asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 7 8

СЛОВО МЕТОДИСТА

частина 1

ЦЕНТР МЕТОДИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Методичні рекомендації

до проведення Першого уроку

в навчальних закладах міста

у 2013/2014 навчальному році
Ковал 2іровоград 2013

Слово методиста: методичний посібник адресовано педагогам навчальних закладів міста, Кіровоград, с. 2013.

У посібнику вміщено Методичні рекомендації до проведення першого уроку в начальних закладах у 2013/2014 навчальному році
Друкується за рішенням методичної ради центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради (протокол № 5 від 07.06.2013 року)


Упорядники:

Пахолівецька М.В., директор центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради;

Шаповалова Т.А., методист центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради

Паращук А.О., методист центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради

^ Відповідальні за випуск:

Костенко Л.Д., начальник управління освіти Кіровоградської міської ради;

Пахолівецька М.В., директор центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради.


^ Методичні рекомендації

щодо проведення Першого уроку у 2013 ­– 2014 навчальному році

за темою: «Кіровоградщина – мій рідний край»,  присвяченого 75-річчю утворення Кіровоградської області

Новий 2013/2014 навчальний рік в освітніх закладах України розпочнеться з урочистостей, присвячених Дню знань. Використання розмаїття етнічних культурних надбань регіонів нашої країни: пісень, віршів, танців – прикрасить свято та надасть можливість скористатись нагодою ознайомлення з особливостями національного складу України.

Кіровоградщина – неповторний куточок України, серце і душа степового краю. Мальовничі ландшафти, помірний клімат, багато земних скарбів, мудрість доброзичливих та працьовитих людей, віками сформований самобутній слав’янський менталітет - все це теплом і щирістю захоплює у добровільний полон усіх тих, хто народився та виріс, або хоч раз побував у цих благодатних місцях, які відомі багатою та самобутньою історією. Наш край знаний на весь світ як такий, що дав людству багато відомих імен невтомних трударів, геніальних учених, талановитих митців і письменників, громадських діячів та політиків, життя і праця яких істотно вплинули на розвиток суспільства. Як і в минулому, сучасна Кіровоградщина є одним із найбільших агропромислових регіонів України та географічним центром України, її серцем.

Враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.12.2012 року № 790-р/449-гр «Про відзначення 75 – річчя від дня утворення Кіровоградської області» рекомендуємо Перший урок у 2013-2014 навчальному році присвятити 75 – річчю утворення Кіровоградської області.

Метою Першого уроку у 2013 – 2014 навчальному році  є:  узагальнення знань історії, культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів; розуміння важливості української мови як основи духовної культури нації; виховання почуття патріотизму, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин; формування толерантного ставлення до представників інших народностей, шанобливе ставлення до їх культури, релігії, традицій.

^ Зміст першого уроку в цьому навчальному році слід підпорядковувати реалізації таких завдань:  поглиблення історичної пам`яті про минуле рідного краю і тим самим сприяти вихованню патріотизму учнівської та студентської молоді, зміцненню  громадянських якостей; на прикладах основних подій показати становлення Кіровоградської області як однієї з провідних областей незалежної Української держави, окреслити її вагому роль в розвитку історії, культури, економіки, науки держави, особливо у галузі кораблебудування; сприяти формуванню в учнів етнічної та національної самосвідомості, мовної культури, духовної єдності населення усіх регіонів області, толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій.

Форма проведення Першого уроку, методи, засоби та прийоми роботи мають відповідати віковим особливостям учнів (година спілкування, зустріч, конкурсно-ігрова програма, вікторина, турнір знавців, колективна творча справа, свято-презентація, усний журнал, конкурс-інсценізація, диспут, брейн-ринг, сократівська бесіда, презентація, круглий стіл, прес-конференція, відкрита кафедра, творчий портрет, тематичний діалог, інтелектуальна гра, подорож-казка тощо).

Особливу увагу треба приділити проблемам усебічного розвитку культури міжетнічного спілкування, рішучого подолання проявів націоналізму та націонал-шовінізму, усунення причин, що їх породжують. Необхідно звернути увагу старшокласників, що свідомий громадянин України є насамперед морально стійкою людиною, яка веде здоровий спосіб життя, є працьовитою, милосердною людиною, без шкідливих звичок тощо. 

Підбираючи матеріал до уроку, педагоги повинні врахувати географічне розташування, кліматичні умови, соціальний та економічний розвиток області, демографічну ситуацію, використати історію нашої області, діяльність відомих земляків минулого та сучасності, звернутися до джерел народної пам’яті.

Рекомендуємо на першому уроці розкрити питання розвитку економіки, освіти, охорони здоров'я, духовної культури, туризму, надбань, традицій.

Змістовно провести урок допоможуть запрошені гості: учасники історичних подій, політичні діячі, письменники, знавці і шанувальники історії рідного краю, вчені.

 З метою підвищення емоційного сприйняття у процесі проведення  Першого уроку рекомендується використовувати музичні та літературні твори, відеоролики, мультимедійні презентації, фрагменти документальних фільмів, які висвітлюють минуле та сьогодення Кіровоградщини.

Результатом уроку повинно стати розуміння учнями, що історія Кіровоградської області не проста. Йдучи тернистими шляхами, через століття, крізь сутінки бездержавності та колючий дріт, історія дозволила кіровоградцям пронести почуття національної ідентичності та єдності.

У процесі підготовки до Першого уроку для учнів початкової школи важливо добирати матеріал, що сприятиме формуванню здатності дитини усвідомлювати приналежність до української держави, шанувати історію і мову свого народу, поважати батьків, знати культуру свого краю, дотримуватись моральних та етичних норм спілкування.

Оскільки в молодшому віці у дітей домінує образне мислення, враховуючи психофізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, бажано надати перевагу ігровим формам роботи, діалогічному спілкуванню. Під час проведення Першого уроку найхарактернішими можуть бути такі форми роботи: ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, інсценування, гра-бесіда, екскурсія, ігрова вправа, уявна подорож, перекличка повідомлень тощо.

Елементами уроку можуть бути вікторина «Кіровоградщина в загадках, прислів’ях та приказках», конкурс на кращий віночок пісень рідного краю «Заспіваймо пісню веселеньку», виставка дитячих малюнків, фотографій тощо.

 Можна познайомити дітей з гербаріями рідного краю, організувати екскурсії в природу.

Використання наочності на Першому уроці в початковій школі є обов’язковим. Такими матеріалами можуть стати репродукції краєвидів Кіровоградщини, національне вбрання свого регіону, портрети відомих діячів історії, політики, культури, фотокартки самих дітей, їхніх родин.

Зміст уроку для учнів основної школи рекомендуємо спрямувати на формування патріотичних почуттів, національної самосвідомості, правової й політичної культури, усвідомлення взаємозв’язку власної долі з долею Батьківщини, шанобливого ставлення до батьків, учителів, громади, символіки держави та свого краю, архітектурних пам'яток, об'єктів історичного і географічного краєзнавства.

На уроці в основній школі можна започаткувати проектну діяльність під гаслом «Велична і свята моя рідна земля», оголосити проведення акцій, творчих конкурсів пісень, творів, віршів, театральних композицій: «Кіровоградщина неповторна, єдина, свята», збір інформації «Славні імена» (про видатних діячів Кіровоградщини минулого та сьогодення), турнір шкільних поетів.

Урок для учнів старшої школи доцільно розпочати  коротким екскурсом в історію рідного краю,  висвітлити сучасний спосіб організації життєдіяльності суспільства, спосіб життя і виховання в сім’ї. Підкреслити, що любов до рідного краю, повага до батьків, знання свого родоводу є джерелом, котре живить патріотизм молодої людини, її любов до Батьківщини.

Презентація матеріалів про культурно-етнографічні особливості населення Кіровоградщини, історичні події на її території, світоглядні уявлення, вірування свого регіону через призму загальноукраїнської й світової культури сприятиме формуванню ціннісного ставлення до Батьківщини та свого краю, рідної мови як духовної цінності, активної громадянської позиції, ідентифікації себе з українським народом.

Завданням учителя є максимальне використання потенціалу знань учнів, їхніх творчих здібностей та обдарувань. Педагог повинен звернути увагу на культуру спілкування, стимулювати розвиток гуманних якостей учнів. Вони повинні чітко засвоїти, що кожен має право висловити свою думку і бути почутим.

Голик О.В., Осаулець Л.В.,

учителі української мови та літератури

НВОЗНЗ І-ІІІ ст. №20

^ МІЙ РІДНИЙ КРАЙ, МОЯ ЗЕМЛЯ…

(для учнів 5-6 класів)

Мета: дати коротку характеристику регіону; ознайомити із символікою області; формувати свідому громадянську позицію; виховувати любов до рідної землі – Кіровоградщини.

Наочність: карта Кіровоградської області, України, символіка Кіровоградщини, виставка книжок, тлумачні словники.

^ Форма проведення: подорож-казка.

Форми, методи та прийоми навчання: робота з картою, історична довідка, розгляд символіки, словникова робота, «Це цікаво!», проблемне запитання, «Математична хвилинка», «Хвилинка привітань», «Поетична хвилинка», асоціативний кущ, колективна робота, повідомлення учнів, бесіда, робота з епіграфом, «Цитата для роздумів».

Епіграф:

Допоки живемо і любимо ми,

Не висохне цілющая криниця.

Хай розквітає край наш степовий,

І колоситься золота пшениця!

В. Лабунська

^ Хід уроку
І. МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Вступне слово вчителя.

Не за синіми морями, не за горами високими, не за ріками широкими, не сьогодні і не вчора, а далекого 1939 року на карті України з’явилася головна героїня нашої казки – Кіровоградська область. Її спадщиною стала полуденна Київщина і північна Херсонщина, східне Поділля і західна Катеринославщина, та ще й невеличка частинка Полтавщини. Простяглися ці землі від сивого Дніпра до каменистого Південного Бугу, сумістивши на 3,5 сотнях кілометрів і мрійливий затінок невеличких гаїв, і шепіт різнотрав’я сонячного степу.

(Показ на карті України).

І знайшлося місце для Кіровоградщини просто в самому центрі України, і це, безумовно, не могло не позначитися на історії краю та житті його мешканців.

  • Де ж розташована Кіровоградська область? (Кіровоградщина розташована в центральній частині України, у межиріччі Дніпра та Південного Бугу. На півночі межує з Черкаською, на північному сході – з Полтавською, на сході і південному сході – з Дніпропетровською, на півдні – з Миколаївською, на південному заході – з Одеською, на заході – з Вінницькою областями. А загальна протяжність області з півночі на південь – не багато ні мало, а майже 150 кілометрів, зі сходу на захід – понад 300 км).

  • А чи знаєте ви, що в Кіровоградській області знаходиться географічний центр України? (Так. Він розташований за сто кілометрів на захід від Кіровограда в Добровеличківському районі).


«Мікрофон».

  • А які райони нашої області ви знаєте? (Відповіді учнів).

  • Отож складається Кіровоградська область із 21 району, 12 міст, 26 селищ міського типу, 1015 сільських населених пунктів.

  • Що ж вам відомо про минуле Кіровоградщини? (Короткі повідомлення учнів).

Історична довідка.

Місто Кіровоград (обласний центр) виникло на місці фортеці Св. Єлизавети, збудованої 1754 року за наказом імператриці Єлизавети Петрівни. Фортеця була збудована для захисту країни від нападів турків і кримських татар. У 1775 році поселення біля фортеці стало адміністративним центром території, яка тоді звалася Нова Сербія, і дістало назву Єлисаветград (пізніше назву кілька разів змінювали). У 1934 році місто назвали Кірове, а в 1939 році – Кіровоград.

  • Як і кожна область, Кіровоградська має свої символи. Назвіть їх. (Герб, прапор).следующая страница >>