авторськими програмами, затвердженими Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

Під час перевірки було звірено календарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках журналів.

Перевіркою встановлено, що вчителі школи працювали в 2011/2012 навчальному році відповідно до календарних планів і навчальних програм, керувалися у своїй роботі інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану в 2011/2012 навчальному році.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 686-р « Про деякі питання завершення 2011/2012 навчального року у зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», відповідно до листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07.2011 № 1/9-556 « Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році», від 13.10.2011 № 1/9-771 « Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012 навчальному році», листів КВНЗ « Харківська академія неперервної освіти» від 07.11.2011 № 1387 та Департаменту освіти Харківської міської ради від 09.11.2011

№ 3782 щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11 – х класах у 2011/2012 навчальному році, у зв’язку із завершенням навчальних занять в 11-х класах 03.05.2012 вчителями школи внесені зміни до календарно-тематичних планів з метою ущільнення навчального матеріалу.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.01.2012 № 81 « Про роботу навчальних закладів в умовах низьких температур», листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 27.01.2012 № 01-12/417 « Про дотримання температурного режиму та проведення протиепідемічних заходів у навчальних закладах області», на виконання розпорядження міського голови від 31.01.2012 № 214 « Про призупинення навчально-виховного процесу в навчальних закладах м. Харкова», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 31.01.2012 № 16 «Про призупинення навчально-виховного процесу в навчальних закладах м. Харкова»,наказу управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від31.01.2012 № 35 «Про призупинення навчально-виховного процесу в навчальних закладах Червонозаводського району м. Харкова», з метою запобігання шкідливому впливу низьких температур на стан здоров'я учнів було призупинено навчально-виховний процес у школі з 01.02.2012 по 03.02.2012. У зв’язку з цим учителями - предметниками внесені зміни до календарних планів для виконання робочого навчального плану та навчальних програм з усіх предметів у повному обсязі.

Перевірка стану виконання навчальних програм з української мови та літератури ( вчитель Дядик А.С.), російської мови та літератури (вчитель Бакшеєва О.А.) в 11-А класі виявила, що обов’язкові контрольні роботи, уроки розвитку зв’язного мовлення та позакласного читання проведені. Навчальні програми виконані в повному обсязі за рахунок ущільнення навчального матеріалу.

Навчальні програми з предметів суспільно-історичного циклу
( вчителі Ашортіа Є.Д., Трофімова Т.І), художньо-естетичного (вчитель Салюкова Р.І.), фізкультурно-оздоровчого напрямів (вчитель Попій С.В.) в 11-А класі за 2011/2012 навчальний рік також реалізовано.

Уроки іноземної мови (англійської) проводилися згідно з плануванням. У кінці 2011/2012 навчального року здійснено роботу щодо перевірки рівня сформованості навичок читання, письма, аудіювання, говоріння. Навчальну програму з іноземної мови(англійської) виконано за рахунок ущільнення навчального матеріалу.

Навчальні програми з предметів прикладного і природничого циклів (математики – вчитель Петушкова Н.В., фізики – вчитель Бикова Н.А., біології,екології – вчитель Мальцева Т.В., хімії – вчитель Воловік Т.М.), з інформатики, технології (вчитель Іванова Н.В.) виконані за рахунок ущільнення навчального матеріалу,державних вимог до змісту дотримано, обов’язкові контрольні, практичні та лабораторні роботи проведені.

Варіативну частину згідно з робочим навчальним планом 11-А класу на 2011/2012 навчальний рік реалізовано через спецкурс « Узагальнення та систематизація знань учнів з математики», курс за вибором «Основи споживчих знань. Споживач і держава», факультатив « Поетична лабораторія», індивідуальні та групові заняття.

Факультативні заняття проводились згідно з розкладом, календарними планами, погодженими із заступником директора з навчально-виховної роботи, та програмами,рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Факультативні програми за 2011/2012 навчальний рік виконано за рахунок ущільнення навчального матеріалу.

Учнів 11-А класу, які в 2011/2012 навчальному році навчались за індивідуальною формою, немає.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 11-А класу здійснювалось відповідно до « Критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів(старша школа)».

Відповідно до перспективного плану роботи та визначених термінів проходження педагогічними кадрами підвищення кваліфікації в 2011/2012 навчальному році курси при КВНЗ « Харківська академія неперервної освіти» пройшли вчитель історії Ашортіа Є.Д., вчитель хімії Воловік Т.М., вчитель іноземної мови (англійської) Захарян Л.Т. Їх уроки було замінено заняттями відповідного профілю.

Протягом 2011/2012 навчального року адміністрацією були відвідані уроки, виховні заходи, факультативні заняття з їх наступним аналізом, вивчено стан викладання інформатики, технології, української мови та літератури, хімії, фізичної культури, предмета « Захист Вітчизни».

На початок вересня, січня 2011/2012 навчального року згідно з планом внутрішнього контролю адміністрацією школи було перевірено календарні плани вчителів-предметників: взято до уваги загальну кількість уроків, кількість контрольних робіт, уроків зв’язного мовлення, лабораторних, практичних робіт та екскурсій.

Питання про виконання робочого навчального плану і навчальних програм, заміну пропущених уроків, стан ведення шкільної документації розглядалися на нарадах при директорі протягом навчального року.

Виходячи із вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:
1.Учителям – предметникам неухильно дотримуватися змісту навчальних програм та їх вимог до виконання практичних, лабораторних, контрольних робіт і тематичного оцінювання.

Упродовж 2012/2013 н.р.

2. Керівникам шкільних методичних об’єднань на чергових засіданнях додатково опрацювати нормативні документи щодо оформлення в класних журналах записів поточного, тематичного, семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів.
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Єрмоленко Н.Ю.

Директор школи І.А. Колісник
З наказом ознайомлені:

Єрмоленко Н.Ю.

Дядик А.С.

Бакшеєва О.А.

Захарян Л.Т.

Петушкова Н.В.

Іванова Н.В.

Бикова Н.А.

Воловік Т.М.

Мальцева Т.В.

Трофімова Т.І.

Попій С.В.

Салюкава Р.І.

Ашортіа Є.Д.

Єрмоленко